Taaleri Allokaatio 25 A

Yhdistelmä globaali varovainen, euro
Kehitys 1 v+ 2.15 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
137.61 EUR
1 pv muutos
+ 0.04 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.01 %
Josta hallinnointipalkkio
0.6 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Ta
Taaleri Allokaatio 25 A

Taaleri Allokaatio 25 on yhdistelmärahasto, jonka sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto tekee sijoituksia osake- sekä korkomarkkinaan pörssilistattujen erittäin kustannustehokkaiden indeksiosuusrahastojen avulla. Rahasto on Taalerin sijoitusnäkemyksen ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla. Rahaston perussijoitusallokaatiossa 25% sen varoista on sijoitettu osakemarkkinoille.

ISIN
FI4000062369
Kategoria
Yhdistelmä globaali varovainen, euro
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
15. huhtikuuta 2013
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Kai Leppelmeier
Salkunhoitajana alkaen
1. helmikuuta 2019
Taaleri Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 300100 Helsinki
+358 46 714 7100http://taaleri.com
Pitkä korko
64.6 %
Osakkeet
29.0 %
Lyhyt korko
4.3 %
Muut
2.1 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 53.0 %
Euroalue 11.6 %
Aasia kehittyvät 9.9 %
Eurooppa pl. euroalue 7.8 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
27.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
12.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
12.1 %
Rahoituspalvelut
10.4 %
Terveydenhuolto
9.9 %
Viestintä
9.7 %