Siirry pääsisältöön

Monimutkaiset ETF:t.


Pörssinoteeratut rahastot, ns. ETF:t (Exchange Traded Fund) ovat tavallisten rahastojen tapaan "salkkuja", jotka sisältävät erilaisia rahoitusvälineitä, kuten osakkeita ja joukkovelkakirjoja. Ne eroavat tavallisista rahastoista kuitenkin siinä, että niillä käydään kauppaa pörssissä aivan kuten osakkeilla. Rahaston omistavat kaikki rahastoon sijoittaneet yhdessä, eli rahasto-osuuksien omistajat, ja sitä hallinnoi rahastoyhtiö. Rahaston osuudenomistajat saavat rahasto-osuuksia sen määrän, joka vastaa sijoitetetun pääoman osuutta rahaston kokonaispääomasta.

Huomioi tämä ennen sijoittamista

On tärkeää, että asiakkaana selvität, mitkä sijoitussäännöt koskevat rahastoa, johon haluat sijoittaa. Säännöt löytyvät rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Avaintietoesitteestä näet rahaston riski-/tuottoprofiilin, jossa riskin ja mahdollisen tuoton suhde rahastossa on esitetty asteikolla 1–7, jossa 7 tarkoittaa korkeinta mahdollista tuottoa, mutta myös suurinta riskiä sinulle sijoittajana.

Mitä eroa on tavallisella ETF:llä ja monimutkaisella ETF:llä?

Ero tavallisten rahastojen ja ETF:ien (kutsutaan myös UCITS-rahastoiksi) sekä monimutkaisten rahastojen ja ETF:ien välillä on ensisijaisesti se, että monimutkaisissa rahastoissa ja ETF:issä on vähäisemmät vaatimukset hajautukselle, riskinhallinnalle ja riskialtistukselle. ETF:illä käydään kauppaa usein ulkomaan valuutassa ja ETF:n kohde-etuutena ovat yleensä ulkomaiset ​​osakkeet, mikä tarkoittaa nykyisen valuuttakurssin kehitykseen liittyvää lisäriskiä, ns. valuuttariskiä.

ETF:iä on useita erilaisia. Erona voi olla mm. se, miten rahasto altistuu eri markkinoille tai sektoreille. Sijoittajana voit siis valita sinulle sopivan suuntautumisen ja riskitason. ETF:iä luonnehditaan passiivisiksi rahastoiksi, mikä tarkoittaa, että ne yleensä seuraavat jotakin indeksiä.

Vipuvaikutus

ETF:t voivat olla vipuvaikutteisia tai vivuttomia. Vipuvaikutus tarkoittaa, että saat kehityksen voimakkaampana suhteessa kohde-etuuteen, esimerkiksi 1,5- tai 2-kertaisena niin ylös- kuin alaspäinkin. Voit menettää kaiken sijoittamasi pääoman, mutta et koskaan enempää. Vipuvaikutuksen avulla saat mahdollisuuden korkeampaan tuottoon, mutta otat myös suuremman riskin, koska vipuvaikutus kulkee molempiin suuntiin.

Hyvä tietää kustannuksista

ETF:ään sijoittaessa on huomioitava tietyt tärkeät kustannukset. ETF:iin liittyy juokseva kulu, joka sisältää hallinnointipalkkion sekä markkinointi-, jakelu- ja rekisteröintikulut. Yleensä tämä kulu ilmoitetaan rahaston markkinointisivulla. Kun katsot ETF:n kehitystä ja/tai NAV-arvoa, siitä on aina vähennetty kulut. Näin ollen näet rahaston reaaliarvon.

Koska ETF:ien osuuksilla käydään kauppaa pörssissä samalla tavalla kuin osakkeilla, kaupankäynnistä voidaan periä lisäksi välityspalkkio ja mahdollinen valuutanvaihtokulu.

Tietämystesti

Kun olet lukenut monimutkaisista ETF:istä, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kauppaa monimutkaisilla ETF:illä.

Testaa tietämyksesi monimutkaisista rahastoista
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki