Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Näin tulkitset luottonäkymää (Sivuni > Omat luotot ja lainat)

1:

Tässä näet kaikki omistuksesi, joiden lainoitusaste on yli 0 %. Nordnetin lainoitusmallissa vain lainoitusasteen omaavat instrumentit huomioidaan salkun lainoitusarvon ja Superluoton korkoalennusten laskennassa.

2:

Jakauma-kohta kertoo instrumentin osuuden lainoitusarvoa omaavien omistustesi yhteenlasketusta arvosta salkussasi. Mitä hajautetumpi salkkusi on, sitä suurempi lainoitusaste omistuksille on mahdollista saada. Parhaan mahdollisen lainoitusasteen saa, kun yksikään instrumentti ei ylitä 10 % osuutta salkussa.

3:

Tämä sarake kertoo instrumentin alkuperäisen lainoitusasteen, jossa ei ole huomioitu mahdollista lisälainoitusastetta. Lisälainoitusasteen saa käyttöönsä, jos salkku on riittävän hajautettu.

4:

Tämä sarake kertoo instrumentin nykyisen lainoitusasteen. Se ei siis välttämättä ole instrumentin maksimaalinen lainoitusaste. Kaikkien osakkeiden lainoitusasteet löydät tästä linkistä.

5:

Alkuperäinen lainoitusarvo = Kaikkien salkkusi instrumenttien alkuperäiset lainoitusarvot yhteenlaskettuna. Lisälainoitusarvo = Jos salkkusi on riittävän hajautettu, saat käyttöösi lisälainoitusarvoa, jonka määrä näkyy tässä. Mahdollinen hajautuslisä = Kertoo kuinka paljon lisää lainoitusarvoa voi lisähajautuksella saada niille salkun nykyisille omistuksille, joiden lainoitusarvo ei jo ole maksimissaan salkun nykyisen hajautusasteen myötä. Korkein mahdollinen lainoitusarvo = Alkuperäisen lainoitusarvon, lisälainoitusarvon ja mahdollisen hajautuslisän summa.

6:

Käytettävissä = lainoitusarvo vähennettynä käytössä olevan luoton määrällä. Saldo = Salkun saldo (kuten salkun yleisnäkymässä). Lainoitusarvo = Kertoo salkun yhteenlasketun lainoitusarvon (alkuperäinen lainoitusarvo + lisälainoitusarvo), mutta voi olla maksimissaan luottolimiitin määrä.

7:

Graafi kertoo salkun suurimman omistuksen prosentteina ja näyttää mille korkotasolle se oikeuttaa. Superluottokorko: Kertoo mihin summaan asti kyseinen korko on voimassa. Esimerkkisalkussa lainaa on 43 160 EUR, joten salkun koroksi määräytyy 0,99 %. Normaali korko = hinnaston mukainen normaali korko, josta ei ole tehty esimerkiksi Superluoton korkoalennuksia.

 

Mistä näen käytössä olevan lainoitusarvon, eli luvun, joka vaikuttaa Superluoton korkoalennusten laskentaan?

Korot-kohdasta näet, miten paljon lainoitusarvostasi on käytössä ja mihin rajaan asti voit sitä vielä käyttää, jotta kyseinen alennettu korkotaso on voimassa. Esimerkkitapauksessa korkotason rajalle on matkaa vielä muutama tuhat euroa. Jos haluat tietää käytössä olevan lainoitusarvon prosentuaalisesti, niin se muodostuu laskemalla yhteen "Alkuperäinen lainoitusarvo" ja "Lisälainoitusarvo". Kun suhteutat käytössä olevan luoton määrän tähän summaan, saat prosenttiluvun. Kuvan esimerkkitapauksessa käytössä oleva lainoitusarvo on 43 160 / (212 180 + 17 947) = 18,75 %.

Siirry lainat ja luotot -sivulle ja lue lisää kaupankäyntiluotosta.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki