Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Mitä on markkinoiden manipulointi?

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaan markkinoiden manipulointi pitää sisällään transaktiot, toimeksiannot ja käytännöt, jotka antavat tai joiden voidaan olettaa antavan vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja rahoitusvälineen tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta (esim. osakkeet).

Markkinoiden manipulointi tarkoittaa, että kaikki sellaiset kaupankäyntikäytännöt, joiden tarkoituksena on yrittää manipuloida kaupankäyntiä, ovat kiellettyjä. Kaikilla toimeksiannoilla on oltava taloudellinen tarkoitus, mikä tarkoittaa, että niiden taustalla tulee olla osto- tai myynti-intressi.

Alla olevat esimerkit ovat vain otos tärkeimmistä kielletyistä kaupankäyntikäytännöistä, jotka voidaan tulkita markkinoiden manipuloinniksi.

Kaupankäynti pienillä erillä, tavoitteena viimeisimmän toteutuneen kurssin muuttaminen.

Menettely, johon finanssivalvontaviranomainen on kiinnittänyt erityistä huomiota viimeisen vuoden aikana ja jonka seuraamuksena on myös annettu sanktioita, on kaupankäynti pienillä erillä, tavoitteena markkinahinnan muuttaminen. Tällaisessa käyttäytymisessä käydään kauppaa pienillä erillä, tavoitteena nostaa tai laskea tietystä rahoitusvälineestä maksettua viimeisintä hintaa. Tällainen menettely tarkoittaa, että ostat tai myyt pieniä eriä toistuvasti, tavoitteena liikuttaa hintaa ylös tai alas viimeisimmästä toteutuneesta hinnasta, ja antaa siten markkinalle harhaanjohtavia signaaleja hinnan kehityksestä.

Kaupankäynti omien salkkujen välillä tai näennäiskaupat.

Jos asiakas käy kauppaa itsensä kanssa, hän voi syyllistyä markkinoiden manipulointiin. Tämä tarkoittaa, että asiakas käy kauppaa markkinapaikan kautta omien tiliensä välillä tai sellaisten tilien välillä, joita asiakas edustaa valtakirjalla.

Tarjouskirjan ulkopuolella suoritetuilla kaupoilla eli blokkikaupoilla tarkoitetaan sitä, että kauppoja ei voida toteuttaa tarjouskirjassa, vaan ne on kirjattava manuaalisesti. Jos sinulla on kysyttävää tämän tyyppisistä transaktioista, ota yhteyttä Nordnetin meklareihin.

Harhaanjohtavat toimeksiannot (Layering/Spoofing).

Sellaisten toimeksiantojen tekeminen ei ole sallittua, joiden ei ole tarkoituskaan toteutua – kyseessä ovat tällöin harhaanjohtavat toimeksiannot. Layering ja/tai Spoofing -nimellä tunnetussa toiminnassa henkilö, jolla on intressi myydä osaketta, asettaa ensin ostotoimeksiantoja ostolaidan eri tasoille antaakseen kuvan, että osakkeeseen kohdistuu ostopainetta. Kun osakkeen kurssi nousee, sama henkilö myy osakkeita ja peruuttaa aiemmin asettamansa ostotoimeksiannot. Vastaava menettely voidaan toteuttaa myyntipuolella osakkeiden ostamiseksi matalampaan hintaan. Molemmat menettelyt ovat kiellettyjä.

"Pump and Dump" ja "Trash and Cash".

Toinen kielletty menettely tunnetaan nimellä "Pump and Dump". Se tarkoittaa, että henkilö, joka omistaa tai on hiljattain ostanut suhteellisen suuren erän rahoitusvälinettä, pyrkii nostamaan hintaa ostamalla pieniä eriä voidakseen sitten myydä paremmalla hinnalla. Käänteinen toiminta tunnetaan nimellä "Trash and Cash".

Sisäpiirikauppa.

Sisäpiirikauppa tarkoittaa sitä, että henkilö, jolla on pääsy sisäpiiritietoon tai tuntemusta siitä, käyttää tietoa omaksi edukseen, eli ostaa tai myy rahoitusvälinettä. Aiemmin asetetun toimeksiannon peruminen tai muokkaaminen kyseistä rahoitusvälinettä koskevaan sisäpiiritietoon perustuvien syiden vuoksi tulkitaan myös sisäpiirikaupaksi. Jos henkilö on asettanut ostotoimeksiannon ennen sisäpiiritiedon saamista ja poistaa sitten ostotoimeksiannon saatuaan tiedon, jolla voi olla negatiivinen vaikutus rahoitusvälineeseen, tämä katsotaan myös sisäpiirikaupaksi.

Sisäpiiritietoa ei ole myöskään sallittua paljastaa tai antaa osto- tai myyntisuosituksia siihen perustuen.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan julkistamatonta tietoa, joka liittyy rahoitusvälineeseen ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan.

Edellä mainitut ovat esimerkkejä tilanteista, jotka voidaan tulkita markkinoiden manipuloinniksi markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Kyseisen sääntelyn mukaisesti Nordnet on velvollinen ilmoittamaan epäillyistä sisäpiiririkoksista tai markkinoiden manipuloinnista asianomaisen maan valvontaviranomaiselle.
 

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki