Siirry pääsisältöön
Viputuotteiden riskit korkean volatiliteetin ympäristössä

Ammattitreidaaja Jukka Lepikkö kirjoittaa viputuotteiden riskeistä volatiileilla eli voimakkaasti liikkuvilla markkinoilla.

Pörsseissä tapahtuu ajoittain voimakkaita liikkeitä. Niille, jotka sijoittavat viputuotteisiin korkealla vipukertoimella, vahva kurssiheilunta tuo riskin instrumentin erääntymisestä ennenaikaisesti, ts. instrumentti “knockaa” (knock out).

Viputuotteilla käytävä kauppa on kasvanut viime vuosina valtavasti, kun asiakkaamme ovat pyrkineet hyödyntämään kurssiheiluntaa tai suojaamaan salkkuaan. Osa kauppaa tekevistä kokeilee viputuotteita ensimmäistä kertaa ja se on aiheuttanut kysymystulvan asiakaspalveluumme. Tässä kirjoituksessa pyritään vastaamaan yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin sekä avaamaan eri tuotteiden toimintatapaa.

jukkalepikko-fb.jpg

Bull- ja Bear-sertifikaatit.

Sertifikaatin tuotto määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen perusteella. Arvonkehitys on kohde-etuuden päivittäinen arvonmuutos kerrottuna ennalta määrätyllä vipukertoimella (vipukerroin ilmaistaan sertifikaatin nimessä). Tämä tarkoittaa, että Bull-sertifikaatin hinta nousee, kun kohde-etuuden hinta nousee, ja laskee, kun kohde-etuuden hinta laskee. Bear-sertifikaatti toimii päinvastoin.

Jos teet kauppaa ulkomaisella kohde-etuudella, myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat sertifikaatin arvonkehitykseen. Kun osakkeesta irtoaa osinko, sertifikaatin hintaa oikaistaan osingon verran. Sen vuoksi osingon irtoamispäivänä kohde-etuuden ja sertifikaatin arvonmuutoksen välillä on ero.

Sertifikaatti erääntyy arvottomana, jos sen kohde-etuuden negatiivinen arvonkehitys kerrottuna sertifikaatin vipukertoimella on 100. Esimerkki: BULL DAX X20 -sertifikaatti erääntyy arvottomana, jos DAX-indeksi laskee 5 % (20*5=100).

Knock out / erääntyminen (sertifikaatit, minifutuurit, Unlimited turbot)

Jos tuote erääntyy, sen markkinatakaus (osto- ja myyntilaidat) lakkaa. Seuraavana päivänä erääntynyt tuote näkyy salkussasi harmaana rivinä. Rivi poistuu salkustasi noin viikon kuluessa, kun instrumentti poistetaan pörssilistoilta.

Tuotteen erääntyessä menetät siihen sijoittamasi pääoman (Unlimited turbot ja suurin osa sertifikaateista).

Minifutuureissa tuotteella on jäännösarvo, joka lasketaan rahoitustason ja stop loss / knock out -tason väliltä. Tuotteen erääntymisen jälkeen liikkeeseenlaskija pitää tuotteella jäännösarvon mukaista ostolaitaa. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden myydä sijoituksesi suoraan sen sijaan, että odottaisit jäännösarvoa käteisenä tilillesi, mikä yleensä kestää noin 10 arkipäivää. Huomaa, että tämä mahdollisuus on rajoitettu ajanjaksoon siitä hetkestä lähtien, kun jäännösarvo lasketaan, kunnes markkinapaikka sulkeutuu sinä päivänä, kun sijoitus erääntyy. Tätä aikaa kutsutaan takaisinostosijaksi.

Joillain sertifikaateilla on ns. stop loss -puskuri. Tämä tarkoittaa, että jos kohde-etuus kehittyy epäedulliseen suuntaan, kaupankäynti lopetetaan stop loss -puskuri saavutettaessa. Tällöin tuotteelle jää jäännösarvo.

Huomaa, että jäännösarvo voi olla myös nolla, kun pörssissä tapahtuu nopeasti suuria liikkeitä. Jos jäännösarvo on suurempi kuin nolla, se maksetaan sinulle noin 10 arkipäivän kuluessa erääntymisestä. Stop loss -puskuri vaihtelee sertifikaattien välillä. Löydät tarkempia tietoja kunkin instrumentin lopullisista ehdoista. Stop loss -tapahtuman riski riippuu kohde-etuuden kehityksestä, vivutuksen suuruudesta ja stop loss -puskurin koosta.

Tunnistat stop loss -puskurillisen sertifikaatin S-kirjamesta tuotteen vipukertoimen perässä:

  • BULL NOKIA X4 NORDNET (ilman stop loss -puskuria)

  • BULL NOKIA X4S NORDNET (stop-puskurilla)

Näin luet sertifikaatin tuotekoodia

BULL kertoo, että instrumentin hinta kasvaa, jos kohde-etuuden arvo nousee. BEAR taas hyötyy kohde-etuuden arvon laskusta. NOKIA kertoo, että sertifikaatti seuraa Nokian osakkeen kehitystä vipukertoimella X4. Kirjan S kertoo, että sertifikaatilla on stop loss -puskuri. Sertifikaateissa ilman S-kirjainta ei ole stop loss -puskuria, eli ne erääntyvät arvottomana knock outin yhteydessä.

Kuinka tiedän, onko omistamani instrumentti erääntynyt?

Alla olevan linkin kautta näet listan erääntyneistä tuotteista. Huomaa, että erääntynyt tuote ei välttämättä löydy listalta heti. Listalta näet myös mahdollisen jäännösarvon, joka maksetaan Nordnet-tilillesi noin 10 arkipäivän kuluessa.

→ Katso erääntyneet tuotteet

Ymmärrä kiinteän vipuvaikutuksen riski ja potentiaali

Kun käyt kauppaa Bull & Bear -sertifikaateilla, on tärkeää ymmärtää, että vipuvaikutus on päivänsisäinen, eli vipuvaikutus lasketaan jokaiselle päivälle erikseen. Päivän päätteeksi tuote tasapainotetaan ja vipuvaikutus nollataan siten, että saat seuraavana päivänä saman vipuvaikutuksen uudella lähtöarvolla.

Tämä tarkoittaa, että sertifikaatin hinnanmuutos ei ole sama kuin kohde-etuuden arvonmuutos pidemmällä kuin yhden päivän aikavälillä.

Esimerkki: Sijoitat tuotteeseen BULL X10 KULTA. Kullan hinta nousee kuukauden aikana 5 %. Sertifikaatin hinta ei ole suoraanverannollinen kehitykseen yli päivän jaksolla, vaan sen arvo on täysin riippuvainen siitä, kuinka kullan hinta on kehittynyt jokaisena kaupankäyntipäivänä.

Oletataan, että ostat Bull-sertifikaatin, jonka kohde-etuus on kulta. Sertifikaatin vipukerroin on 10 ja se maksaa 10 euroa päivänä 0.

Päivä 1. Kullan hinta nousee 1 %, mikä tarkoittaa, että Bull-sertifikaattisi nousee 10 % ja on arvoltaan 11 euroa.

Päivä 2. Kullan hinta laskee 1 %, mikä tarkoittaa sertifikaattisi arvon laskevan 10 %. Arvo tippuu 11 eurosta 9,9 euroon.

Päivä 3. Kullan hinta jatkaa laskuaan 1 %, tuotteen hinta tippuu 8,91 euroon.

Päivä 4. Nyt kulta nousee 2 %, eli sertifikaattisi arvo nousee 20 %. Tuotteen hinta on nyt 10,69 euroa.

Kullan hinta esimerkissä on noussut noin prosentin, mutta kiinteän päivittäin laskettavan vipuvaikutuksen (X10) vuoksi sertifikaatin arvo on noussut selvästi alle 10 %. Esimerkistä huomaat, että arvon muutos on laskettava aina päiväkohtaisesti kohde-etuuden pitkän aikavälin arvon muutosta tarkastellessa.

Tästä voidaan myös vetää se johtopäätös, että korkean vipukertoimen sertifikaatteja ei kannata pitää salkussa useita päiviä tämän ns. eroosiovaikutuksen vuoksi. Mitä korkeampi vipukerroin, sitä suurempi eroosio volatiilissa markkinassa. Kannattaa kuitenkin huomata, että kiinteästä vipukertoimesta voi olla myös hyötyä. Jos markkina menee tasaisesti sertifikaatille edulliseen suuntaan, korkoa korolle -vaikutus itse asiassa kasvattaa sertifikaatin arvoa kohde-etuuden arvon muutosta enemmän. “Trendaavassa” markkinassa tästä voi siis olla myös hyötyä.

Jos tarkoituksenasi on pitää sijoitusta pidempään, minifutuurit ja unlimited turbot sopivat tarpeisiisi paremmin, koska niiden vipukerroin ei ole kiinteä ja siten samanlaista hintaeroosiota ei tapahdu.

Tärkeää tietoa liittyen kaupankäyntiin viputuotteilla.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

Käydäksesi kauppaa pörssilistatuilla tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti tai muulla tavoin osoitettava riittävä tietämystaso varmistaaksesi tuotteiden asianmukaisuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Käy kauppaa osakkeilla, hyödykkeillä ja indekseillä. Vivulla tai ilman. Alkaen 0 € välityspalkkioin (koskee yli 100 € kauppoja).Tutustu Nordnet Markets -valikoimaan