Siirry pääsisältöön

Minifutuurit ja Unlimited Turbot.


Mitä ovat Minifutuurit ja Unlimited Turbot?

Minifutuurit ja Unlimited Turbot ovat warranttien tyyppisiä sijoitustuotteita, jotka on listattu pörssissä ja jotka seuraavat tietyn kohde-etuuden arvoa. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, indeksi tai hyödyke. Nämä tuotteet on suunniteltu aktiivisille sijoittajille, jotka etsivät ratkaisuja sijoitussalkkunsa altistuksen lisäämiseen.

Minifutuurit ja Unlimited Turbot ovat rahoitusvälineitä, joilla on keskikorkea tai korkea vipukerroin ja joihin liittyy erittäin suuri riski, koska ne liikkuvat enemmän – sekä ylös- että alaspäin – kuin kohde-etuus ja joissa pienellä hinnanmuutoksella voi olla suuri vaikutus tuottoon. Sijoittajalla on siis oltava hyvä käsitys rahoitusmarkkinoista yleisesti ja erityisesti tuotteeseen liittyvistä riskeistä ja ominaisuuksista. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman, mutta ei kuitenkaan enempää kuin sijoittamansa pääoman.  

Kuinka Minifutuurit ja Unlimited Turbot toimivat?

Minifituurit

Mini LONG -tuotteen arvo nousee kohde-etuuden hinnan noustessa, kun taas Mini SHORT -tuotteen arvo laskee. Mini LONG -tuotteen arvo puolestaan laskee kohde-etuuden laskiessa, kun taas Mini SHORT -tuotteen kasvaa.

Unlimited Turbot

Mini Turbo LONG -tuotteen arvo nousee kohde-etuuden hinnan noustessa, kun taas Turbo SHORT -tuotteen arvo laskee. Turbo LONG -tuotteen arvo puolestaan laskee kohde-etuuden laskiessa, kun taas Turbo SHORT -tuotteen kasvaa.

Lue alta lisää siitä, mikä erottaa Unlimited Turbon Minifutuurista.

Rahoitustaso

Kun ostat Minifutuurin/Unlimited Turbon, maksat vähemmän saavuttaaksesi saman altistuksen kuin jos olisit tehnyt suoran sijoituksen kohde-etuuteen. Tätä erotusta suoraan kohde-etuussijoitukseen verrattuna kutsutaan rahoitustasoksi ja sen tarjoaa tuotteen liikkeeseenlaskija. Rahoitustaso on tärkeä parametri tuotteen arvoa laskettaessa, sillä se määrittää vipuvaikutuksen suuruuden. Mini/Turbo LONG -tuotteen tapauksessa mitä korkeampi rahoitustaso on suhteessa kohde-etuuden hintaan, sitä suurempi on vipuvaikutus. Mini/Turbo SHORT -tuotteen tapauksessa mitä alhaisempi rahoitustaso on suhteessa kohde-etuuteen, sitä suurempi on vipuvaikutus.

Miten tuotteen teoreettinen hinta lasketaan?

Mini/Turbo LONG -tuotteen teoreettinen hinta lasketaan vähentämällä kohde-etuuden arvosta rahoitustaso. Mini/Turbo SHORTin teoreettisen hinnan laskemiseksi puolestaan rahoitustasosta vähennetään kohde-etuuden arvo.

Stop loss -taso (knockout) ja jäännösarvo

Stop loss -taso on ennalta määrätty hintataso. Jos kohde-etuus saavuttaa tämän hintatason, tuote erääntyy automaattisesti (ns. knockout-tapahtuma tai knockaus).

Kun Minifutuuri knockaa, voi mahdollinen jäännösarvo tulla maksettavaksi. Summan suuruus voi vaihdella ja se riippuu kurssista, jolla liikkeeseenlaskija on onnistunut realisoimaan kohde-etuuden. Parhaassa tapauksessa jäännösarvon suuruus on tuotteen stop loss -tason ja rahoitustason erotus. Huonoimmassa tapauksessa jäännösarvo voi puuttua kokonaan. Jos Unlimited Turbon kohde-etuus kehittyy epäsuotuisasti ja knockout tapahtuu, Unlimited Turbon jäännösarvo on aina nolla.

Miten Unlimited Turbot eroavat Minifutuureista?

