Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö Aktian kanssa

Sijoita Pohjoismaihin palkitun tiimin siivellä.

Tutustu Aktian rahastoihin ja tee merkintä Nordnetissä.

Riippumaton rahastovertailija Morningstar valitsi Suomen parhaat varainhoitotalot kolmessa kategoriassa. Aktia oli paras niissä kaikissa.

Morningstar on valinnut Aktian Suomen parhaaksi osake- ja korkorahastojen hoitajaksi sekä parhaaksi rahastotaloksi 2021. Parhaan korkovarainhoitajan palkinnon Aktia voitti jo peräti seitsemättä kertaa. Rahastotalojen osalta vertailussa tarkastellaan viiden vuoden riskikorjattua tuottoa kolmella eri osa-alueella: osake-, korko- ja koko valikoima. Aktia oli myös kolmen parhaan joukossa kategorioissa eurooppalaiset ja pohjoismaiset osakerahastot.

Aktia on säännöllisesti ollut Morningstarin mittausten kärjessä jo vuodesta 2013 lähtien. Morningstar on johtava riippumatonta sijoitustutkimusta tuottava yritys, joka muun muassa julkaisee kuukausittain rahastojen luokituksia. Morningstar luokittelee rahastot niiden sisällön perusteella erityyppisiin ryhmiin omaisuuslajien, maantieteellisen alueen, sijoitustyylin ja sijoitussuuntauksen mukaan. Paremmuusjärjestys perustuu rahaston pitkän aikavälin riskikorjattuun tuottoon.

Jatkuvan kilpailumenestyksen takana on vuosien johdonmukainen työ, joka näkyy ennen kaikkea rahasto-omistajien sijoitusten kehityksessä.

Jokaisessa ryhmässä rahastot asetetaan paremmuusjärjestykseen ja niille annetaan 1-5 tähteä. Paras 10 % saa 5 tähteä ja heikoin 10 % saa 1 tähden. Rahastolla tulee olla 3 vuoden tuottohistoria. Arviointi tehdään kuukausittain. Aktian vertailussa käytetään kaikkien rahastoyhtiöiden osalta kunkin rahaston eniten tähtiä saanutta rahasto-osuuslajia. Vertailun kohteena ovat 14 suurinta suomalaista rahastoyhtiötä laskettuna rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen lukumäärän perusteella. Rahastojen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahastojen arvo voi nousta tai laskea, ja asiakas voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Aktian rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä.

Anders Thylin

"Näyttävimmän potin vei Aktia, joka voitti kaikki kolme rahastotalojen Awards-palkintoa. Vastaavaan on yltänyt ainoastaan Fidelity 2017 ja 2018. Aktia oli näin paras yhtiö osake- ja korkorahastojen sekä koko valikoiman osalta. Yhtiö on ollut lukuisia kertoja aiemminkin paras korkotalo, mutta nyt myös osakerahastot nousivat korkeimmalle korokkeelle."

- Morningstar Awards 2021

Anders Thylin

Esittelyssä Aktian rahastot

Aktia Nordic Micro Cap

Aktia Nordic Micro Cap on ylivoimaisesti suosituin Aktian rahasto Nordnetin asiakkaiden keskuudessa. Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat varhaisessa vaiheessa päästä mukaan pohjoismaisten kasvavien pienyritysten kehitykseen
 • haluat olla mukana innovatiivisten pienyhtiöiden kasvutarinassa
 • haluat mahdollisuuden hyötyä aktiivisen salkunhoidon tuomasta lisäarvosta pitkällä aikavälillä

Pohjoismaisille kotimarkkinoille on yhteistä suhteellisen vahvat kansantaloudet ja vahva yleinen koulutusjärjestelmä, jotka luovat vakaan pohjan pienten yritysten innovaatiolle ja toiminnalle samalla kun markkinoiden rajallinen koko ohjaa yrityksiä vahvasti vientiin. Sijoittamalla pohjoismaisiin pienyrityksiin sinulla on mahdollisuus hyötyä vahvasta innovaatiokyvystä, sillä Pohjoismaissa on esim. merkittävää teknologia- ja terveysalan osaamista. Rahasto on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä kestäviä ominaisuuksia edistävä tuote.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Tietoa Aktia Nordic Micro Cap -rahastosta:

Salkunhoitajat

Jan Brännback ja Janne Lähdesmäki

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

0 %

Hallinnointipalkkio

1,99 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Salkunhoitajien haastattelu

Nordnet Blogiin

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Aktia.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Aktia Nordic Small Cap

Aktia Nordic Small Cap sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pääosin pohjoismaisiin pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä näiden yritysten tarjoamista pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista
 • haluat olla aikaisin mukana pohjoismaisten pienyhtiöiden kasvukehityksessä näiden laajentaessa toimintaansa
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä ja hyötyä aktiivisen salkunhoidon tuomasta lisäarvosta pienyhtiömarkkinassa

Pohjoismaisille kotimarkkinoille on yhteistä suhteellisen vahvat kansantaloudet ja vahva yleinen koulutusjärjestelmä, jotka luovat vakaan pohjan pienten yritysten innovaatiolle ja toiminnalle samalla kun markkinoiden rajallinen koko ohjaa yrityksiä vahvasti vientiin. Lisäksi pohjoismaiset markkinat ovat korostuneesti liitoksissa kansainväliseen talouskehitykseen vientivetoisten yritysten kautta. Rahasto on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä kestäviä ominaisuuksia edistävä tuote.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Tietoa Aktia Nordic Small Cap -rahastosta:

Salkunhoitajat

Jan Brännback ja Janne Lähdesmäki

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

0 %

Hallinnointipalkkio

1,99 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Aktia.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Aktia Nordic

Aktia Nordic sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja hyötyä alueella toimivien yritysten kasvumahdollisuuksista
 • haluat hajautuksen myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä.

Pohjoismaiset osakemarkkinat koostuvat laajasta kirjosta sekä pieniä että miljardiluokan suuryrityksistä. Pohjoismaisille kotimarkkinoille on yhteistä suhteellisen vahvat kansantaloudet, jotka luovat vakaan taloudellisen kasvualustan. Lisäksi pohjoismaiset markkinat ovat vahvasti liitoksissa kansainväliseen talouskehitykseen vientivetoisten yritysten kautta.

Aktia Nordic on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä kestäviä ominaisuuksia edistävä tuote. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Se on saanut Morningstarin Matala hiiliriski -statuksen.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Tietoa Aktia Nordic -rahastosta:

Salkunhoitajat

Jan Brännback ja Janne Lähdesmäki

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

0 %

Hallinnointipalkkio

1,90 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Aktia.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Aktian rahastojen salkunhoitajat:

Andreas Bergman

Andreas Bergman

Andreas Bergman on salkunhoitaja ja toimii Aktian osaketiimin johtajana. Hänen päävastuu on yhdysvaltalaisten ja globaalien osakerahastojen hoitajana, ja lisäksi hän tukee eurooppalaisten osakerahastojen hoitamista. Andreas aloitti työt Aktia Varainhoidossa vuonna 2002. Hänellä on 18 vuotta olennaista kokemusta rahoitusalalta, ja hän on valmistunut Hanken Svenska handelshögskolanista Helsingissä kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus.

Anders Thylin

Anders Thylin

Anders Thylin toimii salkunhoitajana Aktiassa. Andersilla on yli 10 vuoden kokemus eurooppalaisiin osakkeisiin keskittyvästä salkun hoitamisesta ja analysoinnista. Anders on valmistunut Hanken Svenska handelshögskolanista kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus. Anders sai CESGA-sertifikaatin vuonna 2017, ja hän koordinoi ESG-kysymyksiä Aktia Varainhoidon osaketiimissä.

Janna Haahtela

Janna Haahtela

Janna Haahtela toimii salkunhoitajana Aktiassa. Hän on toiminut eurooppalaisten osakkeiden salkunhoitajana vuodesta 2014. Valmistumisensa jälkeen Janna työskenteli Svenska Handelsbankenissa osakejohdannaisten markkinatakaajana ja myöhemmin osakemyynnissä. Ennen Aktiaan tuloaan hän työskenteli sijoittajasuhteiden parissa kahdessa kotimaisessa pörssiyhtiössä. Janna on valmistunut Hanken Svenska handelshögskolanista kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus. Jannalla on myös CEFA sekä CESGA-sertifikaatit.

Jan Brännback

Jan Brännback

Jan Brännback toimii salkunhoitajana Aktian pohjoismaisessa osaketiimissä. Jan aloitti työt Aktia Varainhoidossa vuonna 2010. Ennen Aktiaan tuloaan Jan työskenteli 10 vuotta osakeanalyytikkona muun muassa ABN AMRO/RBS-pankissa ja Handelsbankenissa. Janilla on 20 vuotta olennaista kokemusta rahoitusalalta. Jan on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus Hanken Svenska handelshögskolanista.

→ Lue haastattelu

Janne Lähdesmäki

Janne Lähdesmäki

Janne Lähdesmäki toimii salkunhoitajana Aktian pohjoismaisessa osaketiimissä. Janne aloitti työt Aktia Varainhoidossa vuonna 2014. Ennen Aktiaan tuloaan Janne työskenteli Nordean Varainhoidossa ensin analyytikkona ja myöhemmin kotimaisten ja pohjoismaisten osakkeiden salkunhoitajana. Janne valmistui vuonna 2005 Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus. Jannella on myös CEFA- ja CIIA-sertifikaatit.

→ Lue haastattelu

Sami Räsänen

Sami Räsänen

Sami Räsänen toimii salkunhoitajana Aktian pohjoismaisessa osaketiimissä. Hänen tärkeimmät vastuualueensa ovat pohjoismaisten ja eurooppalaisten osakkeiden kvantitatiiviset seulonnat ja pohjoismainen yhtiöanalyysi. Ennen Aktiaan siirtymistä tammikuussa 2014 hän työskenteli myyntitehtävissä Aktia Pankki Oyj:ssä. Sami valmistui vuonna 2012 Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus.

Löydät Nordnetin palvelusta myös muita Aktian rahastoja.

Tietoa Aktiasta.

Se hyvä pankki. Ja erinomainen varainhoitaja.

Aktia on erinomainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen maailmanluokan digitaaliset ja sijoituspalvelut. Aktia on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo kahdensadan vuoden ajan. Aktia on paras kumppani ihmisille, yrityksille ja yhteisöille, jotka arvostavat sydämen sivistystä ja vastuullista vaurastumista.

Katso alta lyhyt esittelyvideo Aktia Varainhoidon tavoitteista vastuullisen sijoittamisen saralla.

Aktia logo
Aktia pähkinänkuoressa:

Toimiala

Rahoitus

Kaupankäyntitunnus

AKTIA

Markkinapaikka

Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja

Mikko Ayub

Aktian osake Nordnetissä

osta/myy

Yhtiön verkkosivut

Aktia.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Yhtiön sijoittajasivut

IR-sivuillelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Aktiaa Twitterissä

@aktiabanklinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Aktiaa Facebookissa

fb.com/aktialinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan


Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kun sijoitat rahastoihin Nordnetin kautta, pienin mahdollinen sijoitettava summa on 15 €.

Kyllä vain!

 1. Mene kohtaan Sivuni > Kuukausisäästäminen > Aloita kuukausisäästäminen.
 2. Valitse tili, jolle haluat alkaa säästää, syötä säästettävä summa ja päivämäärä, jona haluat säästösumman sijoitettavan valitsemiisi rahastoihin.
 3. Etsi haluamasi rahasto(t) kirjoittamalla vapaaseen tekstihakuun rahaston tai rahastoyhtiön nimi.
 4. Täytä vaaditut kentät ja aloita säästäminen.
 5. Tee toistuvaissiirto verkkopankistasi Nordnetiin. Tiedot viitesiirron tekemiseen löydät palvelustamme kohdasta Sivuni > Talletus > "Miten teen tilisiirron?". Huomioithan, että siirto saattaa kestää pari pankkipäivää.

Mikäli teet rahastotoimeksiannon arkipäivänä ennen kello 13.00, toimeksianto lähetetään rahastoyhtiölle samana päivänä. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän. Joillakin rahastoyhtiöillä kurssi määräytyy yhden tai kahden päivän kuluessa toimeksiannosta.

Rahastotoimeksiannot lähetetään rahastoyhtiöille kerran päivässä. Merkintä tai lunastus näkyy salkussasi arviolta 2–7 pankkipäivän kuluessa. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä. Rahastotoimeksiantosi tila henkilökohtaisessa tarjouskirjassasi on "Markkinalla" kunnes rahasto-osuudet näkyvät salkussasi. Rahastomerkinnästä tai -lunastuksesta tulee laskelma kohtaan Sivuni > Tapahtumat ja laskelmat, kun rahastotoimeksianto on toteutettu.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.