Siirry pääsisältöön
Oman pääoman tuotto eli ROE

ROE on mittari, joka kuvaa pörssiyhtiön taseessa olevalle osakkeenomistajien varallisuudelle saatua tuottoa tarkastelukaudella, yleensä vuositasolla.

Oman pääoman tuotto kertoo pörssiyhtiön kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, eli se osoittaa, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa vuoden aikana.

Pörssiyhtiön oman pääoman tuotto kertoo sijoittajalle, kuinka paljon yhtiön liiketoiminta tuottaa vuodessa prosentteina ”korkoa” yhtiön taseessa olevalle, osakkeenomistajille kuuluvalle oman pääoman ehtoiselle varallisuudelle.

Oman pääoman tuoton tulkintaohje on hyvin yksinkertainen: mitä korkeampi on tunnusluvun arvo, sitä kannattavampaa on yhtiön liiketoiminta. Pörssiyhtiöt ovat Suomessa keskimäärin yltäneet hieman alle 15 % oman pääoman tuottoon.

Pörssiyhtiön taloudellisesta raportointiaineistosta on mahdollista laskea ROE seuraavasti:

ROE = Nettotulos (ennen vähemmistöosuutta) / Taseen oma pääoma tilikauden alussa.

Löydä osakeideoita eri maista ja sektoreilta.Katso osakeideat