Siirry pääsisältöön

Osakkeisiin liittyvät arvopaperit.


Osake on yhtiön omistusosuutta kuvaava, jälkimarkkinakelpoinen rahoitusinstrumentti erityisesti osakeyhtiöissä. Yrityksen omistus voi olla lisäksi jaettu useisiin eri osakesarjoihin, joista kukin sarja voi antaa erisuuruisen äänestysoikeuden yhtiökokouksessa. Eri osakesarjat on tyypillisesti nimetty kirjaimella, esimerkiksi A, B ja C.

Yrityksellä voi olla eri tyyppisiä osakkeita, joista esimerkkejä alla.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut osakkeisiin liittyvistä arvopapereista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi osakkeisiin liittyvistä arvopapereista

Etuoikeutetut osakkeet.

Etuoikeutetulla osakkeella on ennalta määrätty, liikkeeseenlaskuhintaan sidottu osinkotuotto. Tästä syystä etuoikeutettuihin osakkeisiin ei liity yhtä suurta tuottopotentiaalia kuin tavanomaisiin osakkeisiin, mutta myös riski on pienempi. Tavallisesti etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyy myös ennalta määrätty aika, jolloin yritys ostaa takaisin liikkeeseenlaskemansa etuoikeutetut osakkeensa. Etuoikeutetut osakkeet toimivat siis samaan tapaan kuin velkakirjat. Jos liikkeeseenlaskijan taloudellinen tilanne huononee, myös kyky maksaa etuoikeutetun osakkeen osinkotuottoa voi vaarantua.

Etuoikeutetut osakkeet on usein merkitty lyhenteellä "pref".

Vaihtovelkakirjat.

Vaihtovelkakirja on korkoa tuottava arvopaperi, eli laina, jonka yritys ottaa sijoittajalta. Saat siis korkotuottoa rahalle, jonka lainaat yritykselle.

Sen sijaan, että saisit vain lainaamasi pääoman takaisin lainan erääntyessä, saat mahdollisuuden muuntaa lainan yhtiön osakkeiksi.

Vaihtovelkakirjat on usein merkitty lyhenteellä "kv".

Merkintäoikeudet ja merkintäoptiot.

Merkintäoikeuden tai -option omistajana sinulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, merkitä uusia osakkeita ennalta määrätyin ehdoin. Jos et käytä oikeutta merkitä uusia osakkeita, merkintäoikeutesi tai -optiosi muuttuu arvottomaksi. Et voi kuitenkaan koskaan menettää enempää kuin sijoittamasi pääoman.

Jos et halua merkitä uusia osakkeita, voit myydä merkintäoikeutesi tai -optiosi eteenpäin markkinoilla.

Esimerkki.

Keskolla on kaksi eri osakesarjaa, jotka tunnistat osakkeen nimen perässä olevasta kirjaimesta:

  • Kesko Corporation A

  • Kesko Corporation B

Aina osakkeen nimen perässä ei ole kirjainta – tälläin yhtiöllä on vain yksi osakesarja, jolloin sinun ei tarvitse miettiä, mihin osakesarjaan sijoittaisit.

Noteeraamattomat osakkeet.

Yleensä osakkeista puhuttaessa viitataan pörssilistattuihin osakkeisiin. Tällaiset osakkeet on listattu jossakin pörssissä, kuten New Yorkin pörssissä ja Helsingin pörssissä.

On olemassa myös listaamattomia eli noteeraamattomia osakkeita. Myös tällaisilla osakkeilla voi käydä kauppaa, mutta sijoittajan kannattaa ennen sijoituspäätöstä huomioida ainakin seuraavat asiat:

  • Noteeraamattomia osakkeita ei voi ostaa ja myydä yhtä joustavasti kuin pörssilistattuja osakkeita. Pörssissä tietylle osakkeella löytyy yleensä ostaja ja myyjä, mutta listaamattomien osakkeiden markkinat ovat huomattavasti epälikvidimmät.

  • Noteeraamattomien osakkeiden hinnanmuodostus ei ole yhtä tehokasta kuin pörssilistattujen osakkeiden. Jos omistat noteeraamattoman osakkeen ja sinulle tulee pikainen tarve myydä osake, niin et välttämättä löydä haluamallasi hinnalla ostajaa osakkeelle. Tästä johtuen voit joutua myymään osakkeen huomattavasti alemmalla hinnalla kuin ehkä ajattelit.

  • Noteeraamattomien yhtiöiden taloudelliset tiedottamisvelvoitteet ovat kevyemmät kuin pörssiyhtiöillä. Tästä johtuen noteeraamattomien yhtiöiden liiketoiminnasta ja arvosta on vaikeampaa muodostaa kokonaiskuvaa kuin pörssilistatuista yhtiöistä.