Elite Alfred Berg Korko E

Korko pitkä yhdistelmä, euro
Kehitys 1 v+ 4.25 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (14.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
111.99 EUR
1 pv muutos
+ 0.19 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
0 %
Juoksevat kulut
0.9 %
Josta hallinnointipalkkio
3 %
Tulosperusteinen palkkio
El
Elite Alfred Berg Korko E

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa osuudenomistajilleen yleisen hintatason nousun (inflaatio) ylittävä tuotto sijoittamalla rahaston varat pääasiassa korkorahastoihin ( mukaan lukien ETF –rahastot), joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa.

ISIN
FI4000252309
Kategoria
Korko pitkä yhdistelmä, euro
Lainoitusaste
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
18. huhtikuuta 2017
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Sami Eriksson
Salkunhoitajana alkaen
1. elokuuta 2016
EAB Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 3, 3rd floor00100 Helsinki
+358 201 558 613http://www.eabgroup.fi
Pitkä korko
88.6 %
Muut
8.5 %
Lyhyt korko
2.9 %

Omistusten jakauma alueittain

Iso-Britannia 97.5 %
USA 2.5 %
Latinalainen Amerikka 0 %
Australaasia 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
97.5 %
Kiinteistöt
1.4 %
Energia
1.0 %
Viestintä
0.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
0 %
Invesco Global Inv Grd Corpbd Z Eurh Acc
16.7 %
Bnp Paribas Euro Corporate Bd I C
10.3 %
Pimco Gis Em Mkts Bd Instl Eurh Inc
10.1 %
Jpm Global Corp Bd I (Acc) Eur H
8.9 %
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd Hi Eur
5.8 %
Pimco Gis Emerg Lcl Bd Instl Eur Unh Acc
5.0 %
Bnp Paribas Glb Hy Bd I Cap
4.6 %
Bnp Paribas Euro High Yld Bd I C
3.8 %
Ubam Emerging Markets Frntr Bd Iehc Eur
3.5 %
Upm-Kymmene Corporation 0.125%
3.2 %