Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö:

WisdomTree logo

Fyysinen kulta ja arvometallit WisdomTree ETC:issä.

WisdomTree on kullan, hopean ja arvometallien pörssilistattujen hyödykkeiden (ETC:t) Euroopan markkinajohtaja tuotteiden ja hallinnoitavien varojen määrän perusteella.

WisdomTree oli Euroopan ensimmäisen fyysisesti tuetun kulta-ETC:n sekä maailman ensimmäisen fyysisesti tuetun hopea-ETC:n luoja. Yhtiö hallinnoi yli 22 miljardin dollarin edestä fyysisiä arvometalli-ETC:itä, mm. kultaa, hopeaa, platinaa, palladiumia ja arvometalleja sisältäviä sijoituskoreja (lähde: WisdomTree, 4. syyskuuta 2020 alkaen).

Sijoittajat hyötyvät WisdomTreen asiantuntevasta näkemyksestä, joka perustuu ensimmäisenä markkinoille päässeen yrityksen kokemukseen, säännölliseen ja näkemykselliseen tutkimukseen sitoutumiseen sekä koulutusresurssien tarjoamiseen.

Tällä sivulla esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä lopullisiin ehtoihin ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat ETC-tuotteisiin. Lopulliset ehdot saat tuotteiden liikkeeseenlaskijalta ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta tuotteen yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta. Käydäksesi kauppaa ETC-tuotteilla sinun tulee ensin suorittaa tietämystesti. Lue lisää tästä.

Arvometallit – Omaisuusluokka, joka voi vahvistaa sijoitussalkkuja.

Arvometallit tarjoavat ainutlaatuisia taktisia, strategisia ja temaattisia sijoitusmahdollisuuksia. Ne voivat lisätä salkkuihin tasapainoa ja vahvuutta, mikä voi mahdollisesti auttaa parantamaan riskipainotettuja tuottoja ajan myötä.

Taktiset sijoittajat, jotka etsivät turvallisia kohteita taloudellisen epävarmuuden tai geopoliittisen levottomuuden aikana, löytävät arvometalleista yleensä turvallisen kohteen, joka lieventää yleistä volatiliteettia. Heidän salkkunsa sisältävät strategisia etuja lisätyn hajautuksen vuoksi suhteessa perinteisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Tämä hajauttaminen tuo sijoitussalkkuihin tasapainoa vähentämällä heikkenemisriskejä arvonnoususta tinkimättä.

Arvometallien kiehtovat ja jatkuvasti kehittyvät sijoitusmahdollisuudet liittyvät niiden käyttöön kehittyvissä tekniikoissa ja teemoissa, kuten esimerkiksi aurinkoenergian tuotannossa ja saasteidentorjuntatekniikassa.

Sijoittajat voivat hyödyntää tätä omaisuusluokkaa sijoituskorin kautta tai sijoittamalla tiettyyn arvometalli-ETC:hen.

Fyysisiin arvometalleihin sijoittaminen ETC:iden kautta (pörssilistattu hyödyke)

Katso tämä video saadaksesi lisätietoja WisdomTreen fyysisesti tuetuista ETC:istä, joiden vakuutena on omaisuudenhoitajan valvoma fyysinen metalli:

Kulta – Alkuperäinen riskien lieventäjä epävarmuutta vastaan.

Kullan rooli inflaation ja epävarmuuden aiheuttamien riskien lieventäjänä on vakiintunut. Viime vuosina sijoittajien kiinnostus kultaa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi, erityisesti vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen. Makrotalouden näkymät ovat edelleen epävarmat, mutta odotamme sijoittajien kullan kysynnän pysyvän vahvana.

Esittelemme nyt muutamia kultaan sijoittamisen ainutlaatuisia ominaisuuksia ja mahdollisia etuja:

  • Turvallinen maine – Sijoittajat ovat historiallisesti kääntyneet kullan puoleen sen turvallisuuden takia ja nostaneet sen hintaa taloudellisen epävarmuuksien tai lisääntyneen geopoliittisten riskien aikana.
  • Inflaation aiheuttamien riskien lieventäminen – Kun inflaatio on korkea ja rahan ostovoima heikkenee, sijoittajat etsivät usein fyysisiä sijoituskohteita, jolla on todellista arvoa rajallisen tarjonnan vuoksi.
  • Varallisuuden säilyttäminen –Kulta on historiallisesti säilyttänyt arvonsa pitkällä aikavälillä hyvin valuuttoihin verrattuna, koska valuuttoihin sovelletaan rahapolitiikkaa ja keskuspankkien mukautuksia.
  • Sijoitussalkun hajautus – Koska kulta ei ole kiinteästi sidoksissa muihin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, kiinteisiin korkoihin ja omaisuuteen, se saattaa parantaa sijoitussalkkujen riskiprofiilia.

Vastuullinen kulta

London Bullion Market Association (LBMA) kehitti ja otti käyttöön vuonna 2012 vastuullista hankintaa koskevan ohjelman. Ohjelma keskittyy ESG-näkökohtiin, joiden avulla pyritään välttämään osallisuutta konflikteihin, ihmisoikeusrikkomuksiin, terrorismin rahoitustoimiin ja rahanpesuun. WisdomTree on sitoutunut noudattamaan näitä ohjeita ja on ottanut merkittäviä edistysaskeleita varmistaakseen, että fyysiset kulta-ETC:mme hyödyntävät näiden ohjeiden mukaisesti hankittua kultaa.

Lisätietoja kullasta varana ja vastuullisesta kullasta saat käymällä WisdomTreen Kulta-sivullalinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Tuotteet:

Huom: käydäksesi kauppaa ETC-tuotteilla sinun tulee ensin suorittaa tietämystesti. Lue lisää tästä.

Kulta

Hopea – Sijoitusmahdollisuuksien ainutlaatuinen yhdistelmä.

Hopea tarjoaa ainutlaatuisen sijoitusmahdollisuuksien yhdistelmän – etenkin juuri nyt.

Hopean käyttö teollisissa sovelluksissa (mm. elektroniikassa, lääketieteellisissä laitteissa ja autoissa) muodostaa yli 50 % arvometallien kysynnästä (lähde: Silver Instituten maailmanlaajuinen hopeakysely 2020). Siksi se tarjoaa mahdollisuuden sijoittajille, jotka haluavat ottaa osaa talouden asteittaiseen nykyisestä kriisistä elpymiseen. Hopea tarjoaa strategisia mahdollisuuksia turvallisena sijoituskohteena, koska se on vahvasti yhteydessä kultaan. Hopean houkutus ulottuu kuitenkin myös tulevaisuuteen, koska se on keskeinen osa nopeasti kasvavia temaattisia trendejä, kuten sähköajoneuvoja, 5G:tä ja aurinkovoiman tuotantoa.

Siksi se tarjoaakin varovaisen mahdollisuuden suhdanteen elpymiselle ja mahdollisesti vahvoille pitkän aikavälin kasvunäkymille. Vaikka kulta onkin historiallisesti toiminut turvallisena sijoituskohteena epävarmoina aikoina ja inflaatiolta suojautumisessa talouden käynnistyessä uudelleen, hopealla on etunaan teollinen komponentti, jonka ansiosta se täydentää kultaa hajautetussa sijoitussalkussa.

Voit lukea viimeisimmät hopeanäkymät napauttamalla tästä.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoja hopeasta ja muista metalleista saat käymällä WisdomTreen Metallit-sivulla.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tuotteet:

Huom: käydäksesi kauppaa ETC-tuotteilla sinun tulee ensin suorittaa tietämystesti. Lue lisää tästä.

Hopea

Platina ja palladium auttavat tekemään maailmasta vihreämmän paikan.

Maailmanlaajuisesti maailman kasvihuonekaasupäästöistä noin 15 % voidaan yhdistää liikennesektorin toimintaan. Autojen polttoainetehokkuus on parantunut viimeisen 70 vuoden aikana, mutta autoja on yhä enemmän ympäri maailmaa, joten liikennesektorin maailmanlaajuiset päästöt kasvavat edelleen. Saasteidentorjuntalaitteet voivat kuitenkin auttaa vähentämään autojen päästöjä. Autokatalyytit ovat keskeinen tekniikka tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Platinalla ja palladiumilla on keskeinen rooli, kun teemme maailmastamme vihreämpää paikkaa: ne molemmat ovat tärkeitä materiaaleja autojen saasteidentorjuntatekniikoissa. Jotta ymmärtäisimme niiden vahvat tulevaisuudennäkymät, on tärkeää ymmärtää niiden roolien dynamiikka tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Lisätietoja tästä trendistä saat käymällä WisdomTreen Näkemykset-sivulla.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

¹ Climate Analysis Indicators Tool (World Resources Institute, 2017)

Tuotteet:

Huom: käydäksesi kauppaa ETC-tuotteilla sinun tulee ensin suorittaa tietämystesti. Lue lisää tästä.

Platina

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista:

Tällä sivulla esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä lopullisiin ehtoihin ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat ETC-tuotteisiin. Lopulliset ehdot saat tuotteiden liikkeeseenlaskijalta ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta tuotteen yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta. Käydäksesi kauppaa ETC-tuotteilla sinun tulee ensin suorittaa tietämystesti. Lue lisää tästä.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.