Taaleri Arvo Rein Osake A

Muut osakkeet
Kehitys 1 v+ 0.35 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (31.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
255.43 EUR
1 pv muutos
+ 1.52 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.2 %
Josta hallinnointipalkkio
1.2 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Lainoitusaste
70 %
Ta
Taaleri Arvo Rein Osake A

Taaleri Arvo Rein tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa maailman johtaviin yrityksiin ajattoman arvosijoittamisen periaattein. Arvosijoittamisessa pyritään löytämään edullisesti hinnoiteltuja yhtiöitä ja myydään ne, kun yhtiön arvo on noussut tarpeeksi korkeaksi. Arvo Rein sijoittaa saksankieliseen Eurooppaan (Saksa, Sveitsi, Itävalta). Suuri osa rahaston varoista on sijoitettu yhtiöihin, jotka nauttivat pitkäkestoisista myönteisistä trendeistä. Kohdealueella on runsaasti laadukkaita yrityksiä, joita salkunhoitajamme Jonas Koivula on seurannut noin 15 vuoden ajan. Täten on mahdollista muodostaa salkku, jossa yhdistyvät liiketoimintalaatu ja maltillinen arvostustaso – usein myös perheomistustausta. Tyypillisesti rahasto on keskeisillä arvostusmittareilla yleistä Euroopan markkinaa alhaisemmin hinnoiteltu liiketoimintalaadun kärsimättä. Rahasto on päihittänyt vertailuindeksinsä selvästi toiminnan alusta mitattuna.

ISIN
FI4000340146
Kategoria
Muut osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
15. maaliskuuta 2019
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Jonas Koivula
Salkunhoitajana alkaen
15. maaliskuuta 2019
Taaleri Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 300100 Helsinki
+358 46 714 7100http://taaleri.com
Osakkeet
98.0 %
Lyhyt korko
2.0 %

Omistusten jakauma alueittain

Euroalue 75.1 %
Eurooppa pl. euroalue 24.9 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
22.4 %
Teknologia
19.8 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
18.4 %
Terveydenhuolto
18.3 %
Kiinteistöt
9.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
8.4 %