Siirry pääsisältöön

Kultaan sijoittaminen Nordnetissä.


Kulta voi olla erittäin arvokkaassa osassa sijoitussalkuissa, koska se on historiallisesti tarjonnut suojaavaa tasapainoa talouden laskusuhdanteen aikana. Kultavarannot ovat rajalliset ja tarjonta niukkaa, minkä vuoksi tällä jalometallilla on erityinen asema sijoittajien mielissä. Rahoitusvarana kullan merkitys on jatkuvasti kasvanut, ja sitä on sisällytetty jatkuvasti enemmän sijoitussalkkuihin viimeisten 20 vuoden aikana, erityisesti fyysisesti tuettujen pörssilistattujen tuotteiden (ETP) suosion kasvun myötä.

Nordnetin kumppani, ETF- ja ETP-tuotteiden liikkeeseenlaskija WisdomTree esittelee tässä kirjoituksessa kolme keskeistä syytä, miksi sijoittajien kannattaisi harkita kultaan sijoittamista pitkällä aikavälillä. Kirjoitus on laadittu kaupallisena yhteistyönä WisdomTreen kanssa.

Katso kullan hintakehitys
gold-iso.jpg

Tiesitkö, että voit lisätä haluamasi valuuttakurssin, indeksin tai raaka-aineen, kuten kullan tai öljyn, Nordnetin verkkopalvelun yläreunassa näkyvään tickeriin? Kirjaudu sisään, klikkaa vasemman yläkulman mutterikuvaketta ja muokkaa yläpalkki mieleiseksesi! Palkki näkyy toistaiseksi vain Nordnetin selainversiossa työpöytämoodissa, ei puhelimella.

ticker-fin.PNG

Kulta voi antaa suojaa geopoliittisilta riskeiltä.

Yksittäistapausten perusteella voimme havaita, että suurten geopoliittisten muutosten jälkeen kulta suoriutuu hyvin. Sodan uhka ja häiriöt poliittisessa järjestelmässä johtavat usein kullan kysynnän kasvuun. Halu sellaisen fyysisen varallisuusvaraston keräämiseen, jota geopoliittiset riskit eivät voi tuhota, on jäänyt tiukasti sijoittajien mieleen.

Geopoliittiset riskit, mukaan lukien kauppasodat, Brexit ja Ukrainan sota, ovat olleet tärkeitä kullan hintaa korottavia tekijöitä vuodesta 2019 alkaen.

Kultaan sijoittaminen suojaa rahoitusmarkkinoilla.

Kulta toimii turvaavana kohteena myös muulloin kuin geopoliittisten mullistusten aikana. Sijoittajat kääntyvät kullan puoleen myös taloudellisen levottomuuden ja epävarmuuden aikana. Koska kulta on varana erittäin joustava, se toimii usein valuutan tavoin hyödykkeen sijasta. Mutta toisin kuin useimmat fiat-rahat, sen tarjontaa ei voida lisätä muutamalla painikkeen napautuksella rahapoliittisen kokouksen jälkeen. Vaikka keskuspankit voivat laajentaa rahakantaa taloudellisten myllerrysten aikana, ne eivät voi heikentää kullan arvoa. Tämä tekee kullasta historiallisesti tarkasteltuna erinomaisen suojauskeinon geopoliittisia ja rahoitusmarkkinamuutoksia vastaan.

Rahoitusmarkkinoiden turbulenssi ja talouden elpymiseen liittyvä epävarmuus ovat viime vuosina johtaneet kullan kysynnän voimakkaaseen kasvuun.

Kultaan sijoittaminen voi antaa suojaa inflaatiolta.

Monetaristit pitävät inflaatiota seurauksena siitä, että rahaa on liikkeellä liikaa ostettavien tuotteiden määrään verrattuna. Tämän myötä inflaatio voidaan nähdä kysyntäshokkina – vastakohtana tarjontashokille, kuten öljyputken häiriölle, joka tekee energiasta niukempaa ja siten kalliimpaa.

