Tervetuloa asiakaspalveluun

Täältä löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin. Jos et löydä etsimääsi, ota meihin yhteyttä.

020 198 5898 Asiakaspalvelu ma-pe 9.00-18.30 Meklarit ma-pe 9.00-19.00

Asiakaspalvelu / Verotus

Mikä vuositiliote on?

Vuositiliote on yhteenveto Nordnetissä olevan arvo-osuustilisi ja pankkitilisi tapahtumista verovuoden aikana.

Vuositiliotteesta käy ilmi muun muassa salkkusi/tilisi saldo (valuutoittain), korot ja maksetut lähdeverot, arvopaperiomistus markkinoittain ja tapahtumat arvopapereittain.

Informaatio, joka on merkitty tähdellä (*) on raportoitu Ruotsin veroviranomaisille. Informaatio, joka on merkitty huutomerkillä (!) on raportoitu Suomen veroviranomaiselle. Yhtiötapahtumat on hyvä tarkistaa, koska virheitä saattaa esiintyä.

Vuositiliote sisältää mm. seuraavat tiedot (vaihtelee riippuen siitä, onko kyse talletustilistä vai salkusta):

  • salkkusi/tilisi saldon valuutoittain sisältäen korot (per 31.12.)
  • vuoden aikana saadut osingot
  • ennakonpidätykset osingoista ja lähdeverot koroista
  • arvopaperiomistus per 31.12.
  • tapahtumat arvopapereittain (ostot/myynnit)
  • tapahtumat valuutoittain.

Miten hankinta-arvo lasketaan?

Hankinta-arvo kuvaa sitä hintaa, jonka olet maksanut yhdestä arvopaperista keskimäärin. Saat sen laskemalla yhteen kaikki ne kulut, joita olet maksanut arvopapereista ja jakamalla sen arvopereiden määrällä.

Miten puuttuvan hankinta-arvon saa selville?

Löydät arvopaperista maksamasi kurssitiedot salkustasi kohdasta Tapahtumat ja laskelmat (mikäli arvopaperi on ostettu Nordnetin palvelun kautta).

Emme valitettavasti voi auttaa sinua laskemaan omistuksiesi keskimääräistä hankintamenoa, eli keskikurssia, mikäli omistuksiisi sisältyy hankintaeriä, jotka on ostettu muun välittäjän kuin Nordnetin kautta tai salkkusi on ollut välillä siirrettynä muun tilinhoitajayhteisön kuin Nordnetin hoidettavaksi.

Voit selvittää siirrettyjen arvopapereiden hankinta-arvon luovuttavasta pankista ja ilmoittaa hankintatiedot Nordnetille viestikeskuksemme kautta. Hankintaeräkohtaisten tietojen päivittämisestä laskutetaan 10 euroa per arvopaperilaji tai maksimissaan 50 euroa.

Miten ulkomaisia osinkoja käsitellään verotuksessa?

Ulkomaisten arvopapereiden tuotoista peritään lähdevero tulon lähteellä pääsääntöisesti paikallisen alisäilyttäjän toimesta. Lähdeveroprosentti määräytyy tuoton lähteenä olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotivaltion verolainsäädännön sekä mahdollisen sijoittajan kotivaltion ja liikkeeseenlaskijan kotivaltion välisen verosopimuksen mukaan.

Verosopimusten mukaisia lähdeveroprosentteja ei kuitenkaan läheskään aina voida käytännössä soveltaa johtuen pitkistä alisäilytysketjuista, markkinakäytännön mukaisesta yhteistilisäilytyksestä ja paikallisten arvopaperikeskusten rajoitetuista veropalveluista. Tällöin lähdeverona pidätetään liikkeeseenlaskijan kotivaltion lainsäädännön mukainen lähdevero, jonka määrä on pääsääntöisesti verosopimuksessa sovittua lähdeveron määrää suurempi. Nordnet voi asiakkaan pyynnöstä toimittaa englanninkielisen todistuksen ulkomailta saaduista osingoista ja lähdeverojen pidätyksistä. Raportin laatimisesta ja/tai postittamisesta laskutetaan min. 50 euroa.

Nordnet tilittää asiakkaalle osingon tai arvopaperin muun tuoton perityn lähdeveron määrällä vähennettynä. Siltä osin kuin veroa on peritty verosopimuksen mukaisen veroprosentin ylittävä määrä, asiakkaan tulee itse hakea mahdollisesti liikaa maksettua veroa takaisin liikkeeseenlaskijan kotivaltiolta, muussa tapauksessa veromäärä jää asiakkaan tappioksi.

Asiakas voi vähentää perityn lähdeveron Suomen verotuksessa ainoastaan verosopimuksen mukaisen veron määrän osalta.

Mitä Nordnet raportoi veroviranomaisille?

Nordnet ilmoittaa verottajalle vuoden aikana syntyneet luovutusvoitot sekä – tappiot, maksetut osingot ja ennakkopidätykset, vuoden lopussa olleet kotimaiset omistukset sekä mahdolliset sijoituslainan korot.  Sinun tulee siis vain tarkistaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikein veroilmoituksessa ja täydentää mahdolliset ulkomaalaiset omistukset sekä tietyt rahasto-omistukset vuoden lopussa.

Ilmoitamme verottajalle myös verovuonna asiakkaalle kertyneet luottokorot, mikäli asiakkaalla on ollut luottolimiittiä käytössä. Lainan käyttötarkoitus ilmoitetaan sijoitustoiminnan tulonhankkimisvelkana. Mikäli luottohakemuksessa ilmoitettu lainan käyttötarkoitus on muuttunut, ilmoita muuttunut käyttötarkoitus suoraan verottajalle. Suosittelemme tästä huolimatta vielä tarkastamaan veroehdotuksesta itse, että luottokorot on ilmoitettu oikein.

Omistukset vuoden lopussa voit tarkistaa kohdasta salkku ->Vuositiliote ja luovutukset -> Avaa luettelo arvo-osuuksista vuoden lopussa ja alussa.

Maksetut osingot ja tehdyt ennakkopidätykset voit tarkistaa kohdasta salkku -> Tapahtumat ja laskelmat valitsemalla haluamasi aikavälin ja tapahtumatyypiksi ’Osinkoraportti’.

Luovutusvoitot voit tarkistaa kohdasta salkku -> Vuositiliote ja luovutukset -> Avaa 9A-raportti.

Lue lisää ja katso sijoittajan tärkeät verotuspäivämäärät täältä.

Mitä ovat hankinta- ja luovutushinta?

Luovutushinta on arvopaperin myynnistä saamasi tulo. Hankintahinta näyttää luovutetun arvopaperin ostohinnan. Sekä luovutushinnassa että hankintahinnassa on huomioitu välittömästi niihin liittyvät kustannukset, kuten välityspalkkiot.

Sisältyykö vuositiliotteeseen useampia valuuttoja?

Nordnetissä sinulla on mahdollisuus saada käyttöösi EUR-tilin lisäksi seuraavat valuuttatilit: SEK, DKK, NOK, USD ja CAD.

  • Mikäli olet käynyt kauppaa ulkomaisilla arvopapereilla ja hoitanut valuutanvaihdon itse, eri valuuttatilit ja niiden saldot näkyvät vuositiliotteessa erikseen.
  • Mikäli sinulla ei ole ollut valuuttatilejä käytössä ja olet vuoden aikana ostanut tai myynyt ulkomaisia arvopapereita, Nordnet on hoitanut valuutanvaihdon puolestasi. Tällöin vuositiliote pitää sisällään vain euromääräisen (EUR) saldon.

Valuuttatilien saldot näytetään myös euroissa (EUR) käyttäen vaihtokurssia, joka on noteerattu 31. joulukuuta.

Voiko lainojen korkomenoja vähentää tuloverotuksessa?

Tulonhankkimisvelan korot ovat vähennyskelpoisia korkomenoja tuloverolain mukaan.

Muiden kuin tulonhankkimismenojen vähennyskelpoisuudesta saat tietoa veroviranomaisilta (www.vero.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan).

Muutos norjalaisten yhtiöiden osinkojen lähdeverokohteluun 2018

1.1.2019 alkaen Norjan veroviranomaiset muuttavat toimintatapojaan ulkomaille verovelvollisten henkilöiden saamien osinkojen lähdeverokohtelun osalta.

Tämä vaikuttaa suomalaiseen sijoittajaan siten, että norjalaisen yhtiön jakamasta osingosta tullaan jatkossa pidättämään 25 %:n lähdevero aiemman 15 %:n sijaan.

Liikaa perittyä lähdeveroa on mahdollista hakea takaisin Norjan veroviranomaisilta. Ilman takaisinperintää "verohävikki" on 10 %, koska Suomen verottaja hyvittää ulkomaille maksetusta lähdeverosta vain verosopimuksen mukaisen osan.

Lisätietoja aiheeseen liittyen löydät Norjan veroviranomaisen verkkosivuilta.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Lisää aiheesta


VerotusPuh. 020 198 5898
Asiakaspalvelu ma–pe 9.45–18.30
Meklarit ma–pe 9.45–19

Alkuun

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.