Siirry pääsisältöön
Kaupallinen yhteistyö CapManin kanssa.

CapMan.

Tavoitteena vuosittain kasvavat osingot.

Ajankohtaista:

CapMan Logo

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

CapMan on kehittänyt satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luonut merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Yhtiön palveluksessa on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja se hallinnoi yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidensa, eli sijoittajien, puolesta, mutta myös sijoituksina omasta taseesta.

Yhtiön tavoitteena on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Yhtiön nykyiset sijoitusstrategiat kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth) ja infrastruktuurisijoitukset (Infra). Palveluliiketoimintaan kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

CapManin liiketoiminta- ja ansaintamalli

CapMan rakentaa arvoa yrityksissä, kiinteistöissä ja infrastruktuurikohteissa. Yhtiö kerää sijoittajilta varoja pääomarahastoihin, jotka puolestaan sijoittavat nämä varat pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin, kiinteistöihin ja infrastruktuurikohteisiin. Rahastosijoittajat maksavat CapManille hallinnointipalkkioita pääomarahastojen hallinnoinnista. Lisäksi yhtiöllä on hallinnointiyhtiönä oikeus voitonjako-osuustuottoihin rahastoista, riippuen rahastojen menestyksestä. CapMan toimii myös sijoittajana omissa rahastoissaan, jolloin yhtiö saa yhtenevät tuotot muiden rahastosijoittajien kanssa. CapMan tarjoaa myös kasvavia pääomasijoittamiseen erikoistuneita palveluita, kuten hankintarengaspalvelua ja varainhankinnan konsultointipalveluja.

CapManin kolme toimintasegmenttiä ovat Hallinnointiliiketoiminta, Palveluliiketoiminta ja Sijoitustoiminta. Toimintasegmenttien tuotot perustuvat pohjoismaisten ja venäläisten listaamattomien yhtiöiden sekä pohjoismaisten kiinteistöjen ja infrastruktuurikohteiden arvonnousuun sekä palveluista saataviin palkkioihin.

Yhtiön ansaintamalli koostuu kolmesta tuottokomponentista: palkkiotuotoista, voitonjako-osuustuotoista sekä omista sijoituksista saatavista tuotoista:

  • Palkkiotuotot

    koostuvat rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista sekä muista palkkioista. Palkkiot ovat hyvin ennustettavissa oleva tulonlähde.

  • Voitonjako-osuustuotot

    tarkoittavat sijoitustoiminnassa menestyneen pääomarahaston voiton jakamista rahaston sijoittajien ja sen sijoitustoiminnannasta vastanneen hallinnointiyhtiön kesken.

  • Omista sijoituksista saatavat tuotot

    ovat sijoitusten käypien arvojen muutos sekä irtautumisten ja juoksevien tuottojen, kuten korkojen ja osinkojen, myötä realisoituneet tuotot.

CapManin strategia.

CapMan-konserni koostuu emoyhtiö CapMan Oyj:stä sekä sen tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä. Nämä tytäryhtiöt ovat konsernin rahastojen hallinnointi-/neuvonantoyrityksiä tai sijoitusyhtiöitä. CapManin hallinnoimat rahastot tekevät suoria sijoituksia kohdeyrityksiin ja kiinteistöihin. CapManin rahastosijoittajat ovat pääosin ammattimaisia sijoittajia. Kuvan lähde: CapManin vuosikertomus 2021.

capman strategia
Thumbnail Image

Katso CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodigin haastattelu.

Tietoa CapManista.

Kaupankäyntitunnus: CAPMAN

Markkinapaikka: Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja: Joakim Frimodig

Keskustelua CapManin osakkeesta: Sharevilleen

Katso kurssi ja käy kauppaa: osta/myy

Osinko: Osinkokalenteriin

Lainoitusaste: 40–60 %

Yhtiön verkkosivut: capman.com

CapManin tulevat sijoittajatapahtumat: IR-kalenteriin

Seuraa CapMania Twitterissä: @CapManPE


Katso video "We are CapMan"

Miksi sijoittaa CapManiin?

CapManin osake antaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen arvonnousuun. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. CapManin osake tarjoaa rahastojen rahaston tavoin mahdollisuuden sijoittaa valittuihin pääomasijoitusstrategioihin.

Katso CapManin kurssi ja käy kauppaa osakkeella


Kohteet on hajautettu maantieteellisesti sekä usealle toimialalle. Voitonjako-osuustuotot ovat lisämauste osakesijoittajalle. Näitä syntyy yleensä rahaston elinkaaren loppuvaiheessa sen siirtyessä voitonjakoon. CapManin toimintaa ja taloudellista kehitystä tulee tarkastella pitkällä aikavälillä. Pääomarahastojen elinkaari on tyypillisesti 10 vuotta ja useimmat sijoituskohteet ovat rahastojen salkuissa 4–6 vuoden ajan.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Ota säästösi hallintaan jo tänään

Paras-valittaja-3-kertaa.png