Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A K

Euroalue suuret yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 1.76 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (3.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1.75 EUR
1 pv muutos
+ 2.27 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.8 %
Josta hallinnointipalkkio
1.8 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
El
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A K

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI EMU Euro -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen yhdistäen laadullista ja kvantitatiivista tutkimusta. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden tuottohistoria indikoi aktiivista omistajuutta ja joiden arvostustaso suhteessa kasvu- ja kannattavuusnäkymiin on houkutteleva.

ISIN
FI0008803622
Kategoria
Euroalue suuret yhtiöt osakkeet
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
1. heinäkuuta 1999
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Marko Saastamoinen
Salkunhoitajana alkaen
1. marraskuuta 2017
EAB Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 3, 3rd floor00100 Helsinki
+358 201 558 613http://www.eabgroup.fi
Osakkeet
97.1 %
Lyhyt korko
2.9 %

Omistusten jakauma alueittain

Euroalue 69.5 %
Eurooppa pl. euroalue 16.7 %
Iso-Britannia 11.4 %
USA 2.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
17.9 %
Terveydenhuolto
17.2 %
Teknologia
14.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
11.5 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
10.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
9.6 %
NESTLE SA
4.0 %
UBS GROUP AG
3.6 %
Enel SpA
3.2 %
Air Liquide SA
3.2 %
Societe Generale SA
3.1 %
ASTRAZENECA PLC
3.1 %
Schneider Electric SE
3.0 %
Sampo Plc A
3.0 %
ASML Holding NV
2.9 %
ROCHE HOLDING LTD
2.9 %
RECKITT BENCK GRP
2.8 %