Siirry pääsisältöön

Tietoa rahastoista.


Mikä on rahasto?

Rahasto on erilaisista rahoitusvälineistä, esimerkiksi osakkeista ja joukkovelkakirjoista, koostuva "salkku". Rahaston omistavat kaikki, jotka säästävät kyseiseen rahastoon (rahasto-osuuksien omistajat), ja sitä hallinnoi rahastoyhtiö. Rahaston osuudenomistajat saavat rahasto-osuuksia sen määrän, joka vastaa sijoitetun pääoman osuutta rahaston kokonaispääomasta. Sinulle asiakkaana on tärkeää selvittää, mitkä sijoitussäännöt koskevat rahastoa, johon haluat sijoittaa. Ne löytyvät rahastoesitteessä ja avaintietoesitteestä. Avaintietoesitteestä selviää myös rahaston riski/tuottoprofiili, jossa rahaston riskin ja mahdollisen tuoton suhde on esitetty asteikolla 1–7, jossa 7 tarkoittaa korkeinta mahdollista tuottoa, mutta myös suurinta riskiä sinulle sijoittajana.

Sijoitusrahastot ovat rahastoja, jotka täyttävät ns. UCITS-direktiivin vaatimukset koskien mm. sijoitussääntöjä ja riskien hajautusta. Sekä suomalaisia ​​että ulkomaisia ​​sijoitusrahastoja (jotka ovat saaneet toimiluvan kotimaassaan ETA-alueella) voidaan myydä ja markkinoida vapaasti kaikissa ETA-maissa sen jälkeen, kun toimivaltaiselle viranomaiselle on tehty asiasta ilmoitus.

On olemassa useita erityyppisiä rahastoja. Erona voi olla mm. rahaston altistuminen eri markkinoille tai sektoreille. Sijoittajana voit siis valita itsellesi sopivan suuntautumisen ja riskitason.

Kaupankäynti rahastoilla

Voit ostaa tai lunastaa erityyppisten rahastojen osuuksia eri tavoin. Rahasto-osuuksia voi merkitä (ostaa) ja lunastaa (myydä) esimerkiksi rahasto-osuuksien jakelijana toimivan Nordnetin kautta tai suoraan rahastoyhtiöltä. Joillain rahastoilla käydään kauppaa päivittäin tai kuukausittain, kun taas toisilla rahastoilla voi olla ennalta määrätyt ajat, jolloin rahasto on "avoinna" ostoja ja lunastuksia varten, minkä vuoksi säännöllinen kaupankäynti ei aina ole mahdollista. Rahastoyhtiö voi tietyissä poikkeustapauksissa sulkea kaupankäynnin tai lykätä kaupankäyntiä rahasto-osuuksilla. Tämä tarkoittaa, että jos olet antanut osto- tai lunastustoimeksiannon, toimeksiantoa ei toteuteta ennen kuin rahastokaupankäynti on jälleen käynnissä. Jotta rahasto voidaan sulkea kaupankäynniltä, tarvitaan "erityiset olosuhteet" tai "erityiset syyt", esimerkiksi markkinoiden heikko toimivuus, jolloin rahastolla on likviditeettiongelmia. Rahastoyhtiön mahdollisuudesta sulkea rahasto kaupankäynniltä tulee kertoa rahaston säännöissä. Rahastoyhtiö laskee säännöllisesti osuuksien käyvän arvon, ja se perustuu rahaston sisältämien rahoitusvälineiden hintakehitykseen. Rahastoon sijoitetun pääoman arvo voi sekä nousta että laskea, joten ei ole varmaa, että sijoittajana saat takaisin kaiken sijoitettamasi pääoman. Kaupankäyntiin sellaisilla rahasto-osuuksilla, joiden perusvaluutta on muu kuin euro, liittyy myös valuuttariski.

Kaupankäynti pörssinoteeratuilla rahastoilla, ns. ETF:illä (Exchange Traded Fund) on erilaista verrattuna kaupankäyntiin tavallisilla rahastoilla. ETF-osuuksilla käydään kauppaa pörssissä samalla tavalla kuin osakkeilla. ETF-kaupankäynnistä voidaan periä välityspalkkio ja mahdollinen valuutanvaihtokulu.

Hyvä tietää kustannuksista

On kaksi tärkeää kustannusta, jotka on huomioitava rahastoon sijoittaessa. Yksi niistä on hallinnointipalkkio. Se peritään automaattisesti päivittäin (365 päivänä tai karkausvuosina 366 päivänä vuodessa) rahaston kurssin, ns. NAV-kurssin laskennan yhteydessä. Hallinnointipalkkio kattaa rahaston hoitamisesta aiheutuvat kulut ja on myös rahastoyhtiölle tulonlähde.

Toinen kustannus ovat ns. juoksevat kulut. Juoksevat kulut pitävät sisällään sekä hallinnointipalkkion että markkinointi-, neuvonta-, jakelu- ja rekisteröintikulut. Tämä kulu ilmoitetaan yleensä rahastojen esittelysivuilla.

Kun katsot rahaston kehitystä ja/tai NAV-kurssia, siitä on aina vähennetty kulut. Näet siis rahaston reaaliarvon.

Huomioi, että käydessäsi kauppaa pörssinoteeratuilla rahastoilla sinulta voidaan periä myös välityspalkkio ja mahdollinen valuutanvaihtokulu.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut rahastoista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi monimutkaisista rahastoista
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki