Allianz US Equity Fund AT USD

Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Kehitys 1 v+ 10.95 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
25 USD
1 pv muutos
+ 0.15 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.79 %
Josta hallinnointipalkkio
1.8 %
Tulosperusteinen palkkio
Al
Allianz US Equity Fund AT USD

The investment policy is geared towards long-term capital growth by focusing on the US equity markets. At least 70 % of Subfund assets are invested in Equities of companies whose registered offices are in the United States of America (US) with a minimum market capitalization of USD 500 million. Included in this limit, warrants for Equities from such companies and index certificates and Equity certificates whose risk profile correlates with the assets listed in sentence 1 or with the investment markets to which these assets can be allocated may also be acquired.

ISIN
LU0256863902
Kategoria
Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
1. maaliskuuta 2012
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Kimberlee Millar
Salkunhoitajana alkaen
1. marraskuuta 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Osakkeet
98.6 %
Lyhyt korko
1.4 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 100 %
Australaasia 0 %
Afrikka 0 %
Iso-Britannia 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
21.6 %
Rahoituspalvelut
16.6 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
15.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
12.8 %
Viestintä
12.7 %
Terveydenhuolto
11.1 %