Ålandsbanken Premium 30 B

Yhdistelmä globaali varovainen, euro
Kehitys 1 v- 1.02 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (6.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
27.09 EUR
1 pv muutos
+ 0.74 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.3 %
Josta hallinnointipalkkio
1.3 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
Ål
Ålandsbanken Premium 30 B

Normaalissa markkinatilanteessa rahaston varoista sijoitetaan 30% osakerahastoihin ja 70% korkorahastoihin. Tarpeen mukaan osake- ja korkorahastojen osuudet voivat vaihdella: osakerahastot 10-50% ja korkorahastot 50-90% rahaston varoista. Rahasto noudattaa sijoituksissaan aktiivista sijoitusstrategiaa. Rahaston kehitykseen vaikuttavat osake- ja korkorahastosijoitusten välinen suhde sekä rahaston salkunhoitajan kyky valita menestyviä rahastoja sijoituskohteiksi. Rahasto sijoittaa objektiivisuussyystä varojaan vain sijoitusrahastoihin, jotka eivät ole Ålandsbanken Rahastoyhtiön hallinnoimia.

ISIN
FI0008809918
Kategoria
Yhdistelmä globaali varovainen, euro
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
1. joulukuuta 2005
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Niklas Wellfelt
Salkunhoitajana alkaen
1. helmikuuta 2018
Ålandsbanken Rahastoyhtiö OyNygatan 222100 Mariehamn
+358 20429088http://www.alandsbanken.fi
Pitkä korko
44.3 %
Osakkeet
38.9 %
Lyhyt korko
15.9 %
Muut
0.9 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa pl. euroalue 35.8 %
USA 35.6 %
Euroalue 21.0 %
Iso-Britannia 3.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
18.0 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
16.4 %
Terveydenhuolto
14.3 %
Teknologia
12.9 %
Kiinteistöt
8.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
7.6 %
Pohjolan Voima Oyj 0.02%
3.1 %
OTE EUR 150,000,000 3.75 % Notes
2.3 %
YIT EUR 100M NOTES DUE 2021
2.2 %
Takeda Pharmaceutical Company Limited 0.02%
2.2 %
Finnair Plc hybrid bonds
2.2 %
B2Holding ASA
2.2 %
ALD International S.A. 0.07%
2.2 %
CAVJ325023
2.2 %
Smakraft AS
2.1 %