Siirry pääsisältöön

Hedgerahasto: sijoittamisen kuninkuusluokka.


Hedgerahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii kasvattamaan arvoaan markkinatilanteesta riippumatta. Se pyrkii jatkuvasti ylittämään määritellyn positiivisen tuottotavoitteen, kun perinteiset aktiiviset rahastot pyrkivät vain voittamaan vertailuindeksinsä. Käytännössä menestyksekkään hedge-rahaston tuoton pitää perustua johonkin markkinatuotosta riippumattomaan strategiaan.

Sijoittaaksesi hedgerahastoihin Nordnetissä sinun on läpäistävä monimutkaisiin rahastoihin liittyvä tietämystesti.

Katso hedgerahastot
Woman thinking.jpg

Näkökulma hedgerahastoihin.

Alla oleva teksti on alun perin julkaistu Nordnet Blogissa 16.5.2014. Se kuitenkin sisältää ikivihreää oppia aiheesta kiinnostuneille.

Talouselämän uutisoimasta Finwatchin selvityksestä käy ilmi, että eläkkeemme ovat kasvavassa määrin hedgerahastoissa. Nämä ovat niitä rahastoja, jotka voivat sijoittaa miten päin vain ja periaatteessa saada aikaiseksi tuottoa markkinatilanteesta riippumatta. Yksi menestyneimmistä hedgerahastoyrityksistä löytyy naapurimaastamme Ruotsista, missä Patrik Brummer on määrätietoisella kädellä pyörittänyt nimikkoyritystään jo kohta kaksikymmentä vuotta. Korkeiden hallinnointipalkkioiden lisäksi hedgerahastosijoittaminen sisältää kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jotka vaativat huomionsa. Yksi niistä on, että hedgerahaston sijoitusstrategia voi mennä rikki.

Hedgerahastot sijoittavat pääsääntöisesti listattuihin instrumentteihin sellaisilla sijoitusstrategioilla, jotka eivät direktiivin mukaisissa UCITS-rahastoissa ole mahdollisia. Tuotto-tavoitteet vaihtelevat, mutta usein hedgerahastot pyrkivät tasaiseen positiiviseen tuottoon, markkinatilanteesta riippumatta, matalalla tilastollisella riskillä. Tämä kuullostaa tietenkin hyvältä, koska kuka nyt tappioitakaan haluaisi tehdä? Pitkäaikaissäästämisessä tosin lyhyen aikavälin arvonvaihtelut kuuluvat asiaan, koska se johtaa parempaan tuottoon pitkässä juoksussa.

Lyhyemmällä aikavälillä tasaisesta matkasta voi olla hyötyä, kuten omaisuuslajista, jonka arvonkehitys kulkee omia polkujaan (hajautushyöty). Koska hedge-strategioiden kirjo on laaja, rahastot on jaettu viiteen pääkategoriaan. Tässä seuraa iso määrä englanninkielisiä määritteitä, mutta vain harva ymmärtää näiden määritteiden suomenkielisiä serkkuja, jos niitä edes on olemassa.

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista.

Tämä sivu ei ole eikä sitä pidä tulkita sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusinstrumentteihin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voivat muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KIID) ennen sijoituspäätösten tekemistä. Rahastoesitteeseen löydät rahastoyhtiön verkkosivuilla ja KIID:n löydät rahaston yleiskatsaussivulta ja toimeksiantonäkymästä Nordnetin palvelusta.


Suosituimmat hedgerahastot Nordnetissä.

Tutustu muihin rahastotyyppeihin.

Osakerahastot.

Osakerahastot ovat yleisin vaihtoehto sijoitusrahastosäästäjälle. Osakerahaston salkunhoitajat ostavat puolestasi eri yritysten osakkeita. Rahaston painopiste käy yleensä ilmi nimestä. Esimerkiksi Suomi-rahasto ostaa ja omistaa suomalaisten yhtiöiden osakkeita ja Micro Cap -rahasto keskittyy pienyhtiöihin.

Indeksirahastot.

Indeksirahasto on osakerahasto, joka seuraa tiettyä osakeindeksiä. Passiivisesti hoidetun rahaston ansiosta juoksevat kulut voidaan pitää alhaisina, mikä tekee indeksirahastoista suositun valinnan monelle rahastosäästäjälle.

Korkorahastot.

Korkorahasto koostuu erilaisista korkoa tuottavista sijoituksista, kuten joukkovelkakirjoista, yritystodistuksista jne. Rahaston salkunhoitajat ostavat rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti tietynlaisia lainoja ja yleensä sijoittavat korkotuotot uudelleen kasvamaan korkoa korolle.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki