Optomed Oyj:n listautumisanti.
Yleisöannin merkintäaika 22.11.–2.12.2019.

Innovatiivisia ratkaisuja sokeuden ehkäisemiseen.

TÄRKEÄÄ.

Soveltuvan arvopaperisääntelyn rajoitusten vuoksi tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, tietyissä maissa.