Siirry pääsisältöön

Hankintameno-olettaman puuttuminen ei pilaa osakesäästötiliä – katso laskelma

Osakesäästötilit ovat saaneet lentävän lähdön Suomessa – tilejä on avattu tammikuun puoleen väliin mennessä jo yli 50 000, mikä on huomattavasti ripeämpi tahti kuin useat finanssialan ammattilaiset arvioivat vuonna 2019. Vertailun vuoksi aiempia säästämiseen kannustaneita pitkäaikaissäästötilejä (PS-tilejä) avattiin alle 30 000.

Yksi suurimmista kritiikin kohteista uuteen tilityyppiin liittyen on ollut hankintameno-olettaman (HMO) puuttuminen. Tulen tässä kirjoituksessa näyttämään esimerkkilaskemien avulla, että HMO:n puuttuminen ei ole ongelma – osakesäästötilillä sijoitukset kasvavat nopeammin korkoa korolle -vaikutuksen ansiosta ja sinulle jää loppukädessä enemmän voittoja taskuun.

Hankintameno-olettamalla veroprosentti on 18–30 %

Myyntivoitoista maksetaan pääsääntöisesti 30 % pääomatuloveroa (30 000 € asti), mutta sijoittajalla on arvo-osuustilillä mahdollisuus hyödyntää myös 40 prosentin hankintameno-olettamaa, jos sijoituksen on omistanut yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettaman käyttö tulee sijoittajan kannalta edullisemmaksi, jos sijoituksen arvo on noussut yli 150 % (osinkoja ei huomioida tuottoon).

150 % kurssinousu on raja-arvo, joka ei siis vielä vähennä verottajan voitosta nappaamaa osuutta. Kun kurssinousu on 200 %, nähdään veroprosentin laskevan hieman 30 %:sta.

Laskelma: 10 vuotta sitten sijoitettu 100 € on kasvanut 300 €:n arvoiseksi. HMO:n mukaan laskettuna pääomatuloa on kertynyt 300 €*(1-0,4)=180 €, jolloin veron määräksi muodostuu 180 €*0,30= 54 €. HMO:lla laskettu veroprosentti on tällöin 27 % (54 €/200 €). Sijoittajan veroprosentti laskee siis tämän yksittäisen sijoituksen osalta 30 %:sta 3 prosenttiyksikköä.

Kuvan lähde: Downshiftaaminen-blogi

Hankintameno-olettaman veroprosentti (kuvan pystyakseli) ei määräydy lineaarisesti, vaan lähestyy 18 prosenttia sitä mukaa, mitä suuremmaksi sijoituksen arvonnousu kasvaa (kuvan vaaka-akseli). HMO ei siis ole mitenkään autuaaksi tekevä verohuojennus ja kuten seuraavissa esimerkeissä nähdään, osakesäästötilin korkoa korolle -efekti on sitä voimakkaampi.

Osakesäästötili ja hankintameno-olettama

Arvo-osuustilillä jokaista sijoituskohdetta käsitellään verotuksessa erikseen. Ei pelkästään instrumenttitasolla, vaan myös ostoerittäin eriteltynä. Kaikki ostot, myynnit, osingot ja muut mahdolliset verotukseen vaikuttavat yhtiötapahtumat raportoidaan vuosittain verottajalle suoraan luovutuksina tai välillisesti ostoerien hankintahintojen kautta.

Osakesäästötili on rakennettu veroraportoinnin näkökulmasta todella helpoksi. Tilillä tarkastellaan ainoastaan sinne siirrettyä käteisen määrää ja verrataan sitä tilin kokonaistuottoon. Sillä ei ole merkitystä, onko tuotto osingoista vai arvonnoususta tai milloin mikäkin osake on ostettu. Verotettavaa ja sitä kautta raportoitavaa ei myöskään synny, ennen kuin tililtä tehdään nostoja.