Suuri järjestelmässä liikkeellä oleva rahamäärä kannustaa ihmisiä ostamaan enemmän tuotteita ja palveluita, mikä nostaa hintoja. Kulta voi siis olla täydellinen vastakohta fiat-rahoille, kuten aiemmin totesimme. Kun keskuspankit ajavat valuutan arvoa alas painamalla rahaa mielivaltaisesti ja lisäämällä siten inflaatiota, kullalla on hyvät edellytykset säilyttää arvonsa rajoitetun tarjonnan vuoksi. Kulta toimi tehokkaana inflaatiosuojana etenkin erittäin korkean inflaation aikana 1970- ja 1980-luvuilla.

Yhteenveto

Koska kullan arvo on yleensä noussut inflaation myötä, se ei ole pelkästään "hätävara": se on suoriutunut hyvin myös silloin, kun suhdanneherkät omaisuuserät eivät ole heikentyneet. Inflaatiota synnyttävä vahva taloudellinen toiminta on usein ollut yhteydessä kullan hinnan nousuun. Kullan lisääminen sijoitussalkkuun voi auttaa huonompina aikoina, mutta sen ei myöskään tarvitse käydä kalliiksi parempina aikoina.

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista.

Jos tulit sivulle puhelimella, suosittelemme vaihtamaan selaimeen päälle ns. tietokonesivuston. Tällöin näet taulukoissa enemmän tietoja kustakin rahastosta. Esimerkiksi Chrome-selaimessa tämä onnistuu, kun napautat oikean yläkulman kolmea pistettä ja menusta Tietokonesivusto / Desktop site. Safari: aA > Pyydä työpöytäversio.

Tällä sivulla esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä lopullisiin ehtoihin ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat ETC-tuotteisiin. Lopulliset ehdot saat tuotteiden liikkeeseenlaskijalta ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta tuotteen yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta. Käydäksesi kauppaa ETC-tuotteilla sinun tulee ensin suorittaa trackereihin liittyvä tietämystesti. Lue lisää tästä.

Miten sijoittajat voivat hankkia kultaa salkkuunsa?

Salkkuun voidaan lisätä kultaa muutamilla eri tavoilla. Suorin tapa on ostaa fyysistä kultaa kultaharkkoina tai kultakolikkoina. Tämä edellyttää kuitenkin turvallisia varastointimahdollisuuksia ja aiheuttaa vakuutuskustannuksia. Vaihtoehtoisesti sijoittajat voivat hankkia kultaa epäsuoralla tavalla sijoittamalla kullankaivajien osakkeisiin, mutta niihin vaikuttavat myös muut tekijät kuin kullan hinta. Sijoittajat voivat hankkia salkkuunsa kultaa myös epäsuoralla tavalla futuurimarkkinoiden kautta. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole monien käytettävissä ja edellyttää futuurisopimusten vaihtamista fyysisen toimituksen välttämiseksi.

Yksi vaihtoehto, jonka uskomme olevan helpompi ja tehokkaampi vaihtoehto yksityissijoittajille, on kultaan sijoittaminen käyttämällä fyysisesti tuettuja kulta-ETC:itä (pörssilistattu hyödyke). Ne on listattu pörssiin ja niitä voidaan ostaa ja myydä tavallisten osakkeiden tavoin. Se, että tuotteet ovat fyysisesti tuettuja, tarkoittaa, että tuotteiden taseessa olevat kultaerät eivät ole vain rivejä Excelissä, vaan niitä vastaavia fyysisiä kultavarantoja säilytetään turvallisessa holvissa sijoittajan puolesta. Voit oppia aiheesta lisää oheisesta videosta.

Katso kaikki kulta-ETC-tuotteet Nordnetissä
wdtree.jpg
Näin pörssilistatut hyödykesertifikaatit toimivat.

Kultaan sijoittaminen muulla tavoin.

ETC-tuotteiden lisäksi kultasektoriin on mahdollista sijoittaa epäsuoremmin esimerkiksi pörssilistattujen kultakaivosyhtiöiden osakkeiden tai rahastojen kautta.