Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö Taaleri Varainhoidon kanssa.

Sijoita Taalerin korkorahastoihin Nordnetissä.

Tarjolla muutakin kuin nollakorkoa.

"Korkosijoitukset ovat tasaisen tuoton lähde ja hyvä tapa laskea salkun kokonaisriskiä. Taalerin korkorahastot ovat hajautettuja ja likvidejä tapoja sijoittaa yrityslainoihin hyödyntäen pitkää salkunhoitokokemustamme ja osaamistamme sekä eurooppalaisista että pohjoismaisista yrityslainamarkkinoista.

Taaleri on aktiivinen erityisesti yrityslainamarkkinoilla, koska uskomme sieltä saatavan riskikorjatusti houkuttelevaa tuottoa. Tämä korostuu etenkin siellä, missä yrityslainamarkkinat ovat kooltaan pienemmät tai tehottomammat, kuten Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Taaleri tarjoaa ratkaisuja niin laajaan, kaikki korkoluokat huomioivaan korkosijoittamiseen kuin myös tarkemmin määriteltyihin sijoitustavoitteisiin."

- Kai Leppelmeier, Taalerin korkorahastojen salkunhoitaja.

Lyhyet korkosijoitukset tarjoavat tyypillisesti tasaisempaa tuottoa verrattuna pidempiin korkosijoituksiin. Ne ovat vakaita ja likvidejä sijoituksia ja toimivat siksi erinomaisena kassanhallinnan työkaluna.

Yrityslainasijoitukset tarjoavat tavallisesti korkeampaa tuottoa verrattuna lyhyisiin korkosijoituksiin. Yrityslainojen kirjo on myös laaja. Paremman luottolaadun yrityslainat ovat turvallisempia, mutta riskisemmät yrityslainat tarjoavat korkeampaa tuottoa. Ilman virallista luottoluokitusta olevat joukkolainat, kuten suurin osa kotimaisista yrityslainoista, tarjoavat myös tyypillisesti lisätuottoa suhteessa vastaavan riskin luokiteltuihin lainoihin.

Hajautetuissa korkosijoituksissa lähtökohta on, että sijoitukset hajautetaan sekä maantieteellisesti että yli korko-omaisuusluokkien. Painotuksia muokataan aktiivisesti maantieteen lisäksi luottolaadun, valuutan ja sijoitusten pituuksien suhteen.

Katso Taalerin korkosalkkuja hoitavan Kai Leppelmeierin haastattelu ja tutustu Taalerin korkorahastoihin!

Haastattelimme Taalerin korkorahastojen hoitaja Kai Leppelmeieriä. Videon haastattelukysymykset:

 • 0:27 Miltä korkoympäristö näyttää tällä hetkellä?
 • 0:57 Millainen rooli korkosijoituksilla on sijoitussalkuissa?
 • 1:27 Minkä tyyppiselle sijoittajalle korkosijoitukset sopivat?
 • 2:00 Miksi korkorahastoja pitäisi harkita omaan salkkuun tällä hetkellä?
 • 2:48 Lyhyt esittely Taalerin korkorahastoista
 • 3:25 Taaleri Korkeammat korot -rahasto – kenelle se on suunnattu ja millainen sen sijoituspolitiikka on?
 • 4:30 Kolme napakkaa syytä, miksi Taalerin korkorahastoihin pitäisi sijoittaa?

Video kuvattu syyskuussa 2019.


→ Katso myös #rahapodi-jakso "Näin taot tuottoa koroista", jossa Leppelmeier vieraana!

Haastattelussa salkunhoitaja Kai Leppelmeier:

Taaleri Korkeammat korot.

Korkeampaa tuottoa korkomarkkinoilta.

Korkeammat Korot sijoittaa tuottohakuisesti sekä riskisempien yritysten seniorilainoihin että etuoikeudeltaan heikompiin juniorilainoihin.

Alhaisessa rahamarkkinoiden ja turvallisempien valtionlainojen korkotasossa yrityslainat ovat hyvä tuotonlähde. Oikea riski- ja tuottotaso sekä riittävä hajautus ovat yrityslainasijoituksissakin avainsanat.

Rahasto sijoittaa suoraan yksittäisiin joukkolainoihin.

Taaleri Korkeammat korot A
Taaleri Korkeammat korot A

Salkunhoitaja

Kai Leppelmeier

Merkintäpalkkio

0,00 %

Lunastuspalkkio

0,00 %

Hallinnointipalkkio

0,80 %

Lainoitusarvo (lue lisää lainoituksesta)

70 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Taaleri.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Katso kurssi ja tee sijoitus

osta/myy


Taaleri Yrityskorko.

Hajautettu ja tuottohakuinen korkoratkaisu.

Yrityskorko sijoittaa vakavaraisempien yhtiöiden lainoihin. Rahaston tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Alhaisessa rahamarkkinoiden ja turvallisempien valtionlainojen korkotasossa yrityslainat ovat hyvä tuotonlähde. Oikea riski- ja tuottotaso sekä riittävä hajautus ovat yrityslainasijoituksissakin avainsanat.

Rahasto sijoittaa suoraan yksittäisiin joukkolainoihin.

Taaleri Yrityskorko A
Taaleri Yrityskorko A

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier ja Lassi Järvinen

Merkintäpalkkio

0,00 %

Lunastuspalkkio

0,00 %

Hallinnointipalkkio

0,55 %

Lainoitusarvo (lue lisää lainoituksesta)

85 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Taaleri.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Katso kurssi ja tee sijoitus

osta/myy

Taaleri Lyhyet korot.

