Siirry pääsisältöön
Kaupallinen yhteistyö Aktian kanssa.

Aktian korkorahastot Nordnetissä.

Tutustu Aktian suosittuihin korkorahastoihin ja tee merkintä Nordnetissä.

Korkorahastot ja joukkovelkakirjat kiinnostavat sijoittajia, kun osakemarkkinoilla on epävarmuutta. Nordnetissä voit sijoittaa osakkeiden lisäksi moniin korkoinstrumentteihin.

Joukkovelkakirja on valtion tai yrityksen myöntämä velkapaperi, josta saa yleensä ennalta sovitun koron. Joukkovelkakirjoilla on mahdollista käydä kauppaa jälkimarkkinoilla samaan tapaan kuin osakkeilla. Sijoittaessaan velkakirjoihin rahaston kautta sijoittaja saa hajautetun salkun velkakirjoja eri lähteistä.

Joukkovelkakirjat ja muut korkorahastot ovat perinteisesti sijoitussalkun toinen peruspilari osakkeiden rinnalla. Korkojen roolina hajautetussa salkussa on tasapainottaa osakesijoitusten arvonvaihteluun liittyvää riskiä. Korkosijoitusten arvonvaihtelu on tyypillisesti maltillisempaa kuin osakemarkkinoilla, ja korot voivat olla hyvä sijoitus silloin, kun osakekurssit ovat laskussa.

Korkorahastot – hajautettu sijoitus joukkovelkakirjoihin.

Korkorahastot sijoittavat pääosin korkoa tuottaviin kohteisiin. Rahastosijoittamisen etuna on, että jo pienilläkin summilla on mahdollisuus tehdä useisiin eri kohteisiin hajautettu sijoitus. Korkorahastot voidaan jakaa pitkän koron ja lyhyen koron rahastoihin riippuen niiden sijoituskohteista. Koska korkorahastojen riski on yleensä osakerahastoja pienempi, pitkän koron rahastot voivat sopia jo keskipitkän ajan sijoitukseksi. Lyhyen koron rahastot sopivat myös lyhyemmän aikavälin sijoitukseksi.

Mitä tapahtuu korkomarkkinoilla? Haastattelussa Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring.
Mitä tapahtuu korkomarkkinoilla? Haastattelussa Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring.

Tutustu tarkemmin Aktian korkorahastoihin:

Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B
Juoksevat kulut
0,51%
Tyyppi
Korot
Riski
Rahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti euromääräisiin rahamarkkinavelkakirjoihin ja joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston varat sijoitetaan valtioiden, kuntien, muiden paikallisten julkisyhteisöiden sekä pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin sijoituskohteisiin. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.
Aktia Corporate Bond+ B
Juoksevat kulut
0,66%
Tyyppi
Korot
Riski
Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Investment Grade (IG) -luottoluokituksen omaaviin rahoituslaitosten ja yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Enintään 25 % rahaston varoista voi olla sijoitettuna alle IG luottoluokiteltuihin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia luottoluokittelemattomiin joukkovelkakirjalainoihin voidaan tehdä. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.
Aktia Nordic High Yield A
Juoksevat kulut
0,80%
Tyyppi
Korot
Riski
Aktia Nordic High Yield sijoittaa varansa pääosin luottolaitosten tai muiden yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden etuoikeusasema liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteissa on huonompi kuin muilla velkojilla, mutta parempi kuin osakkeenomistajilla.
Aktia Emerging Market Local Currency Bond
Juoksevat kulut
1,21%
Tyyppi
Korot
Riski
Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset pyritään aktiivisesti hajauttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja rahaston sijoitusuniversumiin kuuluu noin 70 eri valtiota. Rahasto pyrkii suojautumaan inflaation nousua vastaan hajauttamalla yli ajan vähintään 25 % sijoituksistaan kehittyvien maiden paikallisen valuutan inflaatiosidottuihin joukkovelkakirjoihin. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Tämä on mainos. Tämä materiaali ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Tässä materiaalissa esitetyt tiedot koskevat julkaisuaikaan vallinnutta tilannetta ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Materiaalissa esitetyt tiedot eivät muodosta täydellistä kuvausta sijoituskohteesta tai sijoituskohteeseen liittyvistä riskeistä. Sijoittamiseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän sijoituksen arvo vaihtelee, ja/tai nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on ja miten kauan sijoitusta/tuotetta pidetään hallussa. Esimerkkilaskelman perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Aktia Pankki Oyj ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu siitä, että asiakas on käyttänyt julkaisua sijoituspäätöstensä perusteena. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Tuleva tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi. Rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä.

Löydät Nordnetin palvelusta myös muita Aktian rahastoja.

Tietoa Aktiasta.

Se hyvä pankki. Ja erinomainen varainhoitaja.

Aktia on erinomainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen maailmanluokan digitaaliset ja sijoituspalvelut. Aktia on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo kahdensadan vuoden ajan. Aktia on paras kumppani ihmisille, yrityksille ja yhteisöille, jotka arvostavat sydämen sivistystä ja vastuullista vaurastumista.

Aktian liiketoiminta koostuu henkilö-, yritys- ja instituutioasiakkaille tarjottavasta pankkitoiminnasta, varainhoidosta sekä henkivakuutustoiminnasta.

Anders Thylin
Aktia logo

Aktia pähkinänkuoressa:

Toimiala: Rahoitus

Kaupankäyntitunnus: AKTIA

Markkinapaikka: Nasdaq Helsinki

Aktian osake Nordnetissä: osta/myy

Yhtiön verkkosivut: Aktia.fi

Yhtiön sijoittajasivut: IR-sivuille

Seuraa Aktiaa Twitterissä: @aktiabank

Seuraa Aktiaa Facebookissa: fb.com/aktia

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.