Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu

Suomi osakkeet
Kehitys 1 v+ 11.84 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (3.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
32.11 EUR
1 pv muutos
+ 1.85 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.8 %
Josta hallinnointipalkkio
1.8 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
El
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.

ISIN
FI0008803564
Kategoria
Suomi osakkeet
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
4. joulukuuta 1992
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Marko Saastamoinen
Salkunhoitajana alkaen
1. marraskuuta 2017
EAB Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 3, 3rd floor00100 Helsinki
+358 201 558 613http://www.eabgroup.fi
Osakkeet
99.0 %
Lyhyt korko
1.0 %

Omistusten jakauma alueittain

Euroalue 97.3 %
Eurooppa pl. euroalue 2.7 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
21.6 %
Raaka-aineet
15.0 %
Rahoituspalvelut
13.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
9.2 %
Teknologia
9.1 %
Viestintä
7.2 %