Minifutuurilla on puskuri stop loss -tason ja rahoitustason välillä, eli stop loss -taso ja rahoitustaso eroavat toisistaan. Unlimited Turboista tämä puskuri on poistettu ja se on sen sijaan lisätty tuotteen hintaan. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa, että stop loss -taso on sama kuin rahoitustaso tuotteen hintaan lisätyn palkkion kustannuksella.

Koska stop loss -tason ja rahoitustason välinen erotus on nolla, Unlimited Turbo erääntyy arvottomana, kun rahoitustaso saavutetaan. Näin ollen tuotteen liikkeeseenlaskijan näkökulmasta tuotteessa ei ole turvapuskuria, toisin kuin Minifutuureissa. Tämä aiheuttaa liikkeeseenlaskijalle suuren tappioriskin, ​​jos markkinat hyppäävät yli rahoitustason, jolloin liikkeeseenlaskija ei enää pysty realisoimaan kohde-etuutta menettämättä rahaa. Tätä kutsutaan liikkeeseenlaskijan niin sanotuksi "Gap-riskiksi" – se on kurssiriski, josta liikkeeseenlaskijalle on maksettava korvaus. Siksi Unlimited Turboa myydään preemiolla verrattuna vastaavaan Minifutuuriin. Unlimited Turbolla on tästä johtuen korkeampi hinta. Preemion voidaan sanoa olevan kustannus ylimääräisestä joustavuudesta ja vipuvaikutuksesta, jonka Unlimited Turbo tarjoaa sijoittajalle, koska tuote erääntyy myöhemmin ja sillä voidaan siten käydä kauppaa pidempään kuin vastaavalla Minifutuurilla. Preemio menetetään kokonaan, jos stop loss -taso saavutetaan. Sijoittajana tiedät siis aina, mikä on äärimmäisen markkinaliikkeen aiheuttama enimmäiskustannus. Tästä johtuen sijoittajan voi olla tärkeää verrata Minifutuurin puskuria vastaavan Unlimited turbon Preemioon.

Vipukerroin

Miten vipukerroin vaikuttaa kehitykseen?

Vipukerroin moninkertaistaa kohde-etuuden kehityksen (ylös- tai alaspäin). Esimerkiksi vipukerroin viisi tarkoittaa, että jos kohde-etuuden hinta liikkuu +/- 1 %, Minifutuuri/Unlimited Turbo liikkuu +/- 5 %. Mini/Turbo long -tuote kehittyy positiivisesti kohde-etuuden noustessa ja mini/turbo short kehittyy positiivisesti, kun kohde-etuus laskee. Vipukerroin ei ole vakio, vaan se vaihtelee kohde-etuuden hinnan funktiona.

Indikatiivinen vipukerroin

Toinen tärkeä asia tietää on indikatiivinen vipukerroin, joka tarkoittaa vipuvaikutusta, jonka saat tuotteesta tietyssä sijoitustilanteessa. Vipuvaikutus voidaan selittää kohde-etuuden altistumisena suhteessa pääomasijoituksen kokoon. Koska kohde-etuuden hinta muuttuu ajan myötä, myös kunkin yksittäisen Minifutuurin/Unlimited Turbon indikatiivinen vipukerroin muuttuu jatkuvasti, kunnes sijoitat tuotteeseen. Vipukerroin muodostuu sijoitushetkellä, koska kohde-etuuden hinnan ja tuotteen rahoitustason välinen suhde lukitaan. Vipu on kiinteä sen ajan, kun pidät tuotetta.

Riippuen siitä, haluatko sijoittaa LONG- vai SHORT-tuotteseen, indikatiivinen vipukerroin muuttuu sen mukaan, nouseeko vai laskeeko kohde-etuuden hinta ajan myötä. LONG-tuotteen vipukerroin pienenee, jos kohde-etuuden hinta nousee, ja kasvaa, jos kohde-etuuden arvo laskee. SHORT-tuotteen indikatiivinen vipukerroin kasvaa, jos kohde-etuuden hinta nousee, ja laskee, jos kohde-etuuden arvo laskee. Tietyn Minifutuurin tai Unlimited Turbo -tuotteen nimessä ei ole mitään, mikä osoittaisi kulloinkin voimassa olevan vipukertoimen suuruuden. Siksi on tärkeää, että huomioit indikatiivisen vipukertoimen, jotta et sijoita suuremmalla riskillä kuin suunnittelit.

