Ålandsbanken Maailma Osake B

Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Kehitys 1 v+ 1.3 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (6.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
12.49 EUR
1 pv muutos
+ 1.38 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
35 EUR
Vuosittainen palkkio
1.81 %
Josta hallinnointipalkkio
1.81 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
Ål
Ålandsbanken Maailma Osake B

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti osakkeisiin lukuun ottamatta Suomea. Rahaston tavoitteena on tarjota tehokas tapa hajauttaa kansainvälisesti sijoitukset eri markkinoille ja toimialoille. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella omaisuudenhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. Vertailuindeksinä käytetään MSCI AC World (tr) -indeksiä euroissa laskettuna. Vertailuindeksi oli 31.10.2003 saakka räätälöity MSCI World (excluding Finland) (EUR) -indeksi.

ISIN
FI0008812607
Kategoria
Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
2. marraskuuta 2007
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Mikko Linnanvuori
Salkunhoitajana alkaen
2. tammikuuta 2012
Ålandsbanken Rahastoyhtiö OyNygatan 222100 Mariehamn
+358 20429088http://www.alandsbanken.fi
Osakkeet
92.9 %
Lyhyt korko
7.1 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 61.9 %
Japani 9.1 %
Euroalue 7.7 %
Aasia kehittyvät 6.8 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
18.5 %
Rahoituspalvelut
14.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
13.4 %
Terveydenhuolto
12.2 %
Viestintä
10.9 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
9.9 %