Siirry pääsisältöön

Turbowarrantit.


Mitä ovat turbowarrantit?

Turbowarrantit, joita kutsutaan myös "Knock-out warranteiksi", ovat erittäin suuren riskin omaavia sijoitustuotteita, jotka on kehitetty erityisesti aktiiviseen ja lyhytaikaiseen kaupankäyntiin. Turbowarrantit voivat tarjota suuria tuottomahdollisuuksia, mutta myös suuria riskejä. Turbowarrantilla on raja-arvo, eli knockout-taso, joka voi johtaa tuotteen erääntymiseen ennen alkuperäistä eräpäivää, jos kohde-etuus saavuttaa kyseisen tason tuotteen voimassaoloaikana (juoksuaikana). Turbowarrantti on warranttityyppi, jossa taustalla olevalla volatiliteetilla (kurssiliikkeellä) on vähemmän merkitystä verrattuna tavallisiin ns. plain-vanilla warrantteihin. Turbowarrantti voi menettää koko arvonsa jo ennen viimeistä voimassaolopäivää verrattuna tavalliseen vanilla-warranttiin, jonka voit pitää eräpäivään asti.

Turbowarrantit ovat vipukertoimellisia rahoitusvälineitä, joihin liittyy erittäin korkea riski. Se, että tuotteet ovat vipukertoimellisia, tarkoittaa, että ne liikkuvat enemmän – sekä ylös- että alaspäin – kuin kohde-etuus ja että niissä pienellä hintaliikkeellä voi olla suuri vaikutus tuottoon. Sijoittajalla on siis oltava hyvä käsitys rahoitusmarkkinoista yleisesti ja erityisesti turbowarranttiin liittyvistä riskeistä ja ominaisuuksista. Turbowarranttiin liittyy suuri riski, että menetät koko sijoittamasi pääoman. Mitä suurempi on vipukerroin, sitä suurempi on riski pääoman menettämisestä. On kuitenkin huomioitava, että turbowarrantilla et voi koskaan menettää enemmän kuin sijoittamasi pääoman.

Miten turbowarrantit toimivat?

Kohde-etuus

Turbowarrantin arvonmuutokset liittyvät kohde-etuuden kehitykseen. Esimerkkejä kohde-etuudesta voivat olla osake, indeksi tai hyödyke.

Turbowarranttityypit

Turbowarrantteja on kahdenlaisia:

Ostoturbowarrantti - jos odotat markkinan nousevan
Myyntiturbowarrantti – jos odotat markkinan laskevan

Ostoturbowarrantin arvo nousee, kun kohde-etuuden hinta nousee, ja myyntiturbowarrantin arvo nousee kohde-etuuden hinnan laskiessa. Jos kohde-etuuden arvo laskee, ostoturbowarrantin arvo laskee. Vastaavasti myyntiturbowarrantin arvo laskee, jos kohde-etuutena oleva omaisuus nousee. Kaupankäynti turbowarranteilla tarkoittaa, että voit saada tuottoa markkinatrendeistä riippumatta, edellyttäen, että olet oikeassa markkinanäkemyksessäsi.

Knockout (raja-arvo)

Toisin kuin tavallisissa warranteissa, turbowarranteissa on ns. knockout-taso (raja-arvo), mikä voi johtaa turbowarranttien erääntymiseen ennen alkuperäistä eräpäivää. Siinä tapauksessa, että kohde-etuus milloin tahansa tuotteen voimassaoloaikana koskettaa knockout-tasoa, kaupankäynti turbowarrantilla päättyy. Sen jälkeen alkaa normaalisti 3–6 tunnin jakso, jonka aikana turbowarrantin jäännösarvon määrittää tuotteen liikkeeseenlaskija. Jos jäännösarvoa on olemassa, se maksetaan tuotteen omistajan tilille. Joillain turbowarranteilla voi olla lunastushintaa vastaava knockout-taso, jolloin turbowarrantti erääntyy arvottomana, jos se knockaa.

Lunastushinta ja eräpäivä

Lunastushinta kertoo, mikä kohde-etuuden arvon on oltava eräpäivänä, jotta turbowarrantilla on arvoa. Ostoturbowarrantilla on arvoa, jos kohde-etuuden arvo on eräpäivänä korkeampi kuin lunastushinta, muussa tapauksessa tuote on arvoton. Myyntiwarrantilla on arvoa, jos kohde-etuuden arvo on eräpäivänä alempi kuin lunastushinta, muussa tapauksessa tuote on arvoton.

Turbowarranteilla on rajoitettu voimassaoloaika – kutsutaan myös juoksuajaksi – joka päättyy määrättynä eräpäivänä. Eräpäivän jälkeen turbowarrantti poistetaan markkinapaikalta.

Jäännösarvon ja tuoton laskeminen

Jos omistat turbowarrantin sen eräpäivään asti, eikä kohde-etuus ole koskaan osunut turbowarrantin knockout-tasolle tuotteen voimassaoloaikana, saat jäännösarvon maksupäivänä korvauksen seuraavasti:

Jäännösarvo ostoturbowarrantille = (kohde-etuuden päätöskurssi - lunastushinta) / pariteetti
Jäännösarvo myyntiturbowarrantille = (lunastushinta - kohde-etuuden päätöskurssi) / pariteetti

Jos kohde-etuus on noteerattu ulkomaan valuutassa, myös maksettava jäännösarvo oikaistaan ​​valuuttakurssin mukaan.