Osakesäästötilillä kaikki myynneistä kertyvät voitot, osingot (pl. ulkomaiset lähdeverot) ja muut tuotot ovat verovapaita ja ne voi uudelleen sijoittaa täysimääräisesti. Tämä on osakesäästötilin pihvi – veroprosentti tilin sisällä on pyöreä 0. Arvo-osuustilillä maksat osingoista 25,5 % ja luovutusvoitoista 30 % (tai niistä omistuksista, joihin hankintameno-olettamaa voi käyttää 18–30 %). Osakesäästötilillä tuotoista jää lähemmäs 30 % enemmän uudelleensijoitettavaa, joten osakesäästötilin arvo kasvaa korkoa korolle -efektin kautta pitkässä juoksussa vääjäämättä suuremmaksi kuin arvo-osuustilillä, myös ilman hankintameno-olettamaa.

Esimerkkilaskelma

Hankintameno-olettamassa matalimman veroprosentin saavuttaa eniten tuottanut osake, kuten edellä todettiin. Kun tarkastellaan viimeistä 10 vuotta, Helsingin pörssin eniten tuottaneet osakkeet ovat Revenio Group (+2812 %) ja Bittium (+1224 %). Revenion osakkeenomistajat hyötyvät siis hankintameno-olettamasta kaikista eniten.

Käytetään tässä esimerkissä tiliä, jolla on tehty vain yksi kauppa 10 vuodessa, joka on tuottanut 2812 %. Tällaisen tuoton saavuttaminen koko tilille on lähes mahdotonta (ja riskinäkökulmasta vastuutonta), mutta koska se on hankintameno-olettaman kannalta paras mahdollinen esimerkki, käytetään sitä HMO:n ja osakesäästötilin paremmuuden vertailemiseksi.

Laskelma: Arvo-osuustilillä ja osakesäästötilillä tehdään molemmilla 100 €:n sijoitus, joka kasvaa ensimmäisen 10 vuoden aikana 2812 %, eli 29,12-kertaiseksi. Myytäessä 10 vuoden sijoitusaika mahdollistaa hankintameno-olettaman hyödyntämisen arvo-osuustilillä, jossa verojen jälkeen käteen jää 2388 €.

Osakesäästötilin sisällä et maksa lainkaan veroja, joten 10 vuoden jälkeen tilille jää koko alkupääoma+arvonnousu, eli 2912 €. Jos nostaisit rahat tässä vaiheessa pois osakesäästötililtä, vero realisoituisi maksettavaksi ja olisi suurempi kuin arvo-osuustilillä. Pitkäjänteisellä sijoittajalla ei ole kuitenkaan mitään syytä nostaa varoja pois tililtä, vaan ne voi sijoittaa täysimääräisesti uudelleen. Arvo-osuustilillä verottaja tulee jokaisen myynnin jälkeen väliin ja uudelleensijoitettavaa jää vain 2388 €.

Kuvitellaan vielä unelmatilanne, jossa onnistuisit seuraavankin 10 vuoden aikana poimimaan eniten nousevan osakkeen pörssistä. Sanotaan, että sekin nousee 29-kertaiseksi. Tällöin heti seuraavassa sijotuksessa osakesäästötili nousee paremmaksi ratkaisuksi korkoa korolle -efektin ansiosta. Ero on tällöin 651 € ja lähtee kertautumaan suuremmaksi mitä enemmän sijoituskertoja tulee – kolmannen yhtä hyvin tuottaneen sijotuksen jälkeen ero on jo 346 810 €.

Tässä esimerkissä tuottoprosentit olivat hurjat, mutta niillä ei ole laskelman kannalta merkitystä. Kaikilla tuottoprosenteilla (150 %, 300 %, 2812 % tai vaikka 10000 %) laskettuna osakesäästötili tuottaa enemmän jo toisen sijoituksen aikana. Tulos ei ole sidottu ajan kulumiseen tai 10 vuoteen, muutoin kuin osakkeen nousupotentiaalin realisoitumisen ja hankintameno-olettaman vaatimusten osalta.

Yhteenveto

Hankintameno-olettamaakin hyödyntämällä veroa maksetaan 18–30 %. 150 %:n tuotolla veroprosentti on 30 % ja lähtee laskemaan mitä suuremmaksi tuottoprosentti kasvaa. Hankintameno-olettamalla saa siis muutamien prosenttiyksikköjen verohuojennuksen, jollei sijoitus ole monikymmenkertaistunut. Maksimissaan verohuojennus on 12 %, mutta tätä lukua ei todellisuudessa koskaan saavuteta.

Hankintameno-olettaman verohuojennuksen vuoksi yhden staattisen oston ja myynnin tarkastelujaksolla se voi tarjota korkeampaa tuottoa, mutta heti seuraavalla sijoituksella osakesäästötili tulee kannattavammaksi. Hankintameno-olettama on siis kannattavampi vain, jos rahoja ei aio enää uudelleensijoittaa. Tuottoprosentillakaan ei ole laskelmassa merkitystä. Tässä esimerkissä käytettiin hurjaa 2812 % tuottoa, koska sillä on hankintameno-olettaman verohyötyä tehostava vaikutus. Kun tuottoprosentti laskee, osakesäästötili voittaa vertailussa arvo-osuustilin vielä suuremmalla marginaalilla.

Osakesäästötilin sisällä veroja ei makseta lainkaan, joten se on aivan ylivoimainen pitkän aikavälin arvon kasvussa – jälleen yksi osoitus siitä, miten voimakas korkoa korolle -efekti on pitkässä juoksussa.

Arvo-osuustiliä hankintameno-olettaman takia pohtivan kannattaa muistaa myös, että:

  • Suurin osa sijoituksista ei tuota niin hyvin, että hankintameno-olettamaa voi hyödyntää.
  • Hankintameno-olettamaa (40 %) voi hyödyntää vain, jos sijoitusaika on yli 10 vuotta. Jos tähtää HMO:n käyttöön, sijoitusta ei voi myydä esimerkiksi taloussyklin kääntyessä.
  • Yhtiöiden elinikä laskee kovaa vauhtia ja on jo nyt alle 15 vuotta. Yli 10 vuoden menestystarinat ovat harvassa ja tulevaisuudessa niitä on vielä vähemmän. Katso aiheesta Inderesin toimitusjohtajan Mikael Rautasen esitys: Miksi sijoitusmantra “osta ja unohda” ei enää toimi?
  • Hankintameno-olettamassa muita kuluja ei voi vähentää, esim. välityspalkkioita
  • Hankintameno-olettamassa huomioidaan vain osakkeen osto- ja myyntihinta, ei osakkeen kokonaistuottoa (irtoavat osingot laskevat kurssia).
  • Arvo-osuustilillä jokainen tilitapahtuma (mm. osingot ja myynnit) verotetaan. Myös jos yhtiö ostetaan pois pörssistä, vero realisoituu maksettavaksi.

Osakesäästötilin lisähyöty: perinnöksi jäävän osakesäästötilin tuottoja ei veroteta lainkaan

Sijoittajan kuollessa oikeus osakesäästötilillä oleviin varoihin siirtyy niille, joille se perintölainsäädännön mukaisesti kuuluu. Osakkeet arvostetaan kuolinhetken käyvän arvon mukaan ja verotetaan perintöverotuksessa. Osakesäästötilille kertyneitä tuottoja (osinkoja ja muuta arvonnousua) ei veroteta erikseen lainkaan. Perintövero näistäkin maksetaan, mutta osakesäästötilille vuosien varrella kertyneistä osingoista ja osakkeiden arvonnoususta kertyneitä voittoja ei veroteta 30-34 % mukaan. Osakesäästötili sopiikin verosuunnittelun työkaluksi mm. sellaisiin sijoituksiin, jotka siirtyvät ajan saatossa seuraavalle sukupolvelle.

Verottajan ohjeista: Osakesäästötilisopimuksen lakkaamisesta verovelvollisen kuoleman johdosta ei synny tuloverotuksessa veronalaista tuloa eikä vähennyskelpoista tappiota (TVL 53 b §:n 5 momentti). Osakkeita edelleen luovutettaessa osakkeiden hankintamenoksi katsotaan tuloverolain 47 §:n mukaisesti niiden perintöverotuksessa käytetty verotusarvo.

Lisätietoja

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
19 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
10.09.2020 11:47

Niin, hankintameno-olettaman puuttuminen ei pilaa OST:ä, mutta tilin pakollinen sitominen euroon sen kyllä pilaa! Treidaan lähes yksinomaan dollariosakkeilla, joten valuutanvaihtokulu koituu OST:llä aivan liian suureksi verrattuna arvo-osuustiliin jossa voi käyttää valuuttatilejä. Mielestäni on täysin järjetöntä ettei voi pitää OST:ä dollareissa. Toinen millä möhlivät tämän upealta kuulostaneen osakesäästötilin, on että työtön, opiskelija tai pienituloinen (tukia saavat) eivät voi edes OST:n sisällä treidata, vaan jokainen tuottoeuro vähentää etuuksia kuin pankkitilille tullut euro – vaikkei rahaa edes nosta OST:n sisältä pois ja vaikkei summasta ole edes vähennetty veroja! Mielestäni täysin käsittämätön ratkaisu! Eli jos nyt jään työttömäksi niin minun täytyy lopettaa myös treidaaminen… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
14.01.2021 23:26

Ost sisällä tapahtuvat tuotot eivät vähennä opiskelijan etuuksia. Tämä lukee kelan sivuilla.

Nimetön
Nimetön
29.01.2020 16:57

Ymmärrykseni mukaan osakkeen arvo kasvaa saman verran sekä arvo-osuustilillä että osakesäästötilillä mikäli sama summa sijoietaan (tässä 100 Euroa) molemmille tileille kasvoipa kurssi tai pieneni, mikäli osinlkoa ei tullut kertaakaan sijoitusaikana eikä osaketta myyty eikä ostettu tarakastelupisteissä (10, 20 ja 30v). Joko ymmärryksessäni on vikaa tai vertailutaulukon ehtoja ei esitetty riittävän tarkasti.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
02.03.2020 12:37

Laskelmassa oletetaan, että sijoitus myydään aina 10 vuoden välein. -Jukka

Nimetön
Nimetön
25.01.2020 10:42

Toi perinnön hyöty on sama kuin arvo-osuustilejä. Arvo-osuustilien kohdalla on mahdollista hyödyntää myös lahjoittamista, sen sijaan osakesäästötililtä ei saa lahjoittaa osakeita vaan joutuu maksamaan arvonnoususta verot ja lahoittamaan rahana (lahjaveron lisäksi).

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
27.01.2020 10:52

Perinnön hyöty on suurempi kuin arvo-osuustilillä. Perintötilanteessa osakesäästötilillä ei joudu maksamaan mistään sinne kertyneistä osingoista tai myyntivoitoista veroa. Arvo-osuustilillä näistä olisi maksettu veroa henkilön elinaikana aina voitot realisoidessa / osingot saataessa. -Jukka L.

Nimetön
Nimetön
18.01.2020 16:27

Mielestäni on harhaan johtavaa ”mainostaa” osakesäästötilin veroetua kuolemantapauksessa, koska voidan myös normi tilillä olevat osakkeet antaa perintönä toiselle niin että niitä ei myydä jolloin voitosta ei mene veroa.

Eli ei tuo ole mikään osakesäästötilin hyöty vaan aivan normaali käytäntö.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.01.2020 23:24

Samaa ihmettelin.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
19.01.2020 12:06

Hyöty on siinä, että arvo-osuustilillä on joka vuosi vainajan eläessä osingoista ja mahdollisista kaupoista veloitettu pääomatuloverot. OST:llä nämä on saanut tehdä verottomasti, joten esimerkiksi osingoista on jäänyt n. 25% suurempi summa uudelleensijoitettavaksi. Lopputuloksena OST:llä on korkoa korolle -hyödyn jälkeen merkittävästi suurempi summa. Vainajan kuollessa tämä suurempi summa on myös perintöverojen jälkeen suurempi kuin arvo-osuustililtä realisoitunut perintö.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
19.01.2020 13:35

Yhtä hyvin osakesäästötililtä on voitu ennen kuolemantapausta nostaa pääomaa ja maksaa siitä veroa. Mielestäni hyödytöntä tehdä tuollaisia olettamuksia/verrata tilejä PERINTÖMIELESSÄ ennen kuolemaa. Kuoleman jälkeinen verokohtelu taas on ymmärtääkseni ihan samanlainen.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
19.01.2020 13:43

Osakesäästötililtä tehtävät nostot jaetaan pääomaan ja tuottoon. Tilillä on siis verottamatonta tuottoa niin kauan, kunnes tili on nostettu tyhjäksi. Osakesäästötilillä välttää siis automaattisesti näiden tuottojen verotuksen, jos siellä on yhtään pääomaa.-Jukka

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
19.01.2020 13:27

Kuten Marttikin jo kirjoitti, osakesäästötilillä kaikki sijoitusaikana kertyneet osingot ja tehdyt myynnit ovat verovapaita, arvo-osuustilillä näistä sijoittaja olisi maksanut jo aiemmin verot. Tästä muodostuu huomattava etu vs. arvo-osuustilin verotus kuolemantapauksessa. -Jukka

Nimetön
Nimetön
17.01.2020 21:27

Kaikki nämä huvittavat OST-hypen laskelmat perustuvat siihen oletukseen, että OSTn varoja ei ikinä tulla nostamaan.

Säästöistä on hyötyä vain käteisenä ja silloin verot napsahtavat välittömästi.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.01.2020 22:15

Kuten laskelmasta näet, siihen on laskettu paljon tililtä nostettaessa rahaa jää käteen verojen jälkeen.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.01.2020 09:24

Minä osaan myös laskea Excelillä ja tullut siihen lopputulokseen, että OST sopii vain Nordean ja Sammon kaltaisille osakkeille tai supertreidarille.

Artikkelin laskelma on täysin naiivi ja absurdi, jonka kaltaisiin tuloksiin kykenee ehkä vain joka miljoonas sijoittaja.

Itse pysyn AO-tilillä, koska
a) en kykene treidaamaan ja ennustamaan
b) saan osinkoverot nollaan verosuunnittelulla
c) sijoitan vain ulkomaille
d) en sijoita high yield osakkeisiin
e) haluan mahdollisuuden siirtää kaiken varallisuuteni ulkomaille turvaan ilman exit veroja
f) pitkällä aikavälillä pienempi osinkovero ja hankintameno-olettama voittavat OSTn “verohyödyn”

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.01.2020 10:36

Kirjoitan artikkelissa, että tuottoprosentilla ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta. Osakesäästötili voittaa arvo-osuustilin, jos ensimmäisen myynnin jälkeen rahoja enää sijoitetaan uudelleen. Millään aikavälillä AOT ja hankintameno-olettama ei voita osakesäästötilin verohyötyä. Artikkelissa on käytetty hurjaa tuottoprosenttia, koska se on arvo-osuustilin ja hankintameno-olettaman kannalta paras oletus. Jos tuottoprosentti tippuu, osakesäästötilin etu kasvaa entisestään. Jos pääset jollain laskelmilla toisenlaiseen lopputulokseen, pyytäisin lähettämään ne jukka.lepikko@nordnet.fi, niin voidaan katsoa läpi. Osakesäästötilillä ei tarvitse ennustaa kursseja sen enempää kuin arvo-osuustilillä. Tässä vertaillaan tilannetta, jossa teet yhden oston ja myynnin 10 vuoden välein. Osinkoveroja et voi saada verosuunnittelulla nollaan, koska osingoista pidätetään verot jo ennen kun ne koskaan… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
18.01.2020 14:36

Sivustaseuraajan kommentti. Ei ole olemassa erillisiä osinkoveroja. Osingoista kyllä otetaan ennakonpidätys, mutta pääomaveroa maksetaan koko vuoden pääomatulojen perusteella.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
29.02.2020 11:43

Kokeilepa laskelmaasi tuottoprosentilla -20%. AOT tilillä voit vähentää tappion jolloin rahaa seuraavaan sijoitukseen on enemmän käytössä kuin OSTllä

Artikkelissa oli paljon hyvää, mutta olisi hyvä kirjoittaa vähän objektiivisemmin. Myöskin muutama täysin turha kommentti ainakin omalla kohdalla pilaa kirjoittajan uskottavuuden sijoitajana.

>(ja riskinäkökulmasta vastuutonta)

Henkilöillä voi olla kovin erilaiset riskiprofiilit ja tavoitteet joten aika erikoinen ja turha väite

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
02.03.2020 12:36

Jos tili on tappiolla sen voi lopettaa ja tappiot vähentää verotuksessa samaan tapaan kuin arvo-osuutilillä. -Jukka