Siirry pääsisältöön
P/S-luku

Pörssiyhtiön osakekannan arvostus suhteessa myyntiin lasketaan seuraavasti:

P/S-luku = Osakekannan markkina-arvo / tilikauden liikevaihto

P/S-tunnusluku (price/sales) kuvaa osakekannan markkina-arvon ja pörssiyhtiön kerryttämän liikevaihdon välistä suhdetta. Mitä korkeampi on P/S-tunnusluvun arvo, sitä arvokkaampana sijoittajat pitävät yhtiötä suhteessa sen nykyiseen liikevaihtoon. On kuitenkin huomattava, että P/S-luku ei ota kantaa myynnin kasvuvauhtiin, tai edes muutoksen suuntaan.

Korkean P/S-arvostuskertoimen pörssiyhtiöiden odotetaan tuottavan liikevoittoa tulevaisuudessa kasvavia määriä, jolloin yhtiön osakkeesta kannattaa maksaa enemmän nykyiseen myyntiin nähden. Toteutuessaan odotettua hitaampi kasvuvauhti voi kuitenkin johtaa osakkeen hinnan alenemiseen.

P/S-tunnusluvun etuna suhteessa P/E-lukuun on, että P/S on määritelty myös tappiollisille yrityksille. Lisäksi P/S-luvun liikevaihtoon ei sisälly satunnaisia tai liiketoimintaan kuulumattomia eriä, jotka voivat vaikuttaa yksittäisen tilikauden tulokseen. Toisaalta P/S-luku ei huomioi yhtiön kannattavuutta.

Koska liikevaihtoa ei ole tapana ilmaista osakekohtaisena lukuna, P/S-lukua laskettaessa koko yrityksen markkina-arvoa verrataan sen liikevaihtoon. Lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä käytetäänkö osakekohtaisia vai koko yritystä koskevia lukuja.

Kuten P/E-luvun, myös P/S-luvun tyypilliset arvot voivat vaihdella paljon eri toimialojen välillä.

→ Katso matalan P/S-luvun osakkeet


Löydä osakeideoita eri maista ja sektoreilta.Katso osakeideat