Rahamarkkinasijoitusta korkeampaa tuottoa tavoitteleva korkoratkaisu.

Lyhyet Korot -rahasto on helppo, likvidi ja hajautettu ratkaisu rahamarkkinaa tuottavampaan korkosijoittamiseen maltillisella korko- ja luottoriskillä.

Rahasto sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin lyhempiin korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään pääosin suomalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta.

Rahasto sijoittaa suoraan yksittäisiin joukkolainoihin.

Taaleri Lyhyet korot A
Taaleri Lyhyet korot A

Salkunhoitaja

Kai Leppelmeier ja Lassi Järvinen

Merkintäpalkkio

0,00 %

Lunastuspalkkio

0,00 %

Hallinnointipalkkio

0,50 %

Lainoitusarvo (lue lisää lainoituksesta)

85 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesitelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Taaleri.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Katso kurssi ja tee sijoitus

osta/myy

Taaleri Globaali Korko.

Rahasto, joka sijoittaa laajasti eri korko-omaisuusluokkiin.

Taaleri Globaali Korko sijoittaa korkomarkkinoihin maailmanlaajuisesti.

Rahasto sijoittaa hajautetusti mutta näkemyksellisesti, tavoitteena laajaa markkinaa parempi riskikorjattu tuotto. Sijoitukset toteutetaan muiden rahastojen kautta.

Rahastot voivat olla sekä aktiivisesti että passiivisesti hoidettuja.

Taaleri Globaali korko A
Taaleri Globaali korko A

Salkunhoitajat

Kai Leppelmeier, Lassi Järvinen ja Niko Fagernäs

Merkintäpalkkio

0,00 %

Lunastuspalkkio

0,00 %

Hallinnointipalkkio

0,45 %

Lainoitusarvo (lue lisää lainoituksesta)

70 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Taaleri.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Katso kurssi ja tee sijoitus

osta/myy


Esittelyssä Taalerin korkosalkkujen hoitajat.

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

KTM Kai Leppelmeier toimii Taalerin korkosalkunhoitajana, vastuualueenaan erityisesti riskisemmät yrityslainat. Hän on toiminut sijoitusalalla 2009 lähtien.

Lassi Järvinen

Lassi Järvinen

VTM Lassi Järvinen on korkosalkunhoitaja Taalerilla ja on toiminut sijoitusalalla 2009 lähtien.

Tietoa Taalerista.

Taaleri tekee omistamisesta merkityksellistä.

Taaleri on Helsingin pörssiin listattu suomalainen kasvuyritys, jonka liiketoiminta koostuu varainhoidosta, rahoituksesta ja energialiiketoiminnasta. Taalerin toimintaa on alusta alkaen ohjannut rohkea oman tien kulkeminen sekä ennakkoluuloton uusien sijoitusmahdollisuuksien etsiminen asiakkaillemme. Taaleri yhdistää ennakkoluulottomasti ideoita, yrittäjiä ja pääomia sekä tukee merkityksellistä omistajuutta.

Katso alta lyhyt esittelyvideo Taalerista.

Taaleri pähkinänkuoressa:

Toimiala

Rahoitus

Kaupankäyntitunnus

TAALA

Markkinapaikka

Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja

Robin Lindahl

Taalerin osake Nordnetissä

osta/myy

Yhtiön verkkosivut

Taaleri.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Yhtiön sijoittajasivut

IR-kalenteriinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Taaleria Twitterissä

@Taaleriteamlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Taaleria Facebookissa

FB.com/taalerilinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan


Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kun sijoitat rahastoihin Nordnetin kautta, pienin mahdollinen sijoitettava summa on 15 €.

Kyllä vain!

 1. Mene kohtaan Sivuni > Kuukausisäästäminen > Aloita kuukausisäästäminen.
 2. Valitse tili, jolle haluat alkaa säästää, syötä säästettävä summa ja päivämäärä, jona haluat säästösumman sijoitettavan valitsemiisi rahastoihin.
 3. Etsi haluamasi rahasto(t) kirjoittamalla vapaaseen tekstihakuun rahaston tai rahastoyhtiön nimi.
 4. Täytä vaaditut kentät ja aloita säästäminen.
 5. Tee toistuvaissiirto verkkopankistasi Nordnetiin. Tiedot viitesiirron tekemiseen löydät palvelustamme kohdasta Sivuni > Talletus > "Miten teen tilisiirron?". Huomioithan, että siirto saattaa kestää pari pankkipäivää.

Mikäli teet rahastotoimeksiannon arkipäivänä ennen kello 13.00, toimeksianto lähetetään rahastoyhtiölle samana päivänä. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän. Joillakin rahastoyhtiöillä kurssi määräytyy yhden tai kahden päivän kuluessa toimeksiannosta.

Rahastotoimeksiannot lähetetään rahastoyhtiöille kerran päivässä. Merkintä tai lunastus näkyy salkussasi arviolta 2–7 pankkipäivän kuluessa. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä. Rahastotoimeksiantosi tila henkilökohtaisessa tarjouskirjassasi on "Markkinalla" kunnes rahasto-osuudet näkyvät salkussasi. Rahastomerkinnästä tai -lunastuksesta tulee laskelma kohtaan Sivuni > Tapahtumat ja laskelmat, kun rahastotoimeksianto on toteutettu.

Laita korot juoksemaan salkussasi jo tänään.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.