Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

Yhdistelmä globaali joustava, euro
Kehitys 1 v+ 7.27 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (20.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
18.75 EUR
1 pv muutos
- 0.05 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
75 %
Juoksevat kulut
1.63 %
Josta hallinnointipalkkio
1.25 %
Tulosperusteinen palkkio
In
Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

Rahaston tavoitteena on pitkän aikavälin pääomankasvu ja tulojen saavuttaminen. Rahasto aikoo sijoittaa ensi sijassa yritysten osakkeisiin sekä velkainstrumentteihin ja hyödykkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahasto lisää riskiään sijoittamalla johdannaisiin (monimutkaisiin sijoitusvälineisiin), ja sen kokonaisriski voi olla enintään kolminkertainen rahaston arvoon verrattuna. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti sen tavoitteiden puitteissa eikä sitä ole sidottu vertailuindeksiin.

ISIN
LU0432616737
Kategoria
Yhdistelmä globaali joustava, euro
Lainoitusaste
75 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
1. syyskuuta 2009
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Scott Wolle
Salkunhoitajana alkaen
1. syyskuuta 2009
Invesco Management S.A.37A Avenue JF KennedyL-1855 Luxembourg
(+353) 1 4398100http://www.invescomanagementcompany.lu
Pitkä korko
93.6 %
Osakkeet
46.7 %
Muut
9.1 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
9.0 %
FTSE 100 IDX FUT FUTURE DEC 18 20
7.8 %
DJ EURO STOXX 50 FUTURE DEC 18 20
7.7 %