Siirry pääsisältöön

Sijoitussuunnitelma.

Suunnitelmallisuus on pitkällä aikavälillä kaiken a ja o.

Nopeassa rytmissä toimivilla globaaleilla arvopaperimarkkinoilla järjestelmällisyyden roolia ei voi koskaan korostaa liikaa. Virta voi viedä sijoittajan mukanaan ja vaikuttaa päätöksentekoon tunnetasolla. Sijoituspäätösten taustalla tulisi olla aina järkeen pohjautuva analyysi.

Lähtökohtaisesti jokainen osake- ja rahastosalkku vaatii suojakseen järkiargumentein laaditun sijoitussuunnitelman. Jos sijoittajalla ei ole omaa sijoitussuunnitelmaa, päätyy hän viime kädessä osaksi muiden suunnitelmaa. On siis laadittava oman salkun askelmerkit kirjallisesti seuraavien päävaiheiden kautta:

  • Oman sijoittajaprofiilin tunnistaminen.
  • Oman riskinsietokyvyn sisäistäminen.
  • Allokaatio eli varallisuuden jakaminen eri omaisuuslajeihin.
  • Kustannusten minimointi.
  • Yksittäisten sijoituskohteiden valitseminen omaisuuslajien sisällä ja sijoitusten ajoittaminen.

Sijoitussuunnitelman on laatinut Nordnetin osakestrategi
Jukka Oksaharju.

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju

Aloita suunnitelmallinen vaurastuminen jo tänään!

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.


Asiakkuuden avaaminen on maksutonta.