Kaupallinen yhteistyö Aktia Varainhoito Oy:n kanssa

Pienet yhtiöt – suuret tuotot.

Tutustu Aktian rahastoihin ja tee merkintä Nordnetissä.

Aktian rahastoissa vastuullisuus on osa sijoitustoimintaa.

Sijoitustoiminnan vastuullisuus on aihe, jonka merkitys korostuu päivä päivältä enemmän ympäri maailman. Ympäristönäkökohtien parempi huomioiminen sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvien trendien vaikutukset luovat mahdollisuuksia, joihin vastuullisesti toimivat yhtiöt pystyvät tarjoamaan ratkaisuja. Vastaavasti sekä yhtiöiden että sijoittajien on tärkeä tiedostaa myös ne riskit, jotka liittyvät vastuullisuusmielessä puutteelliseen toimintaan yhtiötasolla.

Aktian varainhoitotoiminnassa vastuullisuus on osa sijoitustoimintaa. Aktia julkaisee puolivuosittain katsauksen vastuullisen sijoittamisen toimintatavoistaan. Tutustu tuoreimpaan katsaukseen tästä.PDF

"Hyvinä aikoina kaikkien on helppo olla hyviä, mutta vaikeina aikoina erottuvat todelliset huiput. Me uskomme aktiivisuuteen rahastojemme sijoituskohteiden valinnassa."

Esittelyssä Aktian rahastot

Aktia Nordic Micro Cap

Aktia Nordic Micro Cap sopii sinulle, joka:

 • haluat varhaisessa vaiheessa päästä mukaan pohjoismaisten kasvavien pienyritysten kehitykseen
 • haluat olla mukana innovatiivisten pienyhtiöiden kasvutarinassa
 • haluat mahdollisuuden hyötyä aktiivisen salkunhoidon tuomasta lisäarvosta pitkällä aikavälillä

Pohjoismaisille kotimarkkinoille on yhteistä suhteellisen vahvat kansantaloudet ja vahva yleinen koulutusjärjestelmä, jotka luovat vakaan pohjan pienten yritysten innovaatiolle ja toiminnalle samalla kun markkinoiden rajallinen koko ohjaa yrityksiä vahvasti vientiin. Sijoittamalla pohjoismaisiin pienyrityksiin sinulla on mahdollisuus hyötyä vahvasta innovaatiokyvystä, sillä Pohjoismaissa on esim. merkittävää teknologia- ja terveysalan osaamista.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Tietoa Aktia Nordic Micro Cap -rahastosta:

Salkunhoitajat

Jan Brännback ja Janne Lähdesmäki

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

0 %

Hallinnointipalkkio

1,99 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Salkunhoitajien haastattelu

Nordnet Blogiin

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Aktia.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Aktia Nordic Small Cap

Aktia Nordic Small Cap sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pääosin pohjoismaisiin pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä näiden yritysten tarjoamista pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista
 • haluat olla aikaisin mukana pohjoismaisten pienyhtiöiden kasvukehityksessä näiden laajentaessa toimintaansa
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä ja hyötyä aktiivisen salkunhoidon tuomasta lisäarvosta pienyhtiömarkkinassa

Pohjoismaisille kotimarkkinoille on yhteistä suhteellisen vahvat kansantaloudet ja vahva yleinen koulutusjärjestelmä, jotka luovat vakaan pohjan pienten yritysten innovaatiolle ja toiminnalle samalla kun markkinoiden rajallinen koko ohjaa yrityksiä vahvasti vientiin. Lisäksi pohjoismaiset markkinat ovat korostuneesti liitoksissa kansainväliseen talouskehitykseen vientivetoisten yritysten kautta.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Tietoa Aktia Nordic Small Cap -rahastosta:

Salkunhoitajat

Jan Brännback ja Janne Lähdesmäki

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

0 %

Hallinnointipalkkio

1,99 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Aktia.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Aktia Europe Small Cap

Aktia Europe Small Cap sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pääosin eurooppalaisiin pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä näiden yritysten tarjoamista pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista
 • haluat olla jo aikaisessa vaiheessa mukana eurooppalaisten pienyhtiöiden kasvukehityksessä
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä ja hyötyä aktiivisen salkunhoidon tuomasta lisäarvosta pienyhtiömarkkinassa

Eurooppalaiset osakemarkkinat tarjoavat laajan valikoiman toimialoja ja yrityksiä, joiden kautta voi sijoittaa sekä paikalliseen talouskehitykseen, että vahvojen vientiyritysten kautta mm. kehittyvien markkinoiden kasvumahdollisuuksiin. Euroopan pienyhtiöissä löytyy paljon laadukkaita kasvuyhtiöitä, jotka ovat oman alansa edelläkävijöitä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Tietoa Aktia Nordic Small Cap -rahastosta:

Salkunhoitajat

Janna Haahtela, Anders Thylin ja Andreas Bergman

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

0 %

Hallinnointipalkkio

1,99 %

Lisätietoa rahastosta

Avaintietoesite (PDF)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu rahastoesitteisiin ja tuoreisiin kuukausiraportteihin

Aktia.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Aktian rahastojen salkunhoitajat:

Andreas Bergman

Andreas Bergman

Andreas Bergman on salkunhoitaja ja toimii Aktia Varainhoidon osaketiimin johtajana. Hänen päävastuu on yhdysvaltalaisten ja globaalien osakerahastojen hoitajana, ja lisäksi hän tukee eurooppalaisten osakerahastojen hoitamista. Andreas aloitti työt Aktia Varainhoidossa vuonna 2002. Hänellä on 18 vuotta olennaista kokemusta rahoitusalalta, ja hän on valmistunut Hanken Svenska handelshögskolanista Helsingissä kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus.

Anders Thylin

Anders Thylin

Anders Thylin toimii salkunhoitajana Aktia Varainhoidossa. Andersilla on yli 10 vuoden kokemus eurooppalaisiin osakkeisiin keskittyvästä salkun hoitamisesta ja analysoinnista. Anders on valmistunut Hanken Svenska handelshögskolanista kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus. Anders sai CESGA-sertifikaatin vuonna 2017, ja hän koordinoi ESG-kysymyksiä Aktia Varainhoidon osaketiimissä.

Janna Haahtela

Janna Haahtela

Janna Haahtela toimii salkunhoitajana Aktia Varainhoidossa. Hän on toiminut eurooppalaisten osakkeiden salkunhoitajana vuodesta 2014. Valmistumisensa jälkeen Janna työskenteli Svenska Handelsbankenissa osakejohdannaisten markkinatakaajana ja myöhemmin osakemyynnissä. Ennen Aktiaan tuloaan hän työskenteli sijoittajasuhteiden parissa kahdessa kotimaisessa pörssiyhtiössä. Janna on valmistunut Hanken Svenska handelshögskolanista kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus. Jannalla on myös CEFA sekä CESGA-sertifikaatit.

Jan Brännback

Jan Brännback

Jan Brännback toimii salkunhoitajana Aktia Varainhoidon pohjoismaisessa osaketiimissä. Jan aloitti työt Aktia Varainhoidossa vuonna 2010. Ennen Aktiaan tuloaan Jan työskenteli 10 vuotta osakeanalyytikkona muun muassa ABN AMRO/RBS-pankissa ja Handelsbankenissa. Janilla on 20 vuotta olennaista kokemusta rahoitusalalta. Jan on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus Hanken Svenska handelshögskolanista.

Janne Lähdesmäki

Janne Lähdesmäki

Janne Lähdesmäki toimii salkunhoitajana Aktia Varainhoidon pohjoismaisessa osaketiimissä. Janne aloitti työt Aktia Varainhoidossa vuonna 2014. Ennen Aktiaan tuloaan Janne työskenteli Nordean Varainhoidossa ensin analyytikkona ja myöhemmin kotimaisten ja pohjoismaisten osakkeiden salkunhoitajana. Janne valmistui vuonna 2005 Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus. Jannella on myös CEFA- ja CIIA-sertifikaatit.

Sami Räsänen

Sami Räsänen

Sami Räsänen toimii salkunhoitajana Aktia Varainhoidon pohjoismaisessa osaketiimissä. Hänen tärkeimmät vastuualueensa ovat pohjoismaisten ja eurooppalaisten osakkeiden kvantitatiiviset seulonnat ja pohjoismainen yhtiöanalyysi. Ennen Aktia Varainhoitoon siirtymistä tammikuussa 2014 hän työskenteli myyntitehtävissä Aktia Pankki Oyj:ssä. Sami valmistui vuonna 2012 Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan rahoitus.

Löydät Nordnetin palvelusta myös muita Aktian rahastoja.

Tietoa Aktiasta.

Se hyvä pankki. Ja erinomainen varainhoitaja.

Aktia on erinomainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen maailmanluokan digitaaliset ja sijoituspalvelut. Aktia on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo kahdensadan vuoden ajan. Aktia on paras kumppani ihmisille, yrityksille ja yhteisöille, jotka arvostavat sydämen sivistystä ja vastuullista vaurastumista.

Katso alta lyhyt esittelyvideo Aktia Varainhoidon tavoitteista vastuullisen sijoittamisen saralla.

Aktia logo
Aktia pähkinänkuoressa:

Toimiala

Rahoitus

Kaupankäyntitunnus

AKTIA

Markkinapaikka

Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja

Mikko Ayub

Aktian osake Nordnetissä

osta/myy

Yhtiön verkkosivut

Aktia.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Yhtiön sijoittajasivut

IR-sivuillelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Aktiaa Twitterissä

@aktiabanklinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Seuraa Aktiaa Facebookissa

fb.com/aktialinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan


Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kun sijoitat rahastoihin Nordnetin kautta, pienin mahdollinen sijoitettava summa on 15 €.

Kyllä vain!

 1. Mene kohtaan Sivuni > Kuukausisäästäminen > Aloita kuukausisäästäminen.
 2. Valitse tili, jolle haluat alkaa säästää, syötä säästettävä summa ja päivämäärä, jona haluat säästösumman sijoitettavan valitsemiisi rahastoihin.
 3. Etsi haluamasi rahasto(t) kirjoittamalla vapaaseen tekstihakuun rahaston tai rahastoyhtiön nimi.
 4. Täytä vaaditut kentät ja aloita säästäminen.
 5. Tee toistuvaissiirto verkkopankistasi Nordnetiin. Tiedot viitesiirron tekemiseen löydät palvelustamme kohdasta Sivuni > Talletus > "Miten teen tilisiirron?". Huomioithan, että siirto saattaa kestää pari pankkipäivää.

Mikäli teet rahastotoimeksiannon arkipäivänä ennen kello 13.00, toimeksianto lähetetään rahastoyhtiölle samana päivänä. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän. Joillakin rahastoyhtiöillä kurssi määräytyy yhden tai kahden päivän kuluessa toimeksiannosta.

Rahastotoimeksiannot lähetetään rahastoyhtiöille kerran päivässä. Merkintä tai lunastus näkyy salkussasi arviolta 2–7 pankkipäivän kuluessa. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä. Rahastotoimeksiantosi tila henkilökohtaisessa tarjouskirjassasi on "Markkinalla" kunnes rahasto-osuudet näkyvät salkussasi. Rahastomerkinnästä tai -lunastuksesta tulee laskelma kohtaan Sivuni > Tapahtumat ja laskelmat, kun rahastotoimeksianto on toteutettu.

Ota säästösi hallintaan jo tänään.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.