Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö CapManin kanssa.

CapMan.

Tavoitteena vuosittain kasvavat osingot.

Ajankohtaista:

  • 17.1.2022: CapMan Nordic Property Income Fund hankkii modernin varastokohteen Ruotsissa vahvistaen rahaston varastokiinteistösalkkua entisestään. → Lue tiedotelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
  • 10.1.2022: "Voitonjakotuottojen makuun" – Inderesin analyytikko Sauli Vilén kommentoi CapMania sijoituskohteena. → Katso videolinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
  • 4.1.2022: CapMan Nordic Real Estate -rahasto irtautuu useasta kiinteistöstä. → Lue tiedotelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
  • 10.12.2021: CapMan Infra sijoittaa Suomen johtavaan linja-autoyhtiöön. → Lue tiedotelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
CapMan logo

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

CapMan on kehittänyt satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luonut merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Yhtiön palveluksessa on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja se hallinnoi yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidensa, eli sijoittajien, puolesta, mutta myös sijoituksina omasta taseesta.

Yhtiön tavoitteena on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Yhtiön nykyiset sijoitusstrategiat kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth) ja infrastruktuurisijoitukset (Infra). Palveluliiketoimintaan kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

CapManin liiketoiminta- ja ansaintamalli

CapMan rakentaa arvoa yrityksissä, kiinteistöissä ja infrastruktuurikohteissa. Yhtiö kerää sijoittajilta varoja pääomarahastoihin, jotka puolestaan sijoittavat nämä varat pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin, kiinteistöihin ja infrastruktuurikohteisiin. Rahastosijoittajat maksavat CapManille hallinnointipalkkioita pääomarahastojen hallinnoinnista. Lisäksi yhtiöllä on hallinnointiyhtiönä oikeus voitonjako-osuustuottoihin rahastoista, riippuen rahastojen menestyksestä. CapMan toimii myös sijoittajana omissa rahastoissaan, jolloin yhtiö saa yhtenevät tuotot muiden rahastosijoittajien kanssa. CapMan tarjoaa myös kasvavia pääomasijoittamiseen erikoistuneita palveluita, kuten hankintarengaspalvelua ja varainhankinnan konsultointipalveluja.

CapManin kolme toimintasegmenttiä ovat Hallinnointiliiketoiminta, Palveluliiketoiminta ja Sijoitustoiminta. Toimintasegmenttien tuotot perustuvat pohjoismaisten ja venäläisten listaamattomien yhtiöiden sekä pohjoismaisten kiinteistöjen ja infrastruktuurikohteiden arvonnousuun sekä palveluista saataviin palkkioihin.

Yhtiön ansaintamalli koostuu kolmesta tuottokomponentista: palkkiotuotoista, voitonjako-osuustuotoista sekä omista sijoituksista saatavista tuotoista:

  • Palkkiotuotot koostuvat rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista sekä muista palkkioista. Palkkiot ovat hyvin ennustettavissa oleva tulonlähde.
  • Voitonjako-osuustuotot tarkoittavat sijoitustoiminnassa menestyneen pääomarahaston voiton jakamista rahaston sijoittajien ja sen sijoitustoiminnannasta vastanneen hallinnointiyhtiön kesken.
  • Omista sijoituksista saatavat tuotot ovat sijoitusten käypien arvojen muutos sekä irtautumisten ja juoksevien tuottojen, kuten korkojen ja osinkojen, myötä realisoituneet tuotot.

Katso CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodigin haastattelu:

Tietoa CapManista.

Kaupankäyntitunnus

CAPMAN

Markkinapaikka

Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja

Joakim Frimodig

Keskustelua CapManin osakkeesta

Sharevilleen

Katso kurssi ja käy kauppaa

osta/myy

Lainoitusaste

40–60 %

Yhtiön verkkosivut

capman.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

CapManin tulevat sijoittajatapahtumat

IR-kalenteriinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa CapMania Twitterissä

@CapManPElinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

 

CapMan tänään.

Katso video "We are CapMan"

Miksi sijoittaa CapManiin?

CapManin osake antaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen arvonnousuun. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

CapManin osake tarjoaa rahastojen rahaston tavoin mahdollisuuden sijoittaa valittuihin pääomasijoitusstrategioihin.

Kohteet on hajautettu maantieteellisesti sekä usealle toimialalle. Voitonjako-osuustuotot ovat lisämauste osakesijoittajalle. Näitä syntyy yleensä rahaston elinkaaren loppuvaiheessa sen siirtyessä voitonjakoon. CapManin toimintaa ja taloudellista kehitystä tulee tarkastella pitkällä aikavälillä. Pääomarahastojen elinkaari on tyypillisesti 10 vuotta ja useimmat sijoituskohteet ovat rahastojen salkuissa 4–6 vuoden ajan.

CapManin likvidin osakkeen kautta on mahdollisuus osallistua laajasti ja hajautetusti arvonluontiin listaamattomissa pohjoismaisissa yrityksissä, kiinteistöissä ja infrastruktuurikohteissa.

CapManin hallinnoitavat pääomat (sis. rahastot ja mandaatit):

Strategisena tavoitteena on yli 10 %:in vuosikasvu hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle. Viimeaikainen toteutunut kasvu on ollut tavoitetasoa nopeampaa.

Palkkiotuotot kasvavat.

Rullaavat 12 kk luvut.

CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Yhtiön hyvä taloudellinen tila ja vahva tase tukevat tätä tavoitetta.

CapManin osinkohistoria:

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Ota säästösi hallintaan jo tänään.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.