UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 7.4 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (6.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1015.69 USD
1 pv muutos
+ 0.52 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.86 %
Josta hallinnointipalkkio
1.44 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
80 %
UB
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

Rahasto sijoittaa pääasiassa keskisuuriin yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Yritysten suhteellisen painotuksen määrittäminen perustuu mm. seuraaviin laatukriteereihin: yrityksen strategia, vahva markkina-asema, korkealaatuinen johtaminen, vakaa tuotto, kasvupotentiaali sekä omistaja-arvon (shareholder value) nostaminen. Hajautus saadaan aikaan ottamalla mukaan useita maita ja eri toimialoja ja tästä syystä rahasto tarjoaa sijoittajalle parhaan mahdollisen riski/tuotto-suhteen. Sijoitustavoitteena on antaa tuloksia, jotka ovat linjassa vertailupohjan kanssa (benchmarking).

ISIN
LU0038842364
Kategoria
Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
Lainoitusarvo
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
9. syyskuuta 1992
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Alexis Freyeisen
Salkunhoitajana alkaen
28. helmikuuta 2019
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
Osakkeet
97.0 %
Lyhyt korko
3.0 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 95.4 %
Lähi-itä 1.5 %
Euroalue 0.9 %
Kanada 0.8 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Terveydenhuolto
34.7 %
Teknologia
24.8 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
16.4 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
7.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
5.1 %
Rahoituspalvelut
3.8 %