Siirry pääsisältöön
Merkintäoikeusanti – mikä se on ja miten siihen voi osallistua?

Pörssiyhtiöille voi tulla tarvetta hankkia uutta pääomaa esimerkiksi toiminnan laajentuessa tai vaikean markkinatilanteen yllättäessä. Merkintäoikeusanti ("rights issue") on yksi tapa kerätä pääomaa. Se on hieman kuin listautumisanti, mutta tällä kertaa yhtiö ei listaudu pörssiin, vaan jakaa uusia osakkeita nykyisten tai uusien osakkeenomistajien suorittamia merkintämaksuja vastaan.

Jokainen osakkeenomistaja saa merkintäoikeusannissa oikeuden merkitä tietyn määrän uusia osakkeita suhteessa vanhaan omistukseensa, mikä takaa kaikkien osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun. Jos merkintäoikeudesta poiketaan, esimerkiksi kohdentamalla uusia osakkeita tiettyyn sijoittajaryhmään, kyseessä on suunnattu osakeanti eli "directed share issue."

Vaikuttaako merkintäoikeusanti osakkeen arvoon?

Merkintäoikeusannissa vanhoihin osakkeisiin liittyy merkintäoikeus, joka säilyy kiinni osakkeessa tiettyyn päivämäärään saakka. Merkintäoikeuden irtoaminen osakkeesta voi vaikuttaa osakkeen kurssiin pörssissä, riippuen merkintähinnasta ja tarjottavien uusien osakkeiden määrästä. Periaate on sama kuin osingon irtoamisessa.

Teoriassa uusi osakekurssi heijastaa liiketoiminnan markkina-arvoa ennen merkintäoikeusantia, annilla kerättävää pääomaa ja annin myötä kasvavaa osakkeiden lukumäärää. Usein merkintäoikeuden irtoamisen ja merkintäoikeusannin laimennusvaikutuksen huomioiva osakekurssi onkin alempi kuin yhtiön vanhaan osakemäärään perustunut markkina-arvo.

Sijoittajan on kuitenkin tärkeää huomata, että osakkeen kurssilasku merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen ei välttämättä tarkoita omistuksen arvon muutosta. Irronneella merkintäoikeudella on usein taloudellinen arvo ja se säilyy osakkeenomistajan omistuksessa.

Merkintäoikeutta ei ole pakko käyttää – sen voi myös myydä.

Merkintäoikeuden saaminen ei velvoita sijoittajaa merkitsemään uusia osakkeita. Jos sijoittaja ei halua osallistua antiin, voi hän myydä saamansa merkintäoikeudet pörssissä. Merkintäoikeuksia voi vastaavasti myös ostaa markkinalta, jolloin merkintäoikeusantiin voi osallistua silloinkin, jos ei entuudestaan omista kyseisen yhtiön osakkeita.

Osakkeenomistajan kannattaa aina reagoida omistamiensa yhtiöiden järjestämiin merkintäoikeusanteihin. Tilanteen voi hoitaa kahdella tavalla:

  1. käyttämällä merkintäoikeudet – tämä onnistuu Nordnetin verkkopalvelun kohdasta Sivuni > Yhtiötapahtumat.

  2. myymällä merkintäoikeutensa markkinalla.

Jos sijoittaja ei tee kumpaakaan, merkintäoikeudet erääntyvät arvottomina. Tämä on luonnollisesti huonoin vaihtoehto ja tarkoittaa rahan menetystä.

Sijoittajia kehoitetaan tutustumaan merkintäoikeusantiin liittyviin materiaaleihin annin järjestävän yhtiön sijoittajasivuilla ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä.

Näin teet merkinnän merkintäoikeusannissa - katso video:

Merkintäoikeusanti – näin teet merkinnän tai myyt merkintäoikeutesi Nordnetissä
Merkintäoikeusanti – näin teet merkinnän tai myyt merkintäoikeutesi Nordnetissä

Löydä osakeideoita eri maista ja sektoreilta.Katso osakeideat
Aiheeseen liittyvät artikkelit1