Taaleri Allokaatio 50 A

Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Kehitys 1 v+ 1.96 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
162.16 EUR
1 pv muutos
+ 0.09 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.08 %
Josta hallinnointipalkkio
0.7 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Ta
Taaleri Allokaatio 50 A

Taaleri Allokaatio 50 on yhdistelmärahasto, jonka sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto tekee sijoituksia osake- sekä korkomarkkinaan pörssilistattujen erittäin kustannustehokkaiden indeksiosuusrahastojen avulla. Rahasto on Taalerin sijoitusnäkemyksen ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla. Rahaston perussijoitusallokaatiossa 50% sen varoista on sijoitettu osakemarkkinoille.

ISIN
FI4000340161
Kategoria
Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
15. maaliskuuta 2019
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Kai Leppelmeier
Salkunhoitajana alkaen
15. maaliskuuta 2019
Taaleri Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 300100 Helsinki
+358 46 714 7100http://taaleri.com
Osakkeet
56.6 %
Pitkä korko
40.9 %
Lyhyt korko
1.3 %
Muut
1.2 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 59.9 %
Aasia kehittyvät 10.3 %
Euroalue 8.4 %
Aasia 5.7 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
26.6 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
13.0 %
Rahoituspalvelut
11.4 %
Terveydenhuolto
10.6 %
Viestintä
10.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
10.0 %