Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Nordnet saa tiedon asiakkaansa kuolemantapauksesta automaattisesti Väestörekisteristä. Tiedon saatuamme lähetämme saldotodistuksen ja saatekirjeen kuolinpesän osoitteeseen. Saatekirje sisältää ohjeistuksen kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi.

 

Tarvittavat asiakirjat:

- Kopio perukirjasta sisältäen vainajan virkatodistusketjun 15-vuotiaasta lähtien tai osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja
- perukirjan mahdolliset liitteet (esim. testamentti, testamentin tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoitukset)
- kopiot kaikkien pesän osakkaiden henkilöllisyystodistuksista
- Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi

 

Jos kuolinpesässä on vain yksi pesän osakas, tulee varat siirtää pesän osakkaan nimiin ja kuolinpesän asiakkuus Nordnetissa lopettaa. Tässä tapauksessa tulee Nordnettiin toimittaa perinnönjakoa varten seuraavat asiakirjat:
- alkuperäinen perukirja 
- liitteet (katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta lähtien tai osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja ja mahdollinen testamentti)
- pesän osakkaan voimassa oleva henkilöllisyystodistuskopio
- alkuperäinen Kirjauspyyntö ja kuolinpesän asiakkuuden lopetus -lomake

 

Mikäli kuolinpesän varat jaetaan, tarvitaan yllä mainittujen asiakirjojen lisäksi:
- alkuperäinen jakokirja
- alkuperäinen kirjauspyyntö
- Kirjauspyyntö ja kuolinpesän asiakkuuden lopetus

 

Saatamme joutua pyytämään yllä mainittujen dokumenttien lisäksi tarkentavia asiakirjoja tapauskohtaisesti.

Jos nostat kuolinpesän tililtä varoja yli 10 000 euroa toiselle kuin perukirjaan merkittyyn kuolinpesän pankkitilille, toimita Nordnetiin myös vastaanottavan pankkitilin tilihaltijan vahvistava asiakirja (esim. tiliote).

Asiakirjojen käsittelystä perimme hinnastomme mukaisen toimenpidemaksun, sisältäen osakkeiden siirrot Nordnetissä.

Asiakirjat voi toimittaa postitse osoitteeseen Nordnet, Asiakaspalvelu, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

Huomioithan, että kuolinpesän asiakkuutta ei voi siirtää toisen henkilön nimiin. Perinnönsaajalla tulee olla oma arvo-osuustili osakkeiden siirtämiseksi jakokirjan mukaisesti.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin