Mitä eroa on ETF:llä ja tavallisella rahastolla?

ETF:t eli matalakuluiset, pörssilistatut indeksirahastot ovat kasvattaneet viime vuosina merkittävästi suosiotaan. Mitä suosion takana on? Mitä eroa on ETF:llä ja tavallisella rahastolla? Mihin ETF-sijoittajan kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota ETF:iin sijoittaessa? Kysyimme Nordnetin meklarilta ja ETF-asiantuntijalta Rolf Lönnqvistiltä ETF-sijoittamisen tärkeistä perusperiaatteista ja päivän kuumista trendeistä.

Miksi sijoittaa ETF:illä indekseihin yksittäisten osakkeiden sijaan?

En sanoisi, että indeksiin kannattaisi sijoittaa ETF:illä osakkeiden sijaan, vaan lisätä ne osaksi salkun kokonaisallokaatiota (hajautusta).

ETF:t  tarjoavat kustannustehokkaan tavan hajauttaa sijoituksia ja vähentää salkun kokonaisriskiä. Niillä voi helposti ottaa näkemystä maantieteellisesti tai vaikkapa toimialoittain. Suurin osa ETF:istä on osakerahastoja, mutta myös korko-ETF:ien osuus on ollut viime aikoina kasvussa. Näistä mainittakoon esimerkiksi joukkolainoihin sijoittavat rahastot.

ETF:illä voi sijoittaa myös moniin muihin erilaisiin sijoitusluokkiin, kuten vaikkapa raaka-aineisiin, joista suosituin on ollut finanssikriisin jälkeen kulta.

Indeksisijoittaminen ETF:llä on helppoa, eikä sijoittajan tarvitse ymmärtää yrityksistä tai sijoittamisesta kuin perusasiat. Indeksisijoittaminen on myös turvallisempaa, sillä yhden epäsuotuisan yhtiön menestyminen rahastossa ei vaikuta yhtä voimakkaasti salkun kokonaiskehitykseen kuin tilanteessa, jossa vastaava summa olisi sijoitettuna yksittäiseen osakkeeseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös ETF:ssä on markkinariski.

ETF-sijoittaminen ei vaadi yhtä paljon aktiivista seurantaa kuin suoriin osakkeisiin sijoittaminen. Kuukausisäästämällä ETF:iin saat sijoituksellesi markkinoiden keskimääräisen tuoton pitkällä aikavälillä, sillä hajautat ostot automaattisesti eri suhdanteissa.

Mitä eroa on ETF:llä ja tavallisella rahastolla?

ETF:llä käydään kauppaa samoin kuten osakkeilla ja niiden arvo päivittyy reaaliaikaisesti pörssin ollessa auki. Aktiivisissa rahastoissa sekä passiivisesti hoidetuissa indeksirahastoissa osuuksia voi ostaa (merkitä) ja myydä (lunastaa) rahastoyhtiössä, pankissa tai sijoituspalveluyrityksessä, pääsääntöisesti kerran päivässä.

Rahaston sijoitukset arvostetaan markkinahintaan päivittäin ja säännöt niiden arvonlaskennasta, ajankohdasta, sekä sijoituskohteiden arvostusperiaatteista näkee parhaiten rahastoyhtiön kotisivuilta. ETF-rahastoissa yhdistyvät sijoitusrahastojen ja osakesijoittamisen parhaat puolet.

ETF-rahastoissa ja perinteisissä rahastoissa on tiettyjä ominaisuuksia, jotka erottavat ne toisistaan. Alla olevasta taulukosta näet, mitä eroa on ETF:llä verrattuna perinteiseen aktiiviseen rahastoon ja indeksejä jäljitteleviin rahastoihin:

ETF-rahastot Aktiiviset sijoitusrahastot Indeksiä seuraavat
Rakenne Avoin rahasto Avoin rahasto Avoin rahasto
Sijoitustavoite Indeksin replikointi Indeksiä parempi tulos Indeksin replikointi
Kaupankäynti Pörssin aukioloaikoina Kerran päivässä tai harvemmin Kerran päivässä tai harvemmin
Saatavuus Arvopaperivälittäjän kautta Rahaston hallinnoijan tai välittäjän kautta Rahastoyhtiön hallinnoijan tai välittäjän kautta
Noteeraus Noteerataan nettoarvoon (NAV) kaupankäynnin aikana Noteerataan päivittäin lähes rahaston nettoarvoon (NAV) Noteerataan päivittäin lähes rahaston nettoarvoon (NAV)
Kulusuhteet Kokonaiskulusuhde (TER) Hallinnointipalkkio ja muut kulut Hallinnointipalkkio ja muut kulut
Osto-/myyntihinnan ero Kyllä Kyllä (jollei vain yksi hinta) Kyllä (jollei vain yksi hinta)
Osinkojen käyttö Jaetaan ja kumuloidaan Jaetaan tai kumuloidaan Jaetaan tai kumuloidaan
Läpinäkyvyys Korkea Alhainen Alhainen
Vähimmäissijoitusmäärä Ei Kyllä Kyllä
Ennenaikaisesta lunastuksesta perittävät palkkiot Ei Joskus Joskus
Jäljittelyvirhe Alhainen Korkea Alhainen
Tuoton vaihtelu Alhainen Korkea Alhainen
Hallinnoijan valintariski Ei Kyllä Ei

Näiden lisäksi ETF:istä löytyy nykyisin myös ns. smart beta -ETF:iä, jotka ovat passiivisen ja aktiivisen sijoitusrahaston välimuotoja. Smart beta -ETF:issä passiivisen sijoittamisen beta-sana viittaa indeksiseuraamisen passiiviseen tuottoon ja alfa ylituottoon. Smartilla puolestaan tarkoitetaan yleisesti ottaen älykästä rahastoa. Smart beta -ETF:t on rakennettu painottamalla tiettyjä faktoreita, kuten laatu-, momentum-, arvo- tai kokofaktori. Esimerkiksi momentum-indeksissä suurimman osuuden saavat osakkeet, joiden kehitys on ollut yleistä markkina-arvopainotettua indeksiä parempi.

Ohessa lista tunnetuimmista menetelmistä muodostaa älykäs osakeindeksi:

 • laatu (quality) – vakaa tuloskasvu
 • alhainen volatilitteetti (low volatility) – alhaisempi beeta
 • osinkotuotto (dividend yield) – keskiarvoa suurempi osinkotuotto
 • koko (low size) – pienten yritysten tuotto miinus suurten yhtiöiden tuotto
 • arvo (value) – alhainen hinta suhteessa arvoon
 • momentum – menestyvät, ylituottoa tuottavat osakkeet
 • pienet yhtiöt (small cap), keskisuuret yhtiöt (mid cap) ja suuret yhtiöt (large cap)

Robotiikan, tekoälyn ja sähköautojen kaltaiset megatrendit näkyvät asiakkaidemme viimeaikaisissa ETF-sijoituksissa. Mitä voit kertoa tällaisista ETF:istä?

Globaalit megatrendit tulevat muokkaamaan yhteiskuntaamme ja maailmaa. Kehittyvien markkinoiden nousu, kaupungistuminen, teknologiset innovaatiot mm. tekoälyssä ja robotiikassa sekä etenkin ilmastonmuutos tulevat vaikuttamaan oleellisesti tulevaisuuteemme.

Monesti mietitään, mitä muutos tarkoittaa sijoittajan näkökulmasta ja kuinka hyötyä tästä. Nordnetin kaupankäyntitilastojen mukaan sijoittajat ovat lisänneet enenevissä määrin megatrendeihin sijoittavien ETF:ien määrää salkuissaan.

Alla olevassa listassa on muutamia megatrendeihin sijoittavia ETF:iä, jotka ovat olleet Nordnetin asiakkaiden kiinnostuksen kohteina elo- ja syyskuussa 2017:

Listalta nousevat esille erityisesti teknologiseen kehitykseen sijoittavat ETF:t. Tämä johtuu kenties siitä, että automaation ja robotiikan merkitys liiketoiminnan tehostajana on globaalissa kasvussa, mikä näkyy erityisesti logistiikan ja autoteollisuuden aloilla.

Sähköautojen tulo markkinoille on myös herättänyt kiinnostuksen sijoittaa litium- ja patterialan yrityksiä sisältävään rahastoon.

Ehkä erikoisempana suosion saavuttaneena ETF:nä listalta pilkistää lääkekannabista tuottaviin yhtiöihin sijoittava ETF, sillä lääkekannabis on nykyään laillistettu 25 osavaltiossa Yhdysvalloissa. Samoin sen viihdekäyttö on vapautettu seitsemässä osavaltiossa – ja markkinat ovat suuret. Ensi vuonna myös Kanada laillistaa marihuanan virkistyskäyttöön.

Mitä mieltä olet vivutetuista ETF:istä ja luotolla sijoittamisesta?

Vivutettujen ETF:ien tarkoituksena on tarjota mahdollisuus korkeampaan tuottoon pienemmällä pääomalla, tuotteen vipuominaisuutta käyttäen. Koska ETF:n arvo perustuu seurattavan kohteen yhden päivän arvonmuutokseen, kohde-etuuden ja ETF:n tuottoerot kasvavat pidemmällä aikavälillä.

Vivutetut ETF:t sopivat vain lyhyen ajan näkemykseen ja ne vaativat aktiivista seurantaa sijoittajalta vipuvaikutuksen takia. Mitä suurempi vipu, sitä korkeampi riski. Vivutetut tuotteet sopivat mielestäni nopeaan ja lyhytaikaiseen sijoittamiseen osana salkun kokonaisuutta, pienellä pääomalla.

Esimerkki: ETF:n arvo nousee 10 % (vihreä viiva) ja kaksinkertaisen vipu-ETF:n arvo 20 % (sininen viiva). Seuraavana päivänä kohde-etuus laskee 10 %, jolloin negatiivinen vaikutus on vivutetussa ETF:ssä suurempi.

Mitä eroa on ETF:llä ja rahastolla? Vivutettu vs. vivuttamaton ETF

Luotolla sijoittaminen on mielestäni hyvä vaihtoehto, jos sijoittajan talousasiat ovat kunnossa. Velalla sijoitettaessa omalla rahalla ostettuja osakkeita käytetään vakuutena lisäosakkeiden ostoon velkarahalla. Luotolla vivutettu salkku tuottaa aina paremmin sijoitusten noustessa, mutta laskussa se myös aiheuttaa pääoman nopeamman kuihtumisen.

Sijoittaja voi laskea luototetun salkun riskitasoa esimerkiksi hajauttamalla pääoman useaan eri sijoituskohteeseen ja käyttämällä salkun ytimenä vaikkapa matalariskistä ETF:ää, jolla on hyvä lainoitusarvo.

Mihin kaikkeen ETF-sijoitusta harkitessa tulee kiinnittää huomiota?

Sijoittajan tulee huomioida omat sijoitustavoitteet ja mitä haluaa. Tämän jälkeen tulee etsiä omaan näkemykseen sopiva ETF-rahasto, mikä saattaa olla aluksi vaikeaa rahastojen suuren määrän vuoksi. Netistä löytyy onneksi hyviä maksuttomia hakukoneita ETF-rahastojen etsimiseen, kuten vaikkapa Justetf tai Morningstarin palvelu (vaatii ilmaisen rekisteröitymisen). Sijoittajan kannattaa kysyä tarvittaessa apua myös välittäjältään, jos jokin asia askarruttaa.

Sijoitusta harkittaessa tulee kiinnittää huomiota ETF:n rakenteeseen, joita on kahta päätyyppiä: fyysisesti ja synteettisesti replikoivia. Fyysiset ETF:t sisältävät samat arvopaperit, jotka ovat edustettuina kohdeindeksissä – nämä ETF:t ovat verrattavissa rakenteeltaan perinteisiin sijoitusrahastoihin. Fyysisiin, ns. UCITS ETF -rahastoihin liittyvät samat riskit kuin sijoitusrahastoihin, jolloin myös ETF-osuuden omistajalla on suora omistusoikeus rahaston arvopapereihin.

Synteettisissä ETF:issä kohdeindeksin riskipositio replikoidaan johdannaisilla, jolloin niiden läpinäkyvyys on heikompi ja vastapuoliriski suurempi. Liikkeeseenlaskijat rakentavat useimmiten synteettisiä ETF:iä markkinoille, joissa on rajoituksia ulkomaisten sijoittajien suhteen.

Eurooppalaisen UCITS III -direktiivin mukaan synteettisten ETF:ien vakuuskorin arvon tulee olla vähintään 90 % ETF:ään sijoitetun omaisuuden kokonaisarvosta, joten sijoittajan riski on rajattu vastapuolen konkurssitilanteessa maksimissaan 10 %:iin. Suurin osa markkinoilla olevista ETF:istä on nykyisin kuitenkin fyysisiä sijoittajien toiveiden ansiosta ja esimerkiksi suuret eurooppalaiset ETF-talot, kuten db-xtrackers ja Lyxor ovat muuttaneet rahastojaan synteettisistä fyysisiin. Mainittakoon, että maailman suurimman ETF-toimijan iSharesin tuotteet ovat rakenteeltaan fyysisiä ja heiltä löytyy myös selkeät suomenkieliset kotisivut ETF-tuotteista.

Indeksejä seuraavat ETF:t ovat kaikkein yleisimpiä, yksinkertaisia ja edullisia rahastoja, joissa yritysten paino määräytyy niiden markkina-arvon mukaan. Jos sijoittaja ei halua markkina-arvopainotusta, löytyy ETF:istä myös tasapainoindeksiin sijoittavia rahastoja. Tällaisissa indekseissä osakkeet ovat samalla painolla, tai ne voivat olla jollakin täysin erilaisella tavalla painotettuina. Painotuksia voivat olla esimerkiksi pienet yritykset, arvoyhtiöt, osinkoyhtiöt jne.