Hyvä tietää kustannuksista

Välityspalkkio

Pääsääntöisesti maksat välityspalkkioita kaupankäynnistä Minifutuureilla ja Unlimited Turboilla samaan tapaan kuin käydessäsi kauppaa osakkeilla. Maksamasi summa vaihtelee sen mukaan, mitä tuotteita ostat tai mitkä ehdot pätevät sinuun asiakkaana. Välityspalkkiotasot näkyvät kulloinkin voimassa olevassa Nordnetin hinnastossa.

Spread

Parhaan osto- ja myyntihinnan erotusta tarjouskirjassa kutsutaan spreadiksi ja se on kustannus sinulle sijoittajana. Spread vaihtelee erityyppisten tuotteiden ja kohde-etuuksien välillä. Useimmiten spreadin suuruus riippuu kohde-etuuden spreadista. Mitä suurempi spread tuotteella on, sitä kauempana "käyvästä arvosta" ("fair value") eli tuotteen keskikurssista käyt kauppaa. Suuren spreadin tuote voi merkitä sinulle sijoittajana korkeampia kustannuksia kuin tuote, jonka spread on pieni.

Korko

Vipuvaikutuksen luomiseksi Minifutuureihin ja Unlimited Turboihin on rakennettu sisään rahoitusosuus, josta sinä sijoittajana maksat korkoa. Tätä kutsutaan yleensä myös rahoituskustannukseksi. Mitä korkeampi vipuvaikutus tuotteessa on, sitä suurempi on myös lainaosuus absoluuttisesti ja siten myös korkokustannus on suurempi. Korko veloitetaan siten, että päivittäin rahoitustasoa päivitetään ylöspäin Mini/Turbo LONG -tuotteissa ja alaspäin Mini/Turbo SHORT -tuotteissa.

Huomioi tämä ennen kuin sijoitat

Luottoriski

Sijoituksiin Minifutuureihin ja Unlimited Turboihin liittyy luottoriski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija, ts. tuotteen julkaisija, menee konkurssiin eikä pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan velkojiaan kohtaan. Tällöin olisit sijoittajana vaarassa menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaisuudessaan – riippumatta siitä, miten taustalla olevat markkinat ovat kehittyneet tuotteen juoksuajan aikana.

Markkinariski

Minifutuurien/Unlimited Turbojen markkinariski muodostuu muun muassa siitä, että niiden arvo muuttuu kohde-etuuden kehityksen mukaan. Jos kohde-etuuden arvo laskee, Mini/Turbo LONG -tuotteen arvo laskee. Vastaavasti Mini/Turbo SHORT -tuotteen arvo laskee, jos kohde-etuuden arvo nousee. On syytä korostaa, että Minifutuurit ja Unlimited Turbot ovat viputuotteita, joiden hinnat voivat muuttua rajusti, sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Jos kohde-etuus liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin oletit sen arvonkehityksestä, riskinä on, että menetät kaiken sijoittamasi pääoman. Erityinen markkinariski syntyy myös silloin, kun kohde-etuuden markkinat ovat avoinna kaupankäynnille samanaikaisesti kun Minifutuurien/Unlimited Turbojen markkinapaikka on suljettu.

Likviditeettiriski

Tietyissä markkinaolosuhteissa Minifutuurien/Unlimited Turbojen ostaminen tai myyminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Tätä kutsutaan likviditeettiriskiksi, ja se voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kohde-etuutta on vaikea hinnoitella, jos hintavaihtelut ovat voimakkaita tai kun kaupankäynti relevantilla markkinapaikalla on suljettu tietyksi ajaksi. Myös tekniset häiriöt voivat häiritä kaupankäyntiä.

Valuuttariski

Valuuttariski syntyy tapauksissa, joissa kohde-etuus noteerataan ulkomaisessa valuutassa. Tämä tarkoittaa, että tuotteiden arvo voi laskea valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Huom!

Edellä olevat tiedot eivät kata kaikkia Minifutuureihin ja Unlimited Turboihin liittyviä riskejä ja merkittäviä näkökulmia. Koska tuotteet ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä ja niiden arvot liikkuvat voimakkaammin markkinaliikkeiden mukana kuin muiden tuotteiden, on tärkeää, että sijoittajana tutustut kunkin tuotteen erityisiin ehtoihin ja ominaisuuksiin ja käyt läpi kaikki tuotteisiin liittyvät riskitekijät. Nämä löytyvät tuote-esitteestä ja lopullisista ehdoista.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut Stop Loss -ehdollisista viputuotteista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi Minifutuureista ja Unlimited Turboista
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki