East Capital New Europe

Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
Kehitys 1 v- 15.13 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (4.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
58.34 SEK
1 pv muutos
+ 0.24 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.77 %
Josta hallinnointipalkkio
0 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
75 %
Ea
East Capital New Europe

East Capital Baltics (”rahasto”) on syöttörahasto, joka sijoittaa vähintään 85 prosenƫa rahaston arvosta UCITS-kohderahastoon, joka on East Capital Baltics (”kohderahasto”). Rahasto voi sijoittaa myös kaikkiin rahaston hallinnoinnin kannalta tarpeellisiin likvideihin varoihin sekä johdannaisiin, mukaan lukien OTCjohdannaiset. Tavoitteena on, että 100 prosenƫa rahaston varoista sijoitetaan kohderahaston osuuksiin ja että johdannaisia käytetään vain poikkeustapauksissa. Kohderahasto on Luxemburgin rekisteröity UCITS-rahasto. Rahasto tavoittelee sijoituksellesi pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla kohderahaston kautta Baltian maiden yhtiöihin.

ISIN
SE0000777724
Kategoria
Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
Lainoitusarvo
75 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
30. kesäkuuta 1998
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Peter Elam Håkansson
Salkunhoitajana alkaen
30. kesäkuuta 1998
East Capital Asset Management S.A.11, rue Sainte-ZitheL-2763 Luxembourg
+46 8 505 97 777http://www.eastcapital.com
Osakkeet
94.4 %
Muut
4.0 %
Lyhyt korko
1.6 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa kehittyvät 65.9 %
Euroalue 32.7 %
Iso-Britannia 1.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
33.4 %
Viestintä
28.1 %
Teknologia
8.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
8.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
8.5 %
Terveydenhuolto
6.7 %
East Capital New Europe A SEK
100.0 %