Sijoittajan tulee miettiä, millainen indeksi sopii omaan sijoitustavoitteeseen parhaiten. Monesti ETF:iin sijoitetaan pelkän nimen perusteella ja taustalla oleva kohdeindeksi jätetään huomioimatta, vaikka se onkin rahaston tuoton kannalta tärkein tekijä.

Anna vielä vinkkisi sijoittajalle, joka on tutustumassa ETF:ien maailmaan!

Tarkista ainakin nämä, ennen kuin teet ETF-sijoitusta:

 • ETF:n rakenne – onko kyseessä fyysinen vai synteettinen ETF? Yleensä suosin itse fyysisiä ETF:iä vastapuoliriskin välttämiseksi, vaikka synteettisten ETF:ien riski onkin Euroopassa pieni UCITS III -direktiivin ansiosta.
 • Maksaako ETF osingon tuotto-osuuksina, josta sijoittaja maksaa pääomaveron, vai sijoittaako ETF osingon uudelleen rahastoon? Itse suosin uudelleensijoittavia ETF:iä, sillä osingonmaksun verotus syö ETF:n kustannustehokkuutta. Kasvuosuudelliset ETF:t sijoittavat myös osingot kasvamaan korkoa korolle ja maksat verot vasta sijoitusta lunastettaessa. Onko ETF sitten osingot uudelleensijoittava vai ne ulos jakava? Tämän voi selvittää avaintietoesitteessä olevasta “Income treatment” -kohdasta. “Accumulating” tai “reinvestment” tarkoittaa osingot uudelleensijoittavaa ETF:ää ja “Distributing” tarkoittaa osingot ulos maksavaa ETF:ää.
 • Kulurakenne – kenen liikkeeseenlaskijan tuote tarjoaa alhaisimman hallinnointipalkkion (TER-luku, total expense ratio)? Entä onko vertailuindeksi sama?
 • Varmista, että ETF seuraa indeksiään tarkasti. Tästä kertoo indeksipoikkeama-tunnusluku (tracking error). Kun rahaston tuoton ja seurattavan indeksin tuoton ero on pieni, kertoo se tarkasta indeksin seurannasta. Kaikista tehokkainta on löytää matalakuluinen ETF pienellä tracking errorilla. Indeksipoikkeamaa syntyy mm. epälikvideistä sijoituskohteista, osingoista ja arvopaperikaupan kuluista. Suosituimmat ETF:t seuraavat indeksejään tarkasti.
 • Ostatko ETF:n euroissa vai esimerkiksi kruunuissa? Jos noteerausvaluutta ei ole euro, tulee kuluja myös valuutanvaihdosta.
 • Huomioi spread, eli osto- ja myyntinoteerausten välinen ero. Suuri spread on myös kustannus. Likvideille markkinoille sijoittavissa ETF:issä spread on pieni, kun taas eksoottisissa ja epälikvideissä ETF:issä se on suurempi.
 • Sijoittaja voi tarvittaessa tarkistaa, että ETF:n nettovarallisuusarvo (NAV, Net Asset Value) vastaa sen käypää markkina-arvoa, sillä osuuden hinta määräytyy markkinoilla koko pörssipäivän ajan. Tämän voit tehdä etsimällä liikkeeseenlaskijan kotisivuilta ETF:n markkina-arvon ja vertaamalla sitä noteerauksiin. Näin varmistut siitä, että et maksa ostaessasi ylihintaa tai myydessä alihintaa. Arbitraasitilanteita saattaa syntyä joskus, mutta usein tehokas markkinatakaus pitää hinnan lähellä NAV-arvoa lähes 100 %:sesti, koko pörssipäivän ajan.
 • Tutustu ETF:n avaintieto- ja rahastoesitteeseen ennen sijoituspäätöstä ja ymmärrä riskit.
 • Kaupankäyntiajat, valuutat sekä palkkiot saattavat poiketa markkinoittain, joten valitse edullisin vaihtoehto.
 • Aika on ETF-sijoittajan paras ystävä. Ajallisesti hajauttamalla onnistut pidemmällä aikavälillä.

ETF:ien plussat ja miinukset:

+ Läpinäkyvyys

+ Kustannustehokkuus

+ ETF:t ovat akateemisissa tutkimuksissa monesti voittaneet aktiiviset rahastot tuotoissa ja tehokkuudessa

– Tiedonsaanti joskus hankalaa

– ETF:ien suuri määrä, joka voi tuottaa etenkin aloittelevalle sijoittajalle päänvaivaa.

Lopuksi vielä Lönnqvistin sivustovinkit ETF-sijoittajalle:

Lue lisää ETF-sijoittamisesta:

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
04.10.2017 21:54

Hienoa!
Vaihteeksi tuhtia asiaa, osalle varmaan tuttua, mutta toisaalta niitäkin löytyy, jotka saavat jutusta uusia ahaa-elämyksiä ja ajatuksia hoitaa rahojansa.