Fondita Sustainable Europe B

Eurooppa joustava osakkeet
Kehitys 1 v+ 45.22 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (26.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
275.67 EUR
1 pv muutos
- 0.01 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
2 %
Josta hallinnointipalkkio
2 %
Tulosperusteinen palkkio
Fo
Fondita Sustainable Europe B

Fondita Sustainable Europe on osakerahasto, joka sijoittaa varansa sellaisiin eurooppalaisiin julkisesti noteerattuihin yhtiöihin, jotka toiminnassaan edistävät kestävää kehitystä. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, joiden tuotteet tai palvelut on optimoitu toimimaan maailmassa, jossa hiilidioksidipäästöjä suitsitaan ja jossa luonnonresursseja käytetään kestävästi ja tehokkaasti. Tuotteet ja palvelut voivat olla esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, biopolttoainetta, jätehuoltoa, vedenpuhdistusta, kierrätystä, biokemikaaleja ja energiatehokkaita ratkaisuja. Asettamalla sekä laadullisia että määrällisiä vaatimuksia yhtiöille luodaan kiinnostavan salkun jossa yhdistämme kestävyyden korkeaan laatutasoon. Me uskomme, että nämä yhtiöt hyötyvät vahvasta kysynnästä ja rakenteellisesta myötätuulesta tulevan 10-20:n vuoden aikana, minkä pitäisi johtaa hyvään kannattavuuteen. Rahastosalkku rakentuu järjestelmällisen prosessin tuloksena, jossa eri valintatekijät huomioidaan. Rahastossa on noin 30 omistusta.

ISIN
FI4000024492
Kategoria
Eurooppa joustava osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
19. toukokuuta 2011
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Marcus Björkstén
Salkunhoitajana alkaen
1. maaliskuuta 2019
Fondita Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 48 A, Helsinki
+358 9 6689890http://www.fondita.fi
Osakkeet
99.2 %
Lyhyt korko
0.8 %

Omistusten jakauma alueittain

Euroalue 54.8 %
Eurooppa pl. euroalue 35.5 %
Iso-Britannia 9.7 %
Aasia 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
57.6 %
Raaka-aineet
17.7 %
Teknologia
17.5 %
Yhdyskuntapalvelut
6.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
1.1 %