Siirry pääsisältöön

Pääomasuojatut tuotteet.


Osakeindeksiobligaatiot koostuvat kahdesta osasta: obligaatio-osasta sekä jonkin markkinan kehitykseen sidotusta osasta. Obligaatio tarjoaa suojan sekä tasaista korkotuottoa. Sen ansiosta sijoittajalle palautetaan vähintään sijoituksen nimellispääoma takaisinmaksupäivänä. Markkinaosa tarjoaa mahdollisuuden hyötyä markkinoiden noususta.

Osakeindeksiobligaatioita kutsutaan joskus pääomasuojatuiksi tuotteiksi. Tämä tarkoittaa, että tuotteen liikkeeseenlaskija on velvoitettu maksamaan takaisin vähintään 100 % sijoitetusta pääomasta.

Sijoittamasi pääoma on siis tällä tavoin suojattu – ja jos markkinat kehittyvät oikeaan suuntaan, saat myös tuottoa.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut pääomasuojatuista tuotteista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi pääomasuojatuista tuotteista

Huomioi nämä ennen kuin käyt kauppaa.

Likviditeettiriski.

Tuotteen myyminen eteenpäin ennen juoksuajan päättymistä voi olla vaikeaa. Valmistaudu pitämään tuote salkussasi, kunnes juoksuaika päättyy.

Osallistumisaste.

Osallistumisaste kertoo, miten suurelta osin tuotteen kohde-etuus määrittää sijoituksesi arvon kehitystä. Osallistumisaste antaa käsityksen siitä, miten suuri tuottopotentiaali ja riski tuotteeseen sisältyy.

Yli 100 prosentin merkintähinta.

Tietyissä tilanteissa voit saada mahdollisuuden merkitä osakeindeksiobligaatiota niin kutsutusti ylikurssiin. Ylikurssivaihtoehdolla sijoittaja saa suuremman osallistumisasteen ja sen myötä mahdollisuuden parempaan tuottoon. Huomioi, että ylikurssiin liittyvä mahdollinen lisähyvitys ei ole pääomasuojattu.

Kulut.

Pääomasuojattuihin tuotteisiin liittyy usein 1–3 prosentin merkintä- ja lunastuspalkkio. Tutustu aina huolellisesti tuotteen esitteisiin ja ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.