Mid Capin messiaat


Alkuun

JAA:

​Kampanja on päättynyt. Katso uusimmat tarjoukset osoitteesta nordnet.fi.

Taaleri – yrittäjävetoinen finanssitalo

 • Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen finanssiryhmä.
 • Taalerilaisten mielestä omistajuus kuuluu kaikille.
 • Taalerilaisten intohimona on edistää suomalaista omistajuutta.
 • Taaleri-konserni muodostuu kolmesta segmentistä: Varainhoito, Rahoitus ja Energia
 • Liiketoiminta on laaja-alaista asiakkaiden varallisuuden hoitoa, joka perustuu erilaisiin sijoitus- ja rahoituspalveluihin, sijoitus- ja pääomarahastoihin sekä kasvavaan energianliiketoimintaan.
 • Palvelu on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille.

 

Inderesin suositus: Lisää | Tavoitehinta: 11,80 €

Siili Solutions logo

Taaleri Oyj

 

Kaupankäyntikoodi

TAALA

Käy kauppaa

osta/myylinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Liity Taaleri-keskusteluun

Sharevilleenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

 

Lue Inderesin Taaleri -kommentti

Suomalainen sijoituspalveluyhtiö

Taalerin liiketoiminta jakautuu neljään liiketoimintasegmenttiin: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Konsernin hallinto sekä konsernin omasta taseesta tehtävät sijoitukset ovat Muu-segmentin alla. Yhtiö on viime vuosien onnistuneiden yritysostojen myötä kasvanut uuteen kokoluokkaan ja yritysjärjestelyiden avulla yhtiö on kasvattanut omistaja-arvoa merkittävästi.

Varainhoito on konsernin ydin ja sen hallinnoitavat varat olivat H1’16:nlopussa 4,1 miljardia euroa. Yhtiö keskittyy varakkaisiin yksityishenkilöihin ja asiakasmäärä oli H1’16:nlopussa 3600 kpl.

Rahoitus-segmentti koostuu lähinnä Garantiasta, jonka rooli konsernissa kasvaa jatkuvasti sen kasvun ja synergiahyötyjen myötä. Energia-liiketoiminta on vasta käynnistysvaiheessa ja sen lyhyen tähtäimen merkitys jää konsernille vielä rajalliseksi merkittävästä pitkän aikavälin potentiaalista huolimatta.

Siili Solutionsin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys

Taalerin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys

Siili Solutions - Inderes

Lähivuosien tulosnäkymät ovat vahvat

Kuluvan vuoden ennusteemme ovat nousseet merkittävästi odotuksia vahvemman H1-tuloksen myötä. Taaleri tulee tekemään erinomaisen tuloksen kuluvana vuonna ja odotamme nyt 28,9 MEUR:n liikevoittoa (aik. 23,5 MEUR). Ensi vuonna tulos heikkenee hieman kertatuottojen, tuottosidonnaisten palkkioiden laskun sekä heikentyvien sijoitustuottojen myötä ja ennustamme 25,1 MEUR:n liikevoittoa (aik. 24,4 MEUR).

Näkyvyys ensi vuoden tulokseen on kuitenkin parantunut H1-raportin myötä selvästi ja sijoittajien on tärkeä huomioida, että 2018 tuloksesta merkittävästi suurempi osa muodostuu jatkuvasta liiketoiminnasta. Kokonaisuutena yhtiön tulosnäkymät ovat lähivuosille vahvat, kunhan markkinatilanne säilyy vähintään kohtuullisena.

Arvoajurit ja riskitekijät

Arvoajurit:

 • Varainhoidon tulospotentiaali
 • Garantian kasvu
 • Energia-liiketoiminta
 • Yritysjärjestelyt

Riskit:

 • Markkinatilanteen kestävyys
 • Varainhoidon kulurakenteen nykytaso
 • Regulaatio ja kiristyvät pääomavaatimukset


Inderesin suositus: Lisää | Tavoitehinta: 11,80 €

Taalerin liikevaihdon jakautuminen 2017e

Siili Solutions - Inderes

Tiedot on poimittu Inderesin raportista. Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Video: Taaleri-aamiaistilaisuudessa 15.11.2017 toimitusjohtaja Juhani Elomaa ja Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén

Verkkokauppa.com – todennäköisesti aina halvempi

 • Suomen suurin ja tunnetuin verkkokauppa
 • Kannattavasti kasvava verkkokauppa
 • Maksaa osinkoa kvartaaleittain
 • Vakaa taloudellinen asema tukee vahvaa kasvua
 • Globaali megatrendi kaupan siirtymisestä verkkoon tukee Verkkokauppa.comin kasvua

 

Inderesin suositus: Lisää | Tavoitehinta: 9,00 €

Siili Solutions logo

Verkkokauppa.com

 

Kaupankäyntikoodi

VERK

Käy kauppaa

osta/myylinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Liity Verkkokauppa.com
-keskusteluun

Sharevilleenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

 

Lue Inderesin Verkkokauppa.com -kommentti

Liiketoiminta nojaa vahvoihin kilpailuetuihin

Verkkokauppa.comin liiketoiminta nojaa sen vahvoihin kilpailuetuihin. Näkemyksemme mukaan yhtiön tärkein kilpailuetu liittyy sen liiketoimintamalliin ja erittäin kilpailukykyiseen kulurakenteeseen.

Liiketoimintamallin kilpailuetu kasvaa toiminnan kasvun myötä johtuen sen skaalautuvuudesta. Muut kilpailuedut ovat yhtiön brändi ja oma IT-järjestelmä.

Brändi on erittäin vahva etenkin kodinelektroniikan puolella, mutta sen kestävyys uusissa tuote-ja asiakasryhmissä on vielä kysymysmerkki. Oman IT-järjestelmän tärkein kilpailuetu on näkemyksemme mukaan sen tarjoama ketteryys ja matala kustannusrakenne.

Siili Solutionsin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys

Liikevaihto ja liikevoitto

Siili Solutions - Inderes


Ennustamme voimakasta kasvua

Odotamme Verkkokauppa.comin 2017–2020e liikevaihdoin kasvavan keskimäärin 17 %:lla. Kasvun keskeisinä ajureina toimivat jatkuva markkinaosuuden voittaminen kodinelektroniikassa sekä jatkuva laajentuminen uusiin tuoteryhmiin. Uudet myymälät (Raisio Q1'18 ja Itä-Helsinki Q4'19e) ovat tässä tärkeässä roolissa.

Odotamme kodinelektroniikan hintakilpailun pysyvän kireänä ja lisäksi yhtiö preferoi strategiassaan kasvua kannattavuuden yli, mikä heijastuu negatiivisesti myyntikatteeseen. Yhtiön kiinteät kulut jatkavat tasaista skaalautumistaan alaspäin, mikä tukee kannattavuutta asteittain.

Kokonaisuutena ennustamme yhtiön tuloksen kasvavan lähivuosina hieman liikevaihtoa nopeammin kasvupanostuksista huolimatta ja keskimääräinen EPS-kasvu vuosille 2017-2020e on ennusteillamme noin 20 %.

Arvoajurit ja riskitekijät

Arvoajurit:

 • Markkinaosuuden voittaminen kodinelektroniikassa
 • Laajentuminen uusiin tuoteryhmiin
 • Myyntimixin parantuminen ja myyntikatteen nousu
 • Vahvat kilpailuedut

Riskit:

 • Kuluttajien heikentyvä ostovoima
 • Riippuvuus omasta IT-järjestelmästä
 • Muutokset kilpailukentässä

 

Inderesin suositus: Lisää | Tavoitehinta: 9,00 €

Osakekohtainen tulos ja osinko

Siili Solutions - Inderes

Tiedot on poimittu Inderesin yhtiöraportista. Huom: Yllä olevat kuvaajat on poimittu viimeisimmästä yhtiöraportista (28.10.2017). Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Video: Verkkokauppa.com Oyj:n vuoden 2017 9 kk:n sijoittaja- ja analyytikkokatsaus

Pihlajalinna – sote-ulkoistusten markkinajohtaja

 • yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista
 • markkinajohtaja Suomen sote-ulkoistuksissa
 • laaja palveluvalikoima yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille
 • vahva maantieteellinen asema Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla
 • laajenee kymmenelle uudelle paikkakunnalle ennen sote-uudistusta
 • tavoite kasvaa Suomen suurimmaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi

 

Inderesin suositus: Osta* | Tavoitehinta: 18,00 €

*yhtiöpäivitys 23.11.2017

Siili Solutions logo

Pihlajalinna Oyj

 

Kaupankäyntikoodi

PIHLIS

Käy kauppaa

osta/myylinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Liity Pihlajalinna-keskusteluun

Sharevilleenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

 

Yhtiön ja johdon esittely

Yhtiöesittely

Pihlajalinna on ollut Helsingin pörssin viime vuosien vahvimpia kasvajia. Yhtiö aikoo kasvaa ja laajentua myös lähitulevaisuudessa, mutta keskittyy samalla olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen.

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen lopullinen muoto ei ole vielä selvillä, mutta Pihlajalinna on alkanut valmistautua tulevaisuuteen muun muassa laajentumalla valtakunnallisesti ja siirtymällä yhden brändin, Pihlajalinnan, alle.

Yksi Pihlajalinnan suurimmista vahvuuksista on ollut muuntautumiskyky. Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat vahvasti yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon markkinaan, joten yrityksen reagointi- ja muuntautumiskyky ratkaisee, miten se onnistuu käyttämään avautuvat mahdollisuudet.

Sote-uudistuksessa kiinteä hinnoittelu lisääntyy sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kiinteillä palkkioilla eli ns. kapitaatiomallilla toimiessa palveluntuottajan kannattaa hoitaa terveyttä, ei sairauksia. Vuonna 2016 Pihlajalinnan liikevaihdosta yli 60 prosenttia tuli kiinteähintaisista sopimuksista. Tämä on selvästi enemmän kuin muilla yksityisillä kilpailijoilla. Suurimman osan tästä muodostavat kiinteähintaiset kuntaulkoistukset, joista Pihlajalinnalle on kertynyt paljon tietoa ja kokemusta. Tämän opin ansiosta Pihlajalinna on hyvissä asemissa toimimaan uuden ansaintalogiikan maailmassa.

Pihlajalinnassa työskentelee lähes 5000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, sairaaloissa, hammasklinikoilla ja asumispalveluyksiköissä ympäri Suomea.

Johdon esittely

Aarne Aktan, toimitusjohtaja

Aarne Aktan on toiminut Pihlajalinnan toimitusjohtajana vuodesta 2016. Aktanilla on pitkä yrittäjäkokemus it-alalta. Hän perusti opiskelutovereidensa kanssa Quartal Oy:n 1990-luvun puolivälissä ja toimi yrityksen toimitusjohtajana, kun se kasvoi kansainväliseksi toimijaksi. Vuonna 2006 Aktan valittiin Ernst & Youngin Vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Quartalin myynnin jälkeen Aktan toimi mediayhtiö Talentumin toimitusjohtajana 2011–2016.

Aktanilla on laaja kokemus pörssiyhtiöiden hallituksista. Tällä hetkellä hän toimii Trainers’ Housen hallituksen puheenjohtajana ja Solteq Oyj:n hallituksessa.

Koulutukseltaan Aktan on kauppatieteiden kandidaatti.

Siili Solutionsin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys
Siili Solutions - Inderes

Mikko Wirén, hallituksen puheenjohtaja

Pihlajalinnan perustaja, lääkäri Mikko Wirén on toiminut elokuusta 2016 lähtien yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Hän keskittyy etenkin yhtiön liiketoiminnan kasvattamiseen.

Wiren perusti Pihlajalinnan vuonna 2001 Parkanossa. Yritys keskittyi aluksi työvoiman vuokraukseen, mutta on laajentunut toimimaan monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Kuntien sote-ulkoistuksissa käyttämä yhteisyritysmalli on Mikko Wirénin kehittämä ja se on suurimpia syitä Pihlajalinnan vahvaan orgaaniseen kasvuun viime vuosina.

Wirén toimi Pihlajalinna Terveyden toimitusjohtajana 2005–2016 ja Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtajana 2014–2016. Wirén on moneen kertaan palkittu yrittäjä ja hänet valittiin Suomen Terveydenhuollon vuoden vaikuttajaksi 2013.

Wirén on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti.

Lue Inderesin Pihlajalinna -kommentti

Yksi sote-murroksen voittajista

Pihlajalinnan liikevaihto on kasvanut perustamisesta lähtien noin 50 %:n vuosivauhtia. Vahvan kasvun ajureita ovat olleet nopeasti ikääntyvän väestön tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille ja talousongelmissa painivien kuntien tekemät sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistukset.

Pihlajalinnan tekemät lukuisat yritysostot ovat myös tuoneet lisävauhtia kasvuun. Sosiaali- ja terveydenhuoltomarkkina on 2000-luvulla kasvanut noin 6 %:n vuosivauhtia eli selvästi Suomen bruttokansantuotteen kasvua nopeammin. Markkinakasvu toimii jatkossakin kohtuullisena ajurina
Pihlajalinnalle, mutta isompi kasvuajuri tulee sitä kautta, kun yhä isompi osa palveluntuotannosta on lähivuosina siirtymässä julkiselta puolelta yksityisten toimijoiden hoidettavaksi.

Pihlajalinna kuuluu Suomen sosiaali-ja terveydenhuoltoalan harvaan joukkoon, joka pystyy laajan palveluvalikoiman, kokemuksen ja maantieteellisen peiton ansiosta ottamaan haltuun sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistuksia kunnilta, mikä parantaa merkittävästi sen kasvunäkymiä.

Siili Solutionsin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys

Liikevaihto ja liikevoitto-%

Siili Solutions - Inderes

Tulosparannus valuu vähemmistöosuuksina kunnille

Q3-raportti osui liikevaihdon osalta ennusteisiimme ja liikevoitto ylitti odotuksemme. Osakekohtainen tulos jäi kuitenkin pettymykseksi, sillä Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito (L&E) -segmentin tulos oli kesäkauden aikana tappiollinen ja koko tulos syntyi Perusterveyden ja sosiaalihuollon palvelut (P&S) -segmentissä.

Pihlajalinna toimii P&S-segmentissä yhteisyritysmallilla kuntien kanssa, minkä takia yli puolet Q3-tuloksesta jakautui vähemmistöosuuksina kunnille. Toistamme osakkeen lisää-suosituksen, mutta laskemme tavoitehinnan 18,00 euroon (aik. 19,00 euroa).

Arvoajurit ja riskitekijät

Arvoajurit:

 • Ikääntyvä väestö ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu
 • Yksityisen palvelutuotannon kasvu julkista nopeammin
 • Suurten kuntaulkoistus-sopimusten voittaminen
 • Mahdollisuus toimia kuskin paikalla markkinan konsolidaatiossa
 • Nykyisessä kannattavuustasossa parantamisen varaa

Riskit:

 • Poliittisten päätösten arvaamattomuus sote-toimialalla
 • Riski jumittua heikosti kannattaviin sote-ulkoistussopimuksiin
 • Liiallinen kasvuhakuisuus voi mennä kannattavuuden edelle
 • Yrityskauppojen epäonnistuminen
 • Korkea arvostus
 • Korkea liikearvon määrä

 

Inderesin suositus: Osta* | Tavoitehinta: 1800 €

*yhtiöpäivitys 23.11.2017

Liikevoiton kehitys kvartaaleittain

Siili Solutions - Inderes

Tiedot on poimittu Inderesin raportista. Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Video: Toimitusjohtaja Aarne Aktan Inderesin Q3/17 -tuloshaastattelussa

Nordnet – helppo tapa säästää!

Säilytys- ja
kk-maksut 0 €

Seuraa yli 160 000
sijoittajaa Sharevillessä

Janne, Sini ja muut asiakaspalvelijat apunasi

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.