Pariteetti tarkoittaa sitä turbowarranttien määrä, joka vastaa yhtä yksikköä kohde-etuutta. Jos sijoitat yhteen (1) turbowarrantiin, jonka pariteetti on 100, se tarkoittaa, että altistuksesi kohte-etuudelle on 1/100.

Turbowarrantin arvon laskeminen voimassaoloaikana

Turbowarrantin hinnan määrittää pääasiassa niin sanottu reaaliarvo, ts. turbowarrantin hinta, jos eräpäivä olisi tänään. Tämä on suuri ero verrattuna tavallisiin warranteihin, joilla on merkittävä aika-arvo, mikä tarkoittaa, että warrantin hinta on usein huomattavasti reaaliarvoa korkeampi.

Ostoturbowarrantin reaaliarvo = (kohde-etuuden nykyinen hinta - lunastushinta) / pariteetti
Myyntiturbowarrantin reaaliarvo = (lunastushinta - kohde-etuuden nykyinen hinta) / pariteetti

Hinnoitteluun vaikuttavat reaaliarvon lisäksi myös markkinakorko, osingot, riskipreemio sekä spread, mikä tarkoittaa, että markkinalla saatavilla olevat osto- ja myyntikurssit voivat poiketa reaaliarvosta.

Hyvä tietää kustannuksista

Välityspalkkio

Pääsääntöisesti maksat välityspalkkioita kaupankäynnistä turbowarranteilla samaan tapaan kuin käydessäsi kauppaa osakkeilla. Maksamasi summa vaihtelee sen mukaan, mitä tuotteita ostat tai mitkä ehdot pätevät sinuun asiakkaana. Välityspalkkiotasot näkyvät kulloinkin voimassa olevassa Nordnetin hinnastossa.

Spread

Parhaan osto- ja myyntihinnan erotusta tarjouskirjassa kutsutaan spreadiksi ja se on kustannus sinulle sijoittajana. Spread vaihtelee erityyppisten tuotteiden ja kohde-etuuksien välillä. Useimmiten spreadin suuruus riippuu kohde-etuuden spreadista. Mitä suurempi spread tuotteella on, sitä kauempana "käyvästä arvosta" ("fair value") eli tuotteen keskikurssista käyt kauppaa. Suuren spreadin tuote voi merkitä sinulle sijoittajana korkeampia kustannuksia kuin tuote, jonka spread on pieni.

Korko

Ostoturbowarranteissa liikkeeseenlaskija rahoittaa suuren osan kohde-etuudelle altistavasta positiosta. Rahoituksen hinta lisätään turbowarrantin hintaan korkopreemiona. Myyntiturbowarrantissa on päinvastoin korkoalennus. Tämä on yksi syistä, miksi turbowarranteilla käydään kauppaa pääasiassa lyhyillä voimassaoloajoilla (juoksuajoilla). Mitä lyhyempi voimassaoloaika, sitä pienempi on koron vaikutus hintaan.

Huomioi tämä ennen kuin sijoitat

Luottoriski

Turbowarrantteihin tehtäviin sijoituksiin liittyy luottoriski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija menee konkurssiin eikä pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan velkojiaan kohtaan. Tällöin olisit sijoittajana vaarassa menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaisuudessaan – riippumatta siitä, miten taustalla olevat markkinat ovat kehittyneet tuotteen juoksuajan aikana.

Markkinariski

Turbowarranttien markkinariski muodostuu muun muassa siitä, että niiden arvo muuttuu kohde-etuuden kehityksen mukaan. Jos kohde-etuuden arvo laskee, ostoturbowarrantin arvo laskee. Vastaavasti myyntiturbowarrantin arvo laskee, jos kohde-etuuden arvo nousee. Jos kohde-etuus liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin oletit sen arvonkehityksestä, riskinä on, että menetät kaiken sijoittamasi pääoman. On syytä korostaa, että turbowarrantit ovat viputuotteita, joiden arvot voivat muuttua rajusti, sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Jos kohde-etuus liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin oletit, riskinä on, että menetät kaiken sijoittamasi pääoman. Erityinen markkinariski syntyy myös silloin, kun kohde-etuuden markkinat ovat avoinna kaupankäynnille samanaikaisesti kun turbowarranttien markkinapaikka on suljettu.

Likviditeettiriski

Tietyissä markkinaolosuhteissa turbowarranttien ostaminen tai myyminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Tätä kutsutaan likviditeettiriskiksi, ja se voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kohde-etuutta on vaikea hinnoitella, jos hintavaihtelut ovat voimakkaita tai kun kaupankäynti relevantilla markkinapaikalla on suljettu tietyksi ajaksi. Myös tekniset häiriöt voivat häiritä kaupankäyntiä.

Valuuttariski

Valuuttariski syntyy tapauksissa, joissa kohde-etuus noteerataan ulkomaisessa valuutassa. Tämä tarkoittaa, että tuotteen arvo voi laskea valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Huom!

Edellä olevat tiedot eivät kata kaikkia turbowarrantteihin liittyviä riskejä ja merkittäviä näkökulmia. Koska tuotteet ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä ja niiden arvot liikkuvat voimakkaammin markkinaliikkeiden mukana kuin muut tuotteet, on tärkeää, että sijoittajana tutustut kunkin tuotteen erityisiin ehtoihin ja ominaisuuksiin ja käyt läpi kaikki tuotteisiin liittyvät riskitekijät. Nämä löytyvät tuote-esitteestä ja lopullisista ehdoista.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut Stop Loss -ehdollisista viputuotteista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi turbowarranteista
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki