Siirry pääsisältöön

Viputuotteet ilman Stop Loss -ehtoa.

Warrantti on viputuote, jossa ei ole niin kutsuttua Stop Loss -toimintoa. Warrantin kehitys on sidottu kohde-etuuden tuottoon – kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, raaka-aine, indeksi tai valuutta. Warrantti antaa mahdollisuuden tienata niin ylös- kuin alaspäin kehittyvässä markkinassa.

Warranttiin sisältyy velkavipu, mikä tarkoittaa, että tuotteen arvo kehittyy jyrkemmin kuin kohde-etuuden arvo. Tästä johtuen warrantin riskit ovat myös suuremmat kuin esimerkiksi osakkeissa.

Sijoittajana sinulla on mahdollisuus sijoittaa ostowarranttiin tai myyntiwarranttiin.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut viputuotteista ilman Stop Loss -toimintoa, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Näin warrantit toimivat.

Warrantit antavat oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta ennaltamäärätyllä hinnalla (toteutushinta) ennaltamäärättynä päivänä (päättymispäivä).

Ostowarrantti.

Antaa osto-oikeuden kohde-etuuteen, ja sen arvo nousee, kun kohde-etuuden arvo nousee.

Myyntiwarrantti.

Puolestaan antaa oikeuden myydä kohde-etuutta, ja sen arvo nousee, kun kohde-etuuden arvo laskee.

Warranttien liikkeeseenlaskijana toimi pankki tai muu finanssi-instituutio, joka toimii myös vastapuolenasi. On tärkeää, että tiedostat liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden ja maksukyvyn.

Liikkeeseenlaskija asettaa warrantille hinnan ja mahdollistaa kaupankäynnin sillä. Teknisen ongelman tai rajujen markkinaliikkeiden aikana kaupankäynti warrantilla voi heikentyä tai jopa katketa.

Seuraavat tekijät vaikuttavat warrantin arvoon:

Kun käyt kauppa warranteilla, maksat välityspalkkion samaan tapaan, kuin käydessäsi kauppaa osakkeilla. Seuraavat asiat vaikuttavat warrantin arvon kehitykseen:

Kohde-etuuden arvon kehitys.

Jos ostat ostowarrantin, sen tuotto määräytyy sen mukaan, miten paljon kohde-etuuden kurssi nousee.

Volatiliteetti.

Volatiliteetti kertoo kuinka paljon kohde-etuuden hinta vaihtelee. Jos kohde-etuuden hinta nousee ja laskee paljon, on sen volatiliteetti korkea.

Osingonjako.

Jos kohde-etuutena oleva instrumentti jakaa osinkoja, ne vaikuttavat warrantin hintaan. Warrantin omistajana et saa osinkoja, mutta sen sijaan osinko näkyy warrantin arvossa.

Päättymispäivä.

Warranteilla on aina ennalta määrätty päättymispäivä. Jos warrantilla on päättymispäivänä reaaliarvoa, saat käteiskorvauksen, joka vastaa kohde-etuuden ostamisesta/myymisestä saatavaa arvoa.

Korkotaso.

Yleinen korkotaso vaikuttaa warrantin arvoon, koska valuutan arvo vaihtelee korkotason mukaan. Aleneva korkotaso johtaa valuutan arvon laskemiseen, jolloin valuutan käyttäminen sijoituksiin on teoriassa edullisempaa.