Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Saanko ulkomaisista osingoista maksamani lähdeveron takaisin?

Telian ja muiden ulkomaille rekisteröityjen yhtiöiden jakamista osingoista jää pääsääntöisesti 15 % (USA, Ruotsi ja Kanada) tai 25–27 % (Saksa 26,4 %, Norja 25 % ja Tanska 27 %) suuruinen lähdevero yhtiön kotimaahan. Lontoon pörssissä listatuista osakkeista ei pääsääntöisesti peritä lähdeveroa. Tavallisella arvo-osuustilillä (osake- ja rahastosalkussa eli AOT:llä) lähdeverot pääsääntöisesti huomioidaan ja hyvitetään kotimaan verotuksessa, mutta osakesäästötilille ostettujen osakkeiden kohdalla lähdeveroa ei hyvitetä vastaavasti. Liikaa perittyjä lähdeveroja voi hakea takaisin yhtiön kotimaasta, mutta tämä jää sijoittajan itsensä vastuulle. Takaisinmaksettuja lähdeveroja myös verotetaan osakesäästötililtä nostettuna tuottona, eli niistä peritään pääomatulovero. Sijoitusasiantuntija Jukka Lepikkö on avannut tarkemmin tämän "lähdeverohävikin" vaikutusta sijoittajan tuottoihin Nordnet Koulussa.

Lisätietoa aiheesta Verottajan sivuilta:

Jos osingosta on peritty lähdeveroa, osakesäästötilin tuottoa on aina verovelvollisen saaman osingon nettomäärä, eli osingon bruttomäärä vähennettynä ulkomaisella lähdeverolla. Esimerkiksi, jos lähdevaltio on perinyt osingosta lähdeveroa enemmän kuin Suomen ja kyseisen valtion välisen verosopimuksen mukaan on sallittua, luetaan osakesäästötilin tuotoksi tästä huolimatta vain saadun osingon nettomäärä. (TVL 53 b §:n 2 momentti). Myös jos lähdevaltion kanssa ei ole verosopimusta, luetaan osakesäästötilin tuotoksi vain saadun osingon nettomäärä.

Jos verovelvollinen hakee ja saa osingosta lähdevaltiossa perityn lähdeveron osin tai kokonaan takaisin osingon saantihetken jälkeen, pidetään hänen saamaansa palautetun lähdeveron määrää osakesäästötililtä nostettuna tuottona. Palautetun lähdeveron määrä on verovelvollisen osakesäästötililtä nostamaa tuottoa sinä verovuonna, jona palautus on maksettu. Verovelvollisen on ilmoitettava takaisin saamansa lähdeveron määrä sekä palveluntarjoajalle että Verohallinnolle. Jos hän ei ilmoita takaisin saamaansa lähdeveron määrää Verohallinnolle, voidaan hänelle määrätä veronkorotus VML 32 §:n mukaisesti.

Osakesäästötilillä olevan ulkomaisen yhtiön osakkeiden perusteella saadusta osingosta perittyä lähdeveroa ei voida missään tilanteessa hyvittää verovelvollisen verotuksessa kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) mukaisesti.

Lue lisää aiheesta osinkojen verotus.

Tärkeää tietoa muualla kuin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa verovelvollisille asiakkaille:

Nordnet on päättänyt rajoittaa ulkomaisen lähdeveron perimistä alennettuna (15 %) yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yhtiöiden jakamien osinkojen osalta. Jatkossa yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yhtiöiden jakamasta osingosta peritään lähdevero 15 % suuruisena vain niiltä asiakkailta, joiden verotuksellinen kotipaikka on jossakin niistä maista, joissa myös Nordnet toimii paikallisesti (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska).

Lähdeveromenettelyn muutokseen on useita syitä, mutta pääsyitä ovat tiukentuva verotietojen käsittely kyseisissä maissa sekä asiakas- ja omistajatietojen dokumentointiin liittyvät vaatimukset, joita voidaan kyseisissä osinkojen lähdeveromaissa edellyttää liittyen nykyiseen verotukselliseen kotipaikkaasi. (Muu kuin Suomi, Ruotsi, Norja tai Tanska)

Tämä tarkoittaa, että täsmäytyspäivästä 9.10.2020 alkaen yhdysvaltalaisista ja kanadalaisista osingoista peritään täysimääräinen lähdevero. Lähdevero on yhdysvaltalaisissa osingoissa 30 % ja kanadalaisissa osingoissa 25 %. Nordnet ei valitettavasti pysty tarjoamaan tukea liikaa perittyjen lähdeverojen takaisinhakemiseksi.

Huomioi, että muutos EI koske sellaisten USA:ssa tai Kanadassa toimivien yhtiöiden osakkeita, jotka on rinnakkaislistattu Tukholman pörssiin (esim. Autoliv).

 

Asiasanat: Lähdevero, osakesäästötili, osingot, osinko

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki