Aktia Nordic Micro Cap B

Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 87.61 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (20.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
3.1 EUR
1 pv muutos
+ 1.24 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
2.03 %
Josta hallinnointipalkkio
1.99 %
Tulosperusteinen palkkio
Ak
Aktia Nordic Micro Cap B

"Aktia Nordic Small Cap on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin pienyhtiöiden osakkeisiin pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 500 miljoonaa euroa."

ISIN
FI4000223565
Kategoria
Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
3. marraskuuta 2016
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Jan Brännback
Salkunhoitajana alkaen
3. marraskuuta 2016
Aktia Rahastoyhtiö OyMannerheimintie 14 Helsinki
+358 (0)10 247 6843http://www.aktia.fi
Osakkeet
96.6 %
Lyhyt korko
3.4 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa pl. euroalue 72.4 %
Euroalue 27.6 %
USA 0 %
Australaasia 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Terveydenhuolto
35.2 %
Teknologia
34.2 %
Viestintä
11.6 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
9.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
7.9 %
Rahoituspalvelut
1.2 %