Siirry pääsisältöön
Mitä ETF:ien nimet tarkoittavat? Tulkintaohje.

ETF:t (Exchange Traded Fund) ovat pörssilistattuja rahastoja, joiden osuuksilla käydään kauppaa markkinoilla samaan tapaan kuin osakkeilla. ETF:ien nimet ovat usein monimutkaisia, joten tässä artikkelissa käymme läpi ETF:ien nimeämiskäytäntöä.

ETF:t – mitä ne ovat?

ETF:illä ei ole omaa salkunhoitajaa, joka tekee aktiivista osakepoimintaa, vaan ETF:t pyrkivät seuraamaan orjallisesti tiettyä kohdeindeksiä. Passiivisen luonteensa vuoksi ETF:ien kulut ovat tyypillisesti myös merkittävästi perinteisiä rahastoja alemmat.

Erikoisuus perinteisiin rahastoihin verrattuna on se, että ETF:ien nimet ovat usein suorastaan pelottavan pitkiä. Alla hieman apua ETF:ien nimien tulkintaan.

etf-nimet-fb.jpg

ETF:ien nimissä olevat lyhenteet

 • Acc (Accumulation): Rahasto uudelleensijoittaa osinkotuotot kasvuosuuksina. Rahasto ei siis maksa omistamiensa osakkeiden osinkotuloja ulos omistajilleen.

 • Inc (Income) tai Dist (Distribution): Rahasto jakaa omistamiensa osakkeiden osinkotuotot omistajilleen.

 • DR (Direct Replication): Rahasto seuraa indeksiä ns. puhtaasti: se ei siis käytä esimerkiksi johdannaisia, vaan sijoittaa suoraan osakkeisiin samassa suhteessa kuin ne ovat edustettuna indeksissä.

 • UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities): Merkintä tarkoittaa, että rahasto toimii EU:n regulaation alaisuudessa.

 • MSCI: Amerikkalainen pörssiyhtiö (tunnus MSCI), joka hallinnoi mm. MSCI BRIC, MSCI World ja MSCI EAFE -indeksejä. Tunnettiin aiemmin nimellä Morgan Stanley Capital International, mistä nykyinen lyhenne.

 • iShares: Suositun ETF-rahastoperheen tuotemerkki, jonka omistaa BlackRock-yhtiö (BLK).

 • MSCI IMI (Investable Market Index): Indeksi, joka kattaa noin 99 % kaikista julkisesti noteeratuista sijoituskohteista niillä markkinoilla, joita kyseinen indeksi pyrkii mallintamaan.

 • MSCI EMI (Emerging Markets Index): Indeksiin kuuluu noin 85 % julkisesti noteeratuista mid- ja large cap -yhtiöistä niillä kehittyvillä markkinoilla, joita indeksi pyrkii mallintamaan.

 • SRI (Socially Responsible Investment): ETF:n sijoituspolitiikka pyrkii noudattamaan tiettyjä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kriteerejä. SRI on varsin lavea yleiskäsite, joten sijoittajan kannattaa tutustua rahastoesitteeseen selvittääkseen, mitä vastuullisen sijoittamisen periaatteita rahasto tarkalleen ottaen noudattaa.

Muita ETF:ien nimiin liittyviä lyhenteitä

 • S/F: Kertoo, onko ETF synteettinen vai fyysinen, eli että sijoittaako rahasto varansa osakkeisiin tai muihin arvopapereihin joista kohdeindeksi koostuu (fyysinen), vai mallintaako se seuraamansa indeksin tuottoa johdannaisten avulla (synteettinen). Lue lisää aiheesta Martin Paasin kirjoituksesta.

 • AUM (Assets Under Management): Rahaston hallinnoimien varojen kokonaisarvo

 • TER (Total Expense Ratio): Kokonaiskulusuhde, joka kertoo miten paljon rahaston vuotuiset kulut sijoittajalle ovat kaiken kaikkiaan (poislukien välittäjälle mahdollisesti maksettava välityspalkkio kaupankäynnistä rahastolla)


Löydä ETF-sijoitusideoita.Poimi ETF-ideat