Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Nordnet saa tiedon asiakkaansa kuolemantapauksesta automaattisesti Väestörekisteristä. Tiedon saatuamme lähetämme saldotodistuksen kuolinpesän osoitteeseen. 

Toimita Nordnetiin seuraavat asiakirjat:
• Kopio perukirjasta
• Kopio vainajan täydellisestä sukuselvityksestä 15. ikävuodesta lähtien
• Kopiot perukirjan liitteistä (esim. testamentti, testamentin tiedoksiannot)
Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi

Jos kuolinpesän varat jaetaan osakkaille, toimita myös:
• Perinnönjakokirja alkuperäisenä
Kirjauspyyntö ja kuolinpesän asiakkuuden lopetus

Edellä listattujen lisäksi saatamme tarvita tarkentavia asiakirjoja. Esimerkiksi, jos puolisoilla on ollut avio-oikeuden poissulkeva avioehto, toimita meille kopio rekisteröidystä avioehtosopimuksesta.

Kun pesässä on vain yksi osakas, tulee kuolinpesän tili lopettaa. Lopettamista varten toimita kaikki yllämainitut asiakirjat, mutta perinnönjakokirjan sijasta alkuperäinen perukirja.

Nostaessasi kuolinpesän tililtä varoja yli kymmenen tuhannen euron edestä muulle kuin perukirjaan merkitylle kuolinpesän tilille, toimita samalla myös kopio tilinhaltijan tiliotteesta.

Jos osakkailla ei ole pankkitunnuksia, toimita Nordnetiin paperilomakkeiden lisäksi kopiot allekirjoittaneiden osakkaiden henkilöllisyystodistuksista. Paperiset versiot lomakkeista löydät kohdasta Asiakaspalvelu > Lomakkeet > Kuolinpesän asiakirjat > Paperilomakkeet.

Asiakirjat voit toimittaa meille postimaksutta käyttäen palautusosoitettamme:
Nordnet Bank AB Suomen sivuliike
Tunnus 5018590
00003 VASTAUSLÄHETYS

Huomioi, että rahasto-osuuksia ei voi siirtää toiselle tilille, vaan ne tulee myydä lopetuksen yhteydessä.

Perimme hinnaston mukaisen toimenpidemaksun kuolinpesän tililtä 300 euroa (sisältää arvo-osuuksien siirrot Nordnetin sisällä) toimitettuasi kaikki tarvittavat kuolinpesän asiakirjat. Siirrot Nordnetistä suoritamme hinnaston mukaisesti, tarkista voimassaoleva hinnasto tästä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin