Siirry pääsisältöön
P/B-luku

P/B-tunnusluvussa on kyse pörssiyhtiön ns. tasesubstanssin arvostuksesta (price/book value). Tunnusluvun arvo saadaan laskettua osatekijöistä, jotka ovat seuraavat;

  • P = osakekurssi

  • BV = taseen oma pääoma jaettuna osakkeiden lukumäärällä; osakekohtainen oma pääoma

  • P/BV = Osakkeen pörssikurssi / Osakekohtainen oma pääoma

Tunnusluku sisältää P/E-luvun tavoin useita ongelmakohtia ja tulkinnanvaraisuutta. P/BV-luvun tulkinnassa keskeistä on, että pörssiyhtiön taseen kirjanpidolliset arvot eivät välttämättä vastaa omaisuuserien käypiä arvoja, jos omaisuudesta luovuttaisiin tarkasteluhetkellä. Arvostusero voi ilmetä ali- ja yliarvostusten kautta. Jälkimmäisen osalta riskinä on erityisesti taseen mahdollinen liikearvo.

P/BV-tunnusluku menettää luotettavuuttaan, jos yhtiön liiketoiminta sisältää mittavan määrän aineetonta omaisuutta eli henkistä pääomaa. Tasearvossa ilmenevät tähän viitaten vain koneet, laitteet ja rakennukset, joita kyseinen yhtiö ei merkittävässä määrin tarvitse.

Kokonaisuutta tarkastellen P/BV-luku on kuitenkin hyvin käyttökelpoinen, koska tunnusluku on yksi vakaimmista suhdannesyklin yli. Tunnusluvun tulkinnan osalta on huomattava, että taseen kirjanpitoarvon kasvuvauhti on riippuvainen pörssiyhtiön kannattavuudesta, kasvusta ja voitonjakosuhteesta eli siitä, paljonko yhtiö jakaa vuosittain tuloksestaan osinkoina.

→ Katso matalan P/B-luvun osakkeet

Löydä osakeideoita eri maista ja sektoreilta.Katso osakeideat