Siirry pääsisältöön

Yritysostoyhtiö (SPAC).


Mikä on SPAC?

Special Purpose Acquisition Company (SPAC), tunnetaan myös nimellä yritysostoyhtiö, on yritys, jolla ei ole omaa liiketoimintaa. Sen tarkoituksena on hankkia pääomaa listautumisannin kautta ja tietyn ajan kuluessa listautumisesta suorittaa yritysosto. Yritysosto kohdistuu listaamattomaan yhtiöön, joka markkinapaikan suorittaman arviointimenettelyn jälkeen listataan pörssiin.

SPACien taustavoimina toimivat niin kutsutut sponsorit. Sponsoreina toimii yleensä ryhmä sijoittajia, joilla on vahva tausta tietyllä teollisuudenalalla tai sektorilla. Heidän tehtävänään on etsiä yritysostokandidaatteja, analysoida ne ja lopulta suorittaa yritysosto.

→ Tutustu tästä SPAC-osakkeisiin Nordnetissä.

SPAC:n eri vaiheet

 1. Ensimmäisessä vaiheessa SPAC hankkii pääomaa listautumisannin (IPO) kautta. Listautumisen yhteydessä yhtiö laskee liikkeeseen osakkeita ja merkintäoptioita.

 2. Toisessa vaiheessa SPAC etsii mahdollista yritysostokohdetta. Etsintävaiheeseen on normaalisti varattu aikaa 24–36 kuukautta.

 3. Kun SPAC löytää yritysostokohteeksi sopivan noteeraamattoman yrityksen, osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen äänestämään ehdotetusta yritysostosta.

 4. Jos yritysosto saa osakkeenomistajien hyväksynnän yhtiökokouksessa, yritysosto suoritetaan. Tarkastusprosessin ja markkinapaikan suorittaman hyväksynnän jälkeen ostettu yritys listataan pörssiin.

Huomioi seuraavat asiat ennen sijoittamista SPACiin.

 • Koska SPAC:t eivät harjoita liiketoimintaa ennen listautumista, niiltä puuttuvat sekä asiaankuuluvat historialliset taloudelliset tiedot että liiketoimintahistoria. Tätä taustaa vasten mahdollisilla sijoittajilla on rajoitetusti tietoa voidakseen arvioida yhtiön tulevaisuudennäkymiä. Sponsorien aiempi työkokemus ei välttämättä kerro mitään yhtiön tulevaisuudesta.

 • Sijoitus SPACiin voi antaa sinulle oikeuden vastaanottaa merkintäoptioita. Merkintäoptio antaa sinulle haltijana oikeuden, mutta ei velvollisuutta, merkitä osakkeita ennalta määrätyin ehdoin. Jos et käytä oikeuttasi merkitä uusia osakkeita, optiosi erääntyvät arvottomina. Et kuitenkaan voi koskaan menettää enemmän kuin sijoittamasi pääoman.

 • Sponsorit eivät yleensä saa palkkaa tai palkkiota työstään. Ennen listautumista sponsorit voivat kuitenkin ostaa merkintäoptioita, ns. sponsorioptioita, jotka antavat sponsoreille oikeuden merkitä osakkeita yritysoston suorittamisen jälkeen. Sponsorit saavat yleensä osakkeita myös siinä vaiheessa, kun yritysosto on suoritettu (ns. sponsoriosakkeet). Koska sponsorioptiot ja -osakkeet ovat hyödynnettävissä vain, jos yritysostoyhtiö saa hankinnan päätökseen, se voi antaa sponsoreille kannustimen keskittyä yritysoston loppuunsaattamiseen sopivan kohdeyrityksen objektiivisen valitsemisen sijaan.

 • Sponsorien ja sijoittajien välillä voi olla myös muita eturistiriitoja, esimerkiksi jos sponsori menettää osittain tai kokonaan sijoittamansa pääoman, jos yritysosto määritetyn sijoitusajan kuluessa epäonnistuu tai jos sponsori sijoittaa yritykseen tai sektoriin, jossa tällä on jo valmiiksi sijoituksia. Kaiken tyyppiset eturistiriidat sponsorien ja sijoittajien välillä on ilmoitettava yritysostoyhtiön esitteessä.

 • Kun yritysosto on saatu päätökseen, osakkeenomistajilla on yleensä oikeus vaatia osakkeidensa lunastusta. Lunastus tapahtuu yleensä samalla kurssilla, jolla SPAC listautui, mutta ehdot voivat vaihdella SPACien välillä.

 • SPAC voi suorittaa toisenkin osakeannin, ns. uusmerkintäannin, yritysoston loppuunsaattamiseksi. Jos uusmerkintäanti toteutetaan poiketen osakkeenomistajien etuoikeuksista, se tarkoittaa, että et voi osakkeenomistajana suojautua laimentumisvaikutukselta tai saada taloudellista korvausta esimerkiksi myymällä merkintäoikeuksia.

 • Jos SPAC ei onnistu suorittamaan yrityosostoa määritetyn ajanjakson aikana, yleensä 24–36 kuukauden kuluessa, yhtiö poistetaan pörssistä ja asetetaan selvitystilaan. Jos näin tapahtuu, voit osakkeenomistajana menettää SPACiin sijoittamasi summan osin tai kokonaan.

 • On mahdollista, että yritysostokohdetta koskevaa, uutta ja hyväksyttyä esitettä ei julkaista yritysoston loppuunsaattamisen yhteydessä. Standardimuotoisen esitteen puuttuminen voi vaikeuttaa tasapainoisen sijoituspäätöksen tekemistä.

Huom!

Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät sisällä kaikkia yritysostoyhtiöihin (SPAC) liittyvistä riskeistä. SPACien ehdot voivat vaihdella. Jotta voit tehdä hyvän, tietoon perustuvan sijoituspäätöksen, on tärkeää, että tutustut SPACin esitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tietämystesti

Kun olet lukenut yritysostoyhtiöistä, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Suorita tietämystesti