UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

Kanada osakkeet
Kehitys 1 v- 14.4 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (2.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
886.86 CAD
1 pv muutos
+ 0.07 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.56 %
Josta hallinnointipalkkio
1.2 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
UB
UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

Rahasto sijoittaa pääasiassa suurimpiin kanadalaisiin yrityksiin. - Yritysten suhteellinen painotus valitaan seuraavien laatukriteerien perusteella: yrityksen strategia, vahva markkina-asema, korkealaatuinen johtaminen, vakaa tuotto, kasvupotentiaali sekä omistaja-arvon n (shareholder value) nostaminen. - Hajautus saadaan aikaan ottamalla mukaan useita maita ja eri toimialoja ja tästä syystä rahasto tarjoaa sijoittajalle parhaan mahdollisen riski/tuotto-suhteen. - Tavoitteena on saada aikaan tulos, joka on linjassa vertailupohjan kanssa (benchmarking)

ISIN
LU0043389872
Kategoria
Kanada osakkeet
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
23. huhtikuuta 1993
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Raymond Halley
Salkunhoitajana alkaen
2. joulukuuta 2013
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
Osakkeet
98.9 %
Lyhyt korko
1.1 %

Omistusten jakauma alueittain

Kanada 100 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
37.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
13.9 %
Energia
12.3 %
Teknologia
8.9 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
8.5 %
Viestintä
4.9 %