Carnegie Global A

Maailma joustava osakkeet
Kehitys 1 v- 9.93 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
170.91 SEK
1 pv muutos
+ 0.04 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.58 %
Josta hallinnointipalkkio
1.55 %
Tulosperusteinen palkkio
Ca
Carnegie Global A

Carnegie Global is a focused and actively managed equity fund that invests globally. The fund seeks what are known as value companies, which means companies with stable operations, strong balance sheets and good prospects of paying dividends to shareholders. Carnegie Global includes a limited number of shares, typically approximately 25, that the manager really believes in.

ISIN
SE0005703766
Kategoria
Maailma joustava osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
17. helmikuuta 2014
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Mikael Tarnawski-Berlin
Salkunhoitajana alkaen
17. helmikuuta 2014
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Osakkeet
98.5 %
Lyhyt korko
1.5 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 68.3 %
Iso-Britannia 10.4 %
Euroalue 8.3 %
Latinalainen Amerikka 4.9 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
34.5 %
Viestintä
16.9 %
Teknologia
16.4 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
12.1 %
Terveydenhuolto
8.9 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
7.2 %