Miten voimme auttaa?

Miten stop loss -puskurin omaava sertifikaatti eroaa sertifikaatista, jolla ei ole vastaavaa puskuria?

Tietyillä sertifikaateilla on ns. stop loss -puskuri. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kohde-etuus kehittyy epäedulliseen suuntaan, kaupankäynti lopetetaan, kun hinta saavuttaa stop loss -puskurin tason. Tällöin tuotteelle voi jäädä omistajalle tilitettävää jäännösarvoa. Jos tuotteella ei ole stop loss -puskuria, niin sertifikaatin arvo voi laskea alemmas ja lopulta nollaan asti, jolloin jäännösarvoa ei jää.

Kun tuote saavuttaa stop loss -puskurin tason, tuote erääntyy eli "knockaa". Tällöin tuotteen markkinatakaaja, joka on Nordnet Markets -tuotteiden kohdalla Nordea, pyrkii myymään hedge-positionsa mahdollisimman nopeasti ja määrittää tämän jälkeen tuotteelle mahdollisen jäännösarvon. Huomaa, että jäännösarvo voi olla myös nolla, kun pörssissä tapahtuu nopeasti suuria liikkeitä – ei siis ole takuita, että jäännösarvoa jäisi, vaikka tuotteella olisi stop loss -puskuri. Jos jäännösarvo on suurempi kuin nolla, se maksetaan sinulle noin 10 arkipäivän kuluessa erääntymisestä. Stop loss -puskuri vaihtelee sertifikaattien välillä. Löydät tarkempia tietoja kunkin instrumentin lopullisista ehdoista. Stop loss -tapahtuman riski riippuu kohde-etuuden kehityksestä, vipukertoimen suuruudesta ja stop loss -puskurin tasosta.

Löydät erääntyneet Nordnet Markets -tuotteet ja niiden mahdolliset jäännösarvot tästä linkistä.

Tunnistat sertifikaatin, jolla on stop loss -puskuri S-kirjamesta tuotteen vipukertoimen jälkeen. Esimerkit:

BULL NOKIA X4 NORDNET (ilman stop loss -puskuria)
BULL NOKIA X4S NORDNET (stop loss -puskurilla)

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin