Taaleri Aktiivi A

Yhdistelmä maltillinen, euro
Kehitys 1 v+ 5.57 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
136.93 EUR
1 pv muutos
+ 0.37 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.32 %
Josta hallinnointipalkkio
1.2 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Ta
Taaleri Aktiivi A

Rahasto sijoittaa varansa globaalisti hajauttaen erityyppisiin pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa korko- ja osakemarkkinoille, sekä suoraan osakkeisiin ja velkakirjoihin. Rahaston perussijoitusallokaatiossa 50 % sen varoista on sijoitettu osakemarkkinoille.

ISIN
FI4000104690
Kategoria
Yhdistelmä maltillinen, euro
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Ei
Rahaston perustamispäivämäärä
8. syyskuuta 2014
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Niko Fagernäs
Salkunhoitajana alkaen
1. helmikuuta 2019
Taaleri Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 300100 Helsinki
+358 46 714 7100http://taaleri.com
Osakkeet
69.3 %
Pitkä korko
17.8 %
Lyhyt korko
11.0 %
Muut
2.0 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 35.7 %
Euroalue 28.3 %
Eurooppa pl. euroalue 18.0 %
Aasia kehittyvät 9.1 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
23.7 %
Viestintä
13.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
11.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
10.8 %
Terveydenhuolto
7.3 %
Rahoituspalvelut
7